Geografisch thema

Kasteellaan

ID
2767
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2767

Beschrijving

Brede laan met gebogen verloop, de oostelijke begrenzing van de zestiende-eeuwse stadsversterking volgend. De aanleg dateert van na de ontmanteling van het Spanjaardkasteel en het slopen van de laatste resten van de stadsversterkingen circa 1860. Van 1858 tot 1874 zorgde een ringspoorlijn voor de rechtstreekse verbinding van Gent Zuid met Gent Oost en leidde vandaar naar het Stapelhuis op de Dok. Na het afschaffen van deze spoorwegverbinding verkreeg de Kasteellaan haar huidig uitzicht: tot de straatbocht voorzien van een beboomde middenberm en verder enkel aan de westzijde bebouwd, met de nog in gebruik zijnde ringspoorlijn voor goederenverkeer er tegenover. Op een paar moderne flatgebouwen in het begin der straat na, vrij goed bewaard straatbeeld afgezoomd met bepleisterde gevelwanden in neostijl. Fraaie burgeren herenhuizen en verscheidene middelgrote burgerwoningen in eenheidsbebouwing opgetrokken, waartussen een groot beluik zogenaamd "De Rietgracht" (vroegere nummers 127-233, 283-321) met een triomfboog als monumentale ingangspoort. Enkele panden dateren uit de jaren 1860, zoals de uitgewerkte gevel van vroegere nummer 111, doch het merendeel van de bebouwing is in het laatste kwart van de negentiende eeuw te dateren.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis en stadswoning

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door P. Schellinck

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van twee burgerhuizen en poort

 • Omvat
  Gevelwand

 • Omvat
  Herenhuis ontworpen door Jh. De Leu-Laureys

 • Omvat
  Ingangspoort stratenbeluik De Rietgracht

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Neoclassicistische burger- en herenhuizen

 • Omvat
  Neoclassicistische burgerhuizen

 • Omvat
  Neoclassicistische burgerhuizen

 • Omvat
  Neoclassicistische burgerhuizen

 • Omvat
  Neoclassicistische eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Rij burgerhuizen

 • Omvat
  Rijhuis in second empire

 • Omvat
  Rijhuizen in steegbeluik

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stratenbeluik De Rietgracht

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteellaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/2767 (Geraadpleegd op )