Geografisch thema

Koning Boudewijnstraat

ID
16583
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16583

Beschrijving

De Koning Boudewijnstraat loopt van het Koningin Maria Hendrikaplein naar de het kruispunt met de Aaigemstraat en loopt verder door in de Patijntjestraat. De Koning Boudewijnstraat is één van de oude straten van de Rijsenbergwijk, de vroegere Sint-Pieters-Aaigemwijk, in het moerassige gedeelte te westen van de Koning Albertlaan en voorts begrensd door de Leie (Gordunakaai) en de spoorlijn naar Oostende, een gebied dat destijds nog een sterk ruraal karakter had, met slechts een geringe bebouwing. In 1877 kregen de oude buurtwegen hun naam (Meersstraat, Smidsestraat, Patijntjestraat, Lostraat). De plannen van aanleg voor de wijk dateren van 1905 maar werden pas definitief uitgevoerd na de bouw van het nieuwe Sint-Pietersstation (1908-12) naar ontwerp van architect L. Cloquet. Het station stimuleerde de commerciële ontwikkeling van het plein ervoor en in de convergerende straten (Koningin Maria Hendrikaplein, Koning Albertlaan, Koning Boudewijnlaan, Koningin Elisabeth- en Astridlaan, Prinses Clementinalaan). Naast reeds bestaande wegen (Aaigemstraat, Patijntjestraat, Rijsenbergstraat) met een sporadische oudere bebouwing en ook overwegend 20ste-eeuwse architectuur, werden volledig nieuwe straten getrokken (Sportstraat, Distelstraat, Handbalstraat, Tennisbaanstraat) met woonhuizen in modernistische stijl. Naast eengezinswoningen komen ook de eerste meergezinswoningen voor. In het begin van de 20ste eeuw wordt de straat vermeld als ‘Boudewijnstraat’. In het stadsarchief zijn talrijke ‘ruilaktes van grond’ terug te vinden, daterend van 1913 en opgemaakt bij de verbreding van de Boudewijnstraat. Tot eind jaren 1960 wordt de Koning Boudewijnstraat in kadaster- en archiefdocumenten benoemd als Prins Boudewijnstraat.

Het huidige straatbeeld van de Koning Boudewijnstraat is sterk heterogeen en vormt een afwisseling van burgerhuizen uit de periode rond de Eerste Wereldoorlog en het interbellum, appartementsgebouwen uit de jaren 1960 en enkele recentere kantoor- en appartementsgebouwen. Het begin van de straat wordt geaccentueerd door twee beeldbepalende hoekcafés met het Koningin Maria Hendrikaplein. Het café gelegen op de oostelijke hoek van de straat, op de gevel gesigneerd "A. De Bondt - Boelens, architect" en volgens bouwaanvraag gebouwd in 1912, heeft zijn voornaamste gevel in de Koning Boudewijnstraat; een sterk verticaal gelede gevelwand met kolossale bakstenen pilasters tussen de alternerende smalle deurtraveeën en brede venstertraveeën met trapezoïdale erkers op de bovenverdieping, verrijkt met reliëfpanelen met Bacchusfiguren op de penanten, saterkopjes als sluitsteen. De oostzijde van de straat bevat voornamelijk burgerhuizen (huisnummers 2, 4, 6-8 en 10) van het enkelhuistype, thans is het merendeel van deze panden op de gelijkvloerse verdieping volledig verbouwd, doorgaans tot winkelpuien. Aan de westzijde van de straat vallen twee modernistische panden op uit het interbellum: een industrieel gebouw (nummer 21) van architect Armand Liebert, en het ensemble van de huizen nummer 63 en 65 naar ontwerp van architect Georges De Vloed.

 • Artesis Hogeschool Antwerpen, Opleiding Monumenten – en Landschapszorg, 1ste master, Onuitgegeven nota’s Karis Sterckx, 2012-2013.

Auteurs: Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis met winkel uit 1912

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Prosper Buyck

 • Omvat
  Burgerhuis van 1912

 • Omvat
  Burgerhuis van 1912

 • Omvat
  Burgerhuis van 1912

 • Omvat
  Hoekhuis met café

 • Omvat
  Hoekhuis met café ontworpen door A. De Bondt-Boelens

 • Omvat
  Magazijn van de firma Paradis

 • Omvat
  Twee interbellumwoningen naar ontwerp van Georges De Vloed

 • Is deel van
  Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Koning Boudewijnstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/16583 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.