Geografisch thema

Dranouter

ID: 14159   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14159

Beschrijving

Grensgemeente van 1130 ha met 723 inwoners (1989) sinds 1977 deeluitmakend van het Heuvelland. Gelegen in de Westhoek en de Zuidvlaamse Bergen, op de zuidhelling van de Kemmelberg en de Zwartemolenberg. Overwegend vruchtbare en goed gedraineerde zandleembodems onder meer doorkruist door de Zwarte Molenbeek en de Douve, aldaar vervoegd door de Polder- en de Lindebeek. Voornamelijk landbouwgemeente en woongebied voor pendelaars naar het Ieperse. Enige toeristische activiteit: onder meer de Volkssterrewacht Petrus Plancius (Hillestraat) en de landelijke herberg "De Speelberg" met volksspelenmuseum (Bellestraat); tot voor kort enkele bloeiende "frontièrewinkels", gelegen nabij de grens aan de Hillestraat en de Zwarte Molenstraat.

Archeologische vondsten uit het Neolithicum en uit de Romeinse periode, vnl. kruiken en munten, wijzen op een vroege bewoning. De oudste benaming Drawenoltra is waarschijnlijk afgeleid van een persoonsnaam en het woord altare of altaar. De parochie Dranouter bestond reeds vanaf 1113. Relatieve bloeiperiode van lichte draperie in de eerste helft van de 15de eeuw. In 1568 werd de inboedel van de kerk stukgeslagen door hervormingsgezinden, die tevens de kerken van Reningelst, Loker, Kemmel en Nieuwkerke hadden aangedaan. Bij de Zwarte Molen werden toen drie geestelijken terechtgesteld; ter nagedachtenis van deze martelaren werd in 1909 het Kalvariekruis op de Zwarte Molen gebouwd en wordt jaarlijks een bedevaart gehouden.

Geboorteplaats van de geleerde Pieter Platevoet (1552-1622), genaamd Petrus Plancius, vermaard mathematicus-aardrijkskundige en één van de organisatoren van de Indische compagnieën; uitgewoken omwille van zijn geloofsovertuigingen in 1585 naar Amsterdam zie gedenkteken achter de kerk (Plaats zonder nummer).

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Dranouter volledig vernield zie militaire begraafplaatsen onder meer Brits kerkhof Dranouter Military Cemetery, aan de Lokerstraat en het oorlogsmonument, gelegen Plaats zonder nummer, voor de kerk.

Het dorp werd na de Eerste Wereldoorlog grosso modo wederopgebouwd naar vooroorlogse aanleg (zie Ferrariskaart 1770-1778) naar ontwerp van architect G. Debacker (Elsene). Dorpskom gevormd door een rechthoekig plein, de Plaats met de Sint-Jan-Baptistkerk en omliggend kerkhof als middelpunt, van waaruit uitvalswegen naar de vier windstreken. Geconcentreerde bebouwing in een typische dorpsarchitectuur rondom de kerk, en aan de uitvalswegen onder meer aan de Loker-, Hooghof-, Nieuwkerkestraat, overgaand in geïsoleerde hoevebouw naar de gemeentegrenzen toe.

Uit archiefonderzoek blijkt dat de wederopbouw van vele hoeven, woon- en handels - huizen gebeurde naar ontwerp van architect F. Tilley (E1sene); hij ontwierp ook onder meer de gemeenteschool, het gemeentehuis, de pastorie. De kerk is een ontwerp van architect J. Viérin (Brugge). Andere architecten als P. Verbruggen (Ukkel), O. Moerman (Poperinge), M. Dujardin (Komen), C. Schmidt (Poperinge), L. Verstraete (Izegem) waren sporadisch betrokken bij Dranouters wederopbouw.

 • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten.
 • DIRIKEN P., Geogids Heuvelland, Toeristische-Recreatieve-Atlas van West-Vlaanderen, (St.-Truiden), (1988), p. 19-21.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 1991


Relaties

 • Is deel van
  Heuvelland
  Heuvelland (West-Vlaanderen)

 • Omvat
  Britse militaire begraafplaats Dranoutre Military Cemetery
  Victoriastraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Calvarieberg met populieren
  Kauwakkerstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Dranouter Churchyard
  Planciusplein zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Drie kaarspopulieren bij calvariekruis
  Kauwakkerstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Geknotte veldesdoorn als erfafsluiting
  Zwartemolenstraat 39 (Heuvelland)

 • Omvat
  Gelegde gemengde veekeringshaag bij Hoeve Poorthof
  Hillestraat zonder nummer, Zwartemolenstraat 4 (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemeentehuis van Dranouter, pastorie en schoolmeesterswoning
  Dikkebusstraat 236, 238, 240, 244 (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde houtkant
  Hillestraat 2, Victoriastraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde houtkant met hakhoutstoven
  Verlorenhoekstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde houtkant met knotbomen op talud
  Smijterstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde houtkant op talud
  Gremmerslinde zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde houtkant op talud
  Montebergstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde houtkant op talud
  Lettingstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde houtkant op talud
  Zwartemolenstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Gemengde knotbomenrij
  Renteweg zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Herberg A ma Campagne
  Dranouterstraat 48 (Heuvelland)

 • Omvat
  Herberg De Monteberg
  Montebergstraat 8 (Heuvelland)

 • Omvat
  Herenhoeve en brouwerij
  Koudekotstraat 1 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve De Panele
  Kruisabelestraat 24 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Gremmerslinde 21 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Hillestraat 8 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve Molenwalhof
  Victoriastraat 2 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve Poorthof
  Zwartemolenstraat 4 (Heuvelland)

 • Omvat
  Hoeve Ter Cruusstraete
  Hillestraat 2 (Heuvelland)

 • Omvat
  Houtkant met opgaande bomen op talud
  Lettingstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Houtkant met opgaande bomen op talud
  Lettingstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Beukelaarstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Klokhofweg zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Houtkant van kastanje op talud
  Lettingstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Kaphaag van meidoorn als erfafscheiding
  Zwartemolenstraat 39 (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotpopulier als hoekboom
  Smijterstraat 3 (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotpopulier als hoekboom
  Zwartemolenstraat 14 (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotpopulier bij veedrinkpoel
  Zwartemolenstraat 39 (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotveldesdoorn als hoekboom
  Wulvestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotveldesdoorn als hoekboom
  Zwartemolenstraat 14 (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotwilg als hoekboom bij veedrinkpoel
  Renteweg zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotwilgenrij
  Dranouterstraat zonder nummer, Zwartemolenstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Knotwilgenrij
  Hillestraat 3 (Heuvelland)

 • Omvat
  Meidoornhaag als veekering
  Smijterstraat 3 (Heuvelland)

 • Omvat
  Meidoornhaag als veekering
  Hillestraat 3 (Heuvelland)

 • Omvat
  Neogotische kapel
  Kruisabelestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande eik als hoekboom
  Godtschalckstraat 36, Montebergstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande essenrij
  Kruisabelestraat 20 (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande linde als hoekboom
  Dranouterstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande linde als kruispuntboom
  Koudekotstraat zonder nummer, Victoriastraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande populier als hoekboom
  Noordhoekstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Opgaande populierenrij
  Zwijnebakstraat 1 (Heuvelland)

 • Omvat
  Planciusplein
  Planciusplein (Heuvelland)

 • Omvat
  Standbeeld burgerlijke en militaire doden
  Dikkebusstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Twee opgaande eiken als grensboom
  Hillestraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Twee opgaande linden als welkomstboom
  Lettingstraat 37 (Heuvelland)

 • Omvat
  Tweegezinswoning
  Dranouterstraat 73, 75 (Heuvelland)

 • Omvat
  Verwilderde afsluitingshaag van hulst
  Beukelaarstraat 1 (Heuvelland)

 • Omvat
  Verwilderde afsluitingshaag van hulst
  Lettingstraat 37 (Heuvelland)

 • Omvat
  Vrij uitgegroeide meidoorn
  Festivalstraat zonder nummer, Hillestraat 8 (Heuvelland)

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve
  Hillestraat 6 (Heuvelland)

 • Omvat
  West-Vlaamse heuvels en omgeving
  Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerke, Westouter, Wulvergem (Heuvelland), Dikkebus, Vlamertinge, V...

 • Omvat
  Winkel
  Dranouterstraat 77 (Heuvelland)