Beschermd cultuurhistorisch landschap

Het Onze-Lieve-Vrouwhoekje

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
12006
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12006

Besluiten

Gehucht Oud Stuivekens met kapel, puin van kerktoren, gedenkstenen van Belgische eenheden, paalsteen van Belgische touringclub en omgeving van oude kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-1959  ID: 424

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het zogenaamde Onze-Lieve-Vrouwhoekje, een oorlogssite te Stuivenskerke, is beschermd als landschap.Waarden

Het ensemble, te Oud-Stuivekens, gevormd door de herinneringskapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Victorie, het puin van de beschoten kerktoren, de twee gedenkstenen van Belgische legereenheden, de paalsteen van de Belgische Toering-Club en de omgeving van het oud kerkhof, is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Het Onze-Lieve-Vrouwhoekje

Oud Stuivekens (Diksmuide)
Herinneringsoord voor de Eerste Wereldoorlog opgebouwd rond de torenruïne van Oud-Stuivekenskerke. De site bestaat uit de versterkte torenruïne met gedenkplaten en oriëntatietafel, een demarcatiepaal, de gedenkkapel voor Onze-Lieve-Vrouw der Zege met daarrond 41 gedenkzuiltjes voor verschillende regimenten, een obelisk voor het 5de regiment Lansiers en een gedenkzuil voor het 1ste en 2de bataljon Karabiniers-Wielrijders. Tenslotte een gedenkkapel voor Georges Delacave en de gesneuvelden van de streek.

Is de omvattende bescherming van

41 gedenkstenen voor militaire eenheden

Oud Stuivekens (Diksmuide)
Eenenveertig gedenkstenen gewijd aan militaire eenheden rond de gedenkkapel van het Onze-Lieve-Vrouwhoekje.


Demarcatiepaal nummer 11

Oud Stuivekens (Diksmuide)
Eén van de 22 demarcatiepalen, die in de eerste helft van de jaren 1920 zijn geplaatst door de Touring Club de Belgique, ter markering van symbolische plaatsen langs de voormalige frontlijn uit de Eerste Wereldoorlog. Deze demarcatiepalen, naar een ontwerp van de Franse beeldhouwer Paul Moreau-Vauthier, werden in drie varianten uitgewerkt: een Belgisch, Frans en Brits model. Hier betreft het een Belgisch model.


Gedenkzuil voor de Karabiniers-Wielrijders

Oud Stuivekens (Diksmuide)
Gedenkzuil ter herinnering aan de rol van het 1ste en het 2de bataljon Karabiniers-Wielrijders tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze gedenkzuil, naar ontwerp van Albert Lefort, maakt deel uit van de oorlogssite 'Onze-Lieve-Vrouwhoekje' en werd onthuld in 1928.


Gedenkzuil voor het 5de regiment lansiers

Oud Stuivekens (Diksmuide)
Gedenkzuil voor het 5de regiment lansiers, als deel van de oorlogssite het Onze-Lieve-Vrouwhoekje. Obeliskvormige gedenkzuil op vierkante hoge sokkel in blauwe hardsteen, onthuld in 1948.


Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Zege

Oud Stuivekens (Diksmuide)
Herdenkingskapel in bruingele baksteen naar ontwerp van architect Camille Van Elslande, onthuld in 1925 en gelegen binnen de oorlogssite het Onze-Lieve-Vrouwhoekje.


Versterkte torenruïne

Oud Stuivekens (Diksmuide)
Bakstenen torenruïne, in oorsprong de rechthoekige basis van de laatgotische westtoren (1572) van de voormalige Sint-Pieterskerk, tijdens de Eerste Wereldoorlog met gewapend beton versterkt tot een mitrailleur- en observatiepost.

Is de gedeeltelijke bescherming van

IJzervallei tussen Diksmuide en Stuivekenskerke

Beerst, Diksmuide, Kaaskerke, Keiem, Stuivekenskerke (Diksmuide)
Dit gebied omvat de Ijzervallei tussen Diksmuide en Stuivekenskerke met aansluitend enkele waardevolle graslandcomplexen en de historische kern van Stuivekenskerke. De Handzamevaart is één van de grotere zijbeken en mondt ter hoogte van Diksmuide in de Ijzer uit. De gekanaliseerde en rechtgetrokken Ijzer stroomafwaarts van Diksmuide heeft zeer lang onder invloed van de zee gelegen en is pas vanaf de middeleeuwen bedijkt geweest wat ontginning van aangrenzende gronden mogelijk maakte. In de ondergrond treft veenlagen aan die bedekt zijn door sedimenten van de latere overstromingsfasen. De Ijzer is langs weerszijden bedijkt maar vertoont nog een bochtig verloop met enkele meanders. De dijken dateren waarschijnlijk uit de 11de eeuw en worden her en der geaccentueerd door bomenrijen. De Ijzertoren en een voormalige maalderij vormen een opvallende bakens in de wijde omgeving.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.