Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Keizersplein met aanpalende bebouwing

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 14-03-2000 tot heden

ID: 8946   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8946

Besluiten

Keizersplein met aanpalende bebouwing
opheffingsbesluiten: 14-03-2000  ID: 11226

Beschrijving

De bescherming omvat het Keizersplein met de aanpalende bebouwing. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.

De bescherming dateert van 23 oktober 1997. Op 14 maart 2000 vond een gedeeltelijke opheffing van de oorspronkelijke bescherming plaats. Het gebouw in de Arbeidstraat 2bis werd uit de afbakening gehaald, nadat het door een materieel-technische vergissing verkeerdelijk opgenomen was in de afbakening. Een procedure ingezet bij de Raad van State bevestigde op 29 maart 2000 dat het perceel in de Arbeidstraat 2bis geen deel uitmaakt van de bescherming als stadsgezicht.Waarden

Het Keizersplein met aanpalende bebouwing is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als site van de in 1752 gedempte Karmelietenvest, in 1810 (naar aanleiding van het bezoek van Napoleon I) "Keizerlijk Plein" genoemd, grotendeels met bomen beplant en met een vooral bij de zuidelijke gevelwand dominerend karakteristiek beeld van 19de-eeuwse stadswoningen, twee tot drie bouwlagen hoog, met bepleisterde lijstgevels waarvan een aantal met kolossale pilasters, gebouwd in een classicistische, op empire geïnspireerde en neoclassicistische stijlen, met karakteristieke accentuering van de linker travee door een inrijpoort met balkon of loggia.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Keizersplein met deel aanpalende bebouwing

Arbeidstraat, Boterstraat, Keizersplein, Korte Nieuwstraat, Nieuwstraat (Aalst)
Het Keizersplein is een rechthoekig plein gelegen tussen de Korte Zoutstraat en de Nieuwstraat en wordt begrensd door een vlakke noordoostelijke gevelwand en een zuidwestelijke gevelwand met ten oosten en ten westen uitspringende panden.


Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Keizersplein 59-61 (Aalst)
19de-eeuws burgerhuis, met lijstgevel en mansardedak met drie dakvensters, dat werd opgesplitst.


Burgerhuis

Keizersplein 57 (Aalst)
19de-eeuws burgerhuis voorzien van een bepleisterde lijstgevel van vijf traveeën met erker en drie bouwlagen onder mansardedak met drie ronde dakvensters.


Burgerhuis

Keizersplein 45 (Aalst)
19de-eeuws burgerhuis gekenmerkt door een sobere ornamentiek van de venstersluitstenen en een iets rijkelijker uitgewerkt kroonlijst.


Burgerhuis

Keizersplein 43 (Aalst)
Het 19de-eeuwse burgerhuis heeft een bepleisterde lijstgevel.


Burgerhuis

Keizersplein 6 (Aalst)
Gecementeerde, van schijnvoegen voorziene lijstgevel op arduinen plint.


Burgerhuis met lijstgevel

Keizersplein 14 (Aalst)
Dit enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak dateert uit het tweede decennium van de 19de eeuw. Het huidige, decoratieve uitzicht wordt bepaald door een herbestemming van het burgerhuis tot een bankkantoor volgens een bouwaanvraag van 1927.


Burgerhuizen

Keizersplein 41, 51-55, 63, 39A (Aalst)
Fraaie burgerhuizen, voornamelijk van het enkelhuistype met drie bouwlagen en vier of meerdere traveeën onder zadeldaken.


Classicistisch burgerhuis

Keizersplein 49 (Aalst)
Classicistisch burgerhuis uit de 19de eeuw, met geprofileerde vensteromlijstingen met sluitsteen en guirlandes.


Classicistisch herenhuis

Keizersplein 33 (Aalst)
Laatclassicistische woning uit het tweede decennium van de 19de eeuw, die als blikvanger - namelijk als perspectiefsluiting in de as van de Boterstraat - het oorspronkelijk concept van het Keizersplein moest beheersen.


Eclectisch hoekhuis

Arbeidstraat 2 (Aalst)
Eclectisch hoekhuis, zogenaamde Paviljoen, huis in eclectische stijl, uit eind 19de - begin 20ste eeuw.


Eenheidsbebouwing van vier burgerhuizen

Keizersplein 25-31 (Aalst)
Vier huizen, samen met nummer 33, vermoedelijk de enige uitgevoerde panden van een totaalontwerp voor het Keizerlijk Plein, daterende uit het laatste kwart van de 18de eeuw.


Herenhuis met paardenstallen

Keizersplein 65 (Aalst)
Bepleisterde lijstgevel van zeven traveeën waarvan twee om de hoek en drie bouwlagen waarvan het gelijkvloers met rondboogpoort en -vensters met buitenluiken als sokkel dienst doet.


Neoclassicistisch burgerhuis

Keizersplein 37 (Aalst)
Neoclassicistische, 19de-eeuwse stadswoning met bepleisterde lijstgevel onder zadeldak.


Neoclassicistisch herenhuis

Keizersplein 35 (Aalst)
19de-eeuws herenhuis met bepleisterde lijstgevel van zes traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.


Poort Hespenhandel

Keizersplein 16 (Aalst)
De 19de-eeuwse inrijpoort heeft een rondboogvorm en is uitgevoerd in geprofileerde hardsteen.


Reeks burgerhuizen

Keizersplein 3-17 (Aalst)
Rijhuizen met drie bouwlagen en drie tot zes traveeën, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Winkelhuis

Korte Zoutstraat 41 (Aalst)
Houten winkelpui op geprofileerde sokkel van arduin, met provinciale art nouveau inslag (begin 20ste eeuw).