Beschermd monument

Gedenksite Hill 60

Beschermd monument van tot heden

ID
13040
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13040

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-2009  ID: 4638

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De gedenksite Hill 60 is beschermd als monument. De bescherming omvat de gehele oorlogssite uit de Eerste Wereldoorlog met talrijke obusputten, mijnkraters, (restanten van) bunkers en schuilplaatsen, loopgravenstructuren en de verschillende oorlogsgedenktekens (inclusief het monument voor twee Franse verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog).Waarden

De gedenksite 'Hill 60' met het gedenkteken voor twee Franse verzetsstrijders is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Op de site is een vrij unieke dubbele betonnen militaire constructie terug te vinden die in goede staat verkeert, namelijk een Duitse schuilplaats waarop Australische genietroepen een observatie- en mitrailleurspost plaatsten, eens Hill 60 in geallieerde handen gevallen was.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.
Het pokdalige landschap van Hill 60 met talrijke oorlogsrestanten en -structuren fungeerde na de oorlog als platform voor enkele oorlogsgedenktekens, ter herinnering aan bepaalde militaire eenheden. De site groeide voor veel oorlogsveteranen uit tot een belangrijke gedenksite, daar veel van hun kameraden er om het leven gekomen zijn. Af en toe werd het as van overleden oud-strijders op de site uitgestrooid. Bovendien is Hill 60 het graf geworden van enkele tientallen Fransen, Britten en Duitsers, die er wellicht nog steeds liggen.

artistieke waarde

in casu artistiek-landschappelijke waarde: De site heeft een hoge landschappelijke waarde, daar het gaat om een authentiek stuk oorlogslandschap, met talrijke obusputten, mijnkraters, (restanten van) bunkers en schuilplaatsen, loopgravenstructuren, ... Vanaf Hill 60 is bovendien een panoramisch kijk richting Ieper mogelijk.

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde: Hill 60 is één van de felst bevochten plaatsen in de 'Ypres Salient', een plaats die tijdens de oorlog maar liefst zeven keer van bezetter wisselde. Behalve de zware gevechten en gasaanvallen is de site vooral berucht geworden omwille van de ondergrondse oorlogsvoering. Samen met de nabijgelegen 'Caterpillar' vormde Hill 60 het noordelijk sluitstuk van de grote Mijnenslag van 7 juni 1917. De talloze gevechten, gasaanvallen en het dodelijke kat en muisspel in de ondergrond kostte het leven aan honderden Duitsers, Fransen en Britten, waarvan enkele tientallen hier wellicht nog steeds ergens begraven liggen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gedenksite Hill 60

Zwarteleenstraat zonder nummer (Ieper)
Hill 60 is één van de felst bevochten plaatsen in de ‘Ypres Salient’, een plaats die tijdens de Eerste Wereldoorlog maar liefst zeven keer van bezetter wisselde. De talloze gevechten, gasaanvallen en het dodelijke kat en muisspel in de ondergrond kostte het leven aan honderden Duitsers, Fransen en Britten, waarvan enkele tientallen hier wellicht nog steeds ergens begraven liggen. De site groeide uit tot een belangrijke gedenksite en heeft een hoge landschappelijke waarde, daar het gaat om een authentiek stuk oorlogslandschap, met talrijke obusputten, mijnkraters, (restanten van) bunkers en schuilplaatsen, loopgravenstructuren, enzovoort waarop ook enkele gedenktekens werden geplaatst.

Is de omvattende bescherming van

Betonnen militaire post 1 Hill 60

Zwarteleenstraat zonder nummer (Ieper)
Betonnen militaire post uit de Eerste Wereldoorlog, vermoedelijk van Duitse makelij, gezien het type golfplaten. De constructie maakt deel uit van het oorlogslandschap van de site Hill 60.


Betonnen militaire post 2 Hill 60

Zwarteleenstraat zonder nummer (Ieper)
Betonnen militaire post uit de Eerste Wereldoorlog, vermoedelijk van Duitse makelij. De constructie maakt deel uit van het oorlogslandschap van de site Hill 60.


Betonnen militaire post 3 Hill 60

Zwarteleenstraat zonder nummer (Ieper)
Betonnen militaire post uit de Eerste Wereldoorlog. De constructie maakt deel uit van het oorlogslandschap van de site Hill 60.


Betonnen militaire post 4 Hill 60

Zwarteleenstraat zonder nummer (Ieper)
Betonnen militaire post uit de Eerste Wereldoorlog. De constructie maakt deel uit van het oorlogslandschap van de site Hill 60.


Duits-Australische bunker

Zwarteleenstraat zonder nummer (Ieper)
Tweeledige betonnen militaire constructie uit de Eerste Wereldoorlog, bestaande uit een rechthoekige constructie van Duitse makelij, waarop een tweede constructie is opgetrokken door Australische eenheden.


Gedenkteken 14th Light Division

Zwarteleenstraat zonder nummer (Ieper)
Gedenkteken voor de '14th Light Division' en haar bijdrage in het verloop van de Eerste Wereldoorlog. Dit gedenkteken stond oorspronkelijk bij 'Railway Wood' ('Bellewaerde Ridge') maar werd in september 1978 verplaatst naar Hill 60.


Gedenkteken Queen Victoria Rifles

Zwarteleenstraat zonder nummer (Ieper)
Gedenkteken ter herinnering aan de 'Queen Victoria Rifles', haar bijdrage aan de gevechten rond Ieper tijdens de Eerste Wereldoorlog en de verliezen die ze tijdens de oorlog leed. Nadat het gedenkteken zwaar beschadigd raakte door Duitse eenheden tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd een bescheidener versie opgetrokken.


Gedenkteken voor twee Franse verzetsstrijders

Zwarteleenstraat zonder nummer (Ieper)
Klein gedenkteken voor twee Franse verzetsstrijders en hun bijdrage aan verzetsdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Gedenkzuil voor de 1st Australian Tunnelling Company

Zwarteleenstraat zonder nummer (Ieper)
Gedenkzuil voor de '1st Australian Tunnelling Company' en de verliezen die ze leed bij de mijnwerkzaamheden rond Hill 60 tijdens de Eerste Wereldoorlog. De gedenkzuil uit ruw behouwen hardstenen blokken werd in 1923 opgericht ter vervanging van een gedenkteken dat meteen na de oorlog was opgericht.


Mijnkrater 7/6/1917 Caterpillar en Hill 60

Zwarteleenstraat (Ieper)
De mijnen van Hill 60 en ‘Caterpillar’ zouden het noordelijk sluitstuk worden van de mijnenslag van 7 juni 1917.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.