Beschermd monument

Sint-Salvatorskathedraal

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden
ID: 11574   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11574

Besluiten

Gebouwen in de provincie West-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 26

Beschrijving

De Sint-Salvatorskathedraal te Brugge is beschermd als monument.


Waarden

De kerk van Sint-Salvator is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Salvatorskathedraal

Sint-Salvatorskerkhof zonder nummer (Brugge)
Georiënteerde, gotische kerk gelegen aan de zuidzijde van de Steenstraat. Ten noorden, voormalig kerkhof afgeschaft in 1784; als tuin aangelegd in de eerste helft van de 19de eeuw, hernieuwd met ijzeren afsluiting in 1878-1879, sedert 1970 vervangen door stenen muur; ten oosten en ten westen omringd door het Sint-Salvatorskerkhof, en ten zuiden geflankeerd door de kapittelgebouwen en het museum.

Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen Sint-Salvatorskathedraal

Sint-Salvatorskerkhof zonder nummer (Brugge)
Sint-Jacobskapel zuidwestelijke hoek: in 1993-1994 gebeurde hier een onderzoek naar de afwerkingslagen, gevolgd door gedeeltelijk blootleggen en restauratie.