Beschermd cultuurhistorisch landschap

Het Onze-Lieve-Vrouwhoekje

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 05-05-1959 tot heden

ID
12006
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12006

Beschrijving

Het zogenaamde Onze-Lieve-Vrouwhoekje, een oorlogssite te Stuivenskerke, is beschermd als landschap.Waarden

Het ensemble, te Oud-Stuivekens, gevormd door de herinneringskapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Victorie, het puin van de beschoten kerktoren, de twee gedenkstenen van Belgische legereenheden, de paalsteen van de Belgische Toering-Club en de omgeving van het oud kerkhof, is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Het Onze-Lieve-Vrouwhoekje

Oud Stuivekens zonder nummer (Diksmuide)
Het zogenaamde "Onze-Lieve-Vrouwhoekje", beschermd als landschap bij K.B. van 05.05.1959, als dorpsgezicht bij M.B. van 16.07.1993 en als monument bij M.B. van 06.09.2002 (met inbegrip van een deel van de omgeving).

Is de omvattende bescherming van

Demarcatiepaal 11

Oud Stuivekens zonder nummer (Diksmuide)
Beschermd als monument als onderdeel van het zogenaamde "Onze-Lieve-Vrouwhoekje".


Eenenveertig gedenkstenen gewijd aan de militaire eenheden die deelnamen aan de Slag aan de IJzer

Oud Stuivekens zonder nummer (Diksmuide)
Eenenveertig gedenkstenen gewijd aan de militaire eenheden die deelnamen aan de Slag aan de IJzer (18-31oktober 1914), beschermd als monument als onderdeel van het zogenaamde "Onze-Lieve-Vrouwhoekje".


Gedenkzuil voor het 1ste en het 2de bataljon karabiniers-wielrijders

Oud Stuivekens zonder nummer (Diksmuide)
* Gedenkzuil voor het 1ste en het 2de bataljon karabiniers-wielrijders, beschermd als monument als onderdeel van het zogenaamde "Onze-Lieve-Vrouwhoekje" . Blauwe hardstenen gedenkzuil naar boven toe verjongend met meervoudig geleed bovenstuk op zwaar geprofileerd voetstuk, opgesteld binnen een omheining van dito paaltjes en ijzeren staven.


Gedenkzuil voor het 5de regiment lansiers

Oud Stuivekens zonder nummer (Diksmuide)
* Oud-Stuivekens z.nr. <italic>Gedenkzuil</italic> voor het 5de regiment lansiers, beschermd als monument als onderdeel van het zogenaamde "<italic>Onze-Lieve-Vrouwhoekje</italic>" (cf. Oud-Stuivekens z.nr.). Obeliskvormige gedenkzuil op vierkante hoge sokkel in blauwe hardsteen. Op de voorzijde: reliëf met het kenteken van de vuurkruisers tussen twee gekruiste lansen met driekleurige vaan


Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Zege

Oud Stuivekens zonder nummer (Diksmuide)
De kapel "Onze-Lieve-Vrouw der Zege", beschermd als monument als onderdeel van het zogenaamde "Onze-Lieve-Vrouwhoekje". Georiënteerde herdenkingskapel in bruingele baksteen, omgeven door 41 gedenkstenen en U-vormige haag.


Kerktoren van de voormalige Sint-Pieterskerk

Oud Stuivekens zonder nummer (Diksmuide)
De gerestaureerde basis van de kerktoren van de voormalige Sint-Pieterskerk is beschermd als monument als onderdeel van het zogenaamde "Onze-Lieve-Vrouwhoekje". Bakstenen torenruïne, id est de rechthoekige basis van de laatgotische westtoren (1572) van de voormalige Sint-Pieterskerk.


Obelisk voor het 5de regiment Lansiers

Oud Stuivekens zonder nummer (Diksmuide)
Het Onze-Lieve-Vrouw-hoekje, zoals het gehucht geheten wordt, bestaat uit de gedenkkapel "Onze-Lieve-Vrouw der Zege", omringd door 41 gedenksteentjes.

Is de gedeeltelijke bescherming van

IJzervallei tussen Diksmuide en Stuivekenskerke

Beerst, Diksmuide, Kaaskerke, Keiem, Stuivekenskerke (Diksmuide)
Deze ankerplaats omvat de Ijzervallei tussen Diksmuide en Stuivekenskerke met aansluitend enkele waardevolle graslandcomplexen en de historische kern van Stuivekenskerke. De Handzamevaart is één van de grotere zijbeken en mondt ter hoogte van Diksmuide in de Ijzer uit. De gekanaliseerde en rechtgetrokken Ijzer stroomafwaarts van Diksmuide heeft zeer lang onder invloed van de zee gelegen en is pas vanaf de middeleeuwen bedijkt geweest wat ontginning van aangrenzende gronden mogelijk maakte. In de ondergrond treft veenlagen aan die bedekt zijn door sedimenten van de latere overstromingsfasen. De Ijzer is langs weerszijden bedijkt maar vertoont nog een bochtig verloop met enkele meanders. De dijken dateren waarschijnlijk uit de 11de eeuw en worden her en der geaccentueerd door bomenrijen. De Ijzertoren en een voormalige maalderij vormen een opvallende bakens in de wijde omgeving.