Beschermd monument

Gedenksite Hill 60

Beschermd monument van 01-07-2009 tot heden

ID
13040
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13040

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-2009  ID: 4638

Beschrijving

De gedenksite Hill 60 is beschermd als monument. De bescherming omvat de gehele oorlogssite uit de Eerste Wereldoorlog met talrijke obusputten, mijnkraters, (restanten van) bunkers en schuilplaatsen, loopgravenstructuren en de verschillende oorlogsgedenktekens (inclusief het monument voor twee Franse verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog).Waarden

De gedenksite 'Hill 60' met het gedenkteken voor twee Franse verzetsstrijders is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde: Hill 60 is één van de felst bevochten plaatsen in de 'Ypres Salient', een plaats die tijdens de oorlog maar liefst zeven keer van bezetter wisselde. Behalve de zware gevechten en gasaanvallen is de site vooral berucht geworden omwille van de ondergrondse oorlogsvoering. Samen met de nabijgelegen 'Caterpillar' vormde Hill 60 het noordelijk sluitstuk van de grote Mijnenslag van 7 juni 1917. De talloze gevechten, gasaanvallen en het dodelijke kat en muisspel in de ondergrond kostte het leven aan honderden Duitsers, Fransen en Britten, waarvan enkele tientallen hier wellicht nog steeds ergens begraven liggen.

artistieke waarde

in casu artistiek-landschappelijke waarde: De site heeft een hoge landschappelijke waarde, daar het gaat om een authentiek stuk oorlogslandschap, met talrijke obusputten, mijnkraters, (restanten van) bunkers en schuilplaatsen, loopgravenstructuren, ... Vanaf Hill 60 is bovendien een panoramisch kijk richting Ieper mogelijk.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.
Het pokdalige landschap van Hill 60 met talrijke oorlogsrestanten en -structuren fungeerde na de oorlog als platform voor enkele oorlogsgedenktekens, ter herinnering aan bepaalde militaire eenheden. De site groeide voor veel oorlogsveteranen uit tot een belangrijke gedenksite, daar veel van hun kameraden er om het leven gekomen zijn. Af en toe werd het as van overleden oud-strijders op de site uitgestrooid. Bovendien is Hill 60 het graf geworden van enkele tientallen Fransen, Britten en Duitsers, die er wellicht nog steeds liggen.

industrieel-archeologische waarde

Op de site is een vrij unieke dubbele betonnen militaire constructie terug te vinden die in goede staat verkeert, namelijk een Duitse schuilplaats waarop Australische genietroepen een observatie- en mitrailleurspost plaatsten, eens Hill 60 in geallieerde handen gevallen was.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gedenksite Hill 60

Zwarteleenstraat zonder nummer (Ieper)
De heuvel, die sinds de Eerste Wereldoorlog algemeen bekend geworden is als 'Hill 60' (60 verwijst naar de hoogtelijn), ontstond in de 19de eeuw tijdens de graafwerkzaamheden voor de aanleg van de spoorlijn Ieper-Komen.