Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Zege

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Stuivekenskerke
Straat Oud Stuivekens
Locatie Oud Stuivekens zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Diksmuide (adrescontroles: 12-12-2007 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Zege

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Het Onze-Lieve-Vrouwhoekje

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1959.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Het Onze-Lieve-Vrouwhoekje

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Onze-Lieve-Vrouwhoekje

Deze bescherming is geldig sinds 06-09-2002.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

* Oud-Stuivekens z.nr. De kapel "Onze-Lieve-Vrouw der Zege", beschermd als monument als onderdeel van het zogenaamde "Onze-Lieve-Vrouwhoekje" (cf. Oud-Stuivekens z.nr.).
Georiënteerde herdenkingskapel in bruingele baksteen, omgeven door 41 gedenkstenen en U-vormige haag.
De plattegrond ontvouwt: eenbeukig schip met zevenzijdig koor, voorafgegaan door smal inkomportaal. Alles onder geknikte zadeldaken (leien) met korte overstekende dakrand op bakstenen consoles.
Westgevel portaal: geknikte puntgevel afgewerkt met natuurstenen negblokken en bekronend kruis. Rondboogvormige toegang, waarboven pseudo lichtgleuven en zwart geëmailleerde gevelsteen met het opschrift "O.L.VROUW DER ZEGE" in witte letters. Rechtsonder gesigneerd: "C. VAN ELSLANDE ARCHITECT VEURNE".
Westgevel schip: dito verankerde puntgevel voorzien van roosvenster met maaswerk en kleine bekronende lantaarn met smeedijzeren kruis. Zijgevels van schip en koor opengewerkt d.m.v. kleine rondboogvenstertjes op bakstenen afzaat. Blinde zijgevels van portaal resp. met de opschriften "1914-1918 GEDENKKAPEL" - "1914-1918 CHAPELLE DU SOUVENIR", gevat in een omlijsting onder bakstenen fronton met tandlijst en dito samengestelde console in de vorm van voluten en palmet.
Eenvoudig interieur: cementtegelvloer; hoge bakstenen plint met erboven witbepleisterde muren en spitstongewelf; eenvoudig altaar met Maria en kind n.o.v. beeldhouwer de Beule (Gent); vijftien brandglasramen met iconografische verwijzingen naar de Eerste Wereldoorlog (o.a. M. Lekeux als observator op de torenromp) en drie gedenkplaten aangebracht door privépersonen voor gesneuvelde familieleden.

Nos planches. Planche 14: Chapelle à Oud-Stuyvekenskerke. Camille Van Elslande, architecte, in L’Emulation, jg. 46, 4, p. 63, pl. 14, 1926 (plan van de kapel) .

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Het Onze-Lieve-Vrouwhoekje

Oud Stuivekens zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oud Stuivekens

Oud Stuivekens (Diksmuide)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.