Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Velzeke-Ruddershove

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-09-1979 tot heden

ID: 9074   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9074

Besluiten

Grauwzustersklooster en Schaliënhof en hun omgeving
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 11-09-1979  ID: 1321

Beschrijving

De dorpskern van Velzeke-Ruddershove, met onder meer het Klooster van de Grauwe Zusters - Penitenten en de hoeve Schaliënhof, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Grauwzusterklooster (oude delen en kapel) en Schaliënhof met hun onmiddellijke omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Velzeke-Ruddershove

Beugelstraat, Blarenhoek, Gehuchte, Herenput, Julius Caesarweg, Kerklandstraat, Kerkweg, Knutsegemstraat, Korte Munte, Kouterken, Letterkouter, Lippenhovestraat, Molenlos, Paddestraat, Penitentenlaan, Romeins Plein, Sint-Martinusplein (Zottegem)
De dorpskern van Velzeke-Ruddershove, deelgemeente van Zottegem, bevat onder andere de parochiekerk Sint-Martinus, het klooster van de Grauwe Zusters - Penitenten, de hoeve Schaliënhof en kasseiwegen (Lippenhovestraat en Paddestraat).


Is de omvattende bescherming van

Bejaardentehuis

Penitentenlaan 1 (Zottegem)
Tehuis voor ouden van dagen, afhankelijk van het klooster der grauwe zusters. Bakstenen huis van negen traveeën en twee bouwlagen onder afgesnuit zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Boerenarbeidershuizen

Gehuchte 9-17 (Zottegem)
Lage boerenarbeiderswoningen, uit de 19de eeuw, gebouwd rondom een vierkante begraasde binnenplaats.


Boerenhuisje

Romeins Plein 16 (Zottegem)
Eénlaags boerenhuisje van drie traveeën onder afgesnuit zadeldak, uit begin 19de eeuw.


Gesloten hoeve

Korte Munte 5 (Zottegem)
Vermoedelijk eertijds gesloten hoeve uit de 19de eeuw, ingeplant op de hoek met het Sint-Martinusplein nabij de parochiekerk.


Gesloten hoeve

Penitentenlaan 22 (Zottegem)
Gesloten hoeve ingeplant aan de straat. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (pannen) gegroepeerd rondom een rechthoekig geplaveid erf. Datering 1835 door middel van muurankers in een dienstgebouw aan de straatzijde (ten noordwesten).


Herenhuis uit 1884

Paddestraat 28 (Zottegem)
Herenhuis met voortuin, muur en fraai hek, opgetrokken ten zuidwesten van het "Schaliënhof". Huis van vijf traveeën en twee verdiepingen onder zadeldak, gedateerd 1884 op de deursluitsteen.


Hoeve

Penitentenlaan 2-4 (Zottegem)
Voormalige hoeve, ingeplant op de hoek van de laan. Overluifelde inrijpoort in de Beugelstraat; oorspronkelijk: ellipsboogpoort, geflankeerd door pilasters.


Hoeve Schaliënhof

Paddestraat 26 (Zottegem)
Vermoedelijk voormalige gesloten hoeve, heden langs de zuidwestzijde afgesloten door de muur en de zijgevel van het 19de-eeuwse herenhuis nummer 10. Inplanting op hellend terrein, naar achteren toe afdalend naar de Molenbeek.


Kasseiweg Paddestraat

Paddestraat zonder nummer (Zottegem)
Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.


Klooster van de grauwe zusters - penitenten

Penitentenlaan 5-7 (Zottegem)
Stichting in 1344 door burggraaf de Melun. Oorspronkelijk godshuis voor behoeftige reizigers, weldra omgevormd tot hospitaal. Verwoesting in de tweede helft van de 16de eeuw door de geuzen.


Parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Martinusplein zonder nummer (Zottegem)
Inplanting op een kleine heuvel; omringend kerkhof vervangen door geasfalteerd plein (parking en speelplein). Belangrijke kerk waarvan de oorsprong teruggaat tot de preromaanse tijd.


Semi-gesloten hoeve

Paddestraat 15 (Zottegem)
Semi-gesloten hoeve ingeplant aan de straat. Witgekalkte bakstenen gebouwen op gepikte plint, uit de 18de en de 19de eeuw, gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf met mestvaalt en pomp. Inrijpoort opgenomen in het dienstgebouw ten zuidoosten.


Stadswoning

Romeins Plein 7-9 (Zottegem)
Lijstgevel van rode en grijze baksteen met boogvormige muuropeningen uit begin 20ste eeuw.


Winkelhuis

Korte Munte 4-6 (Zottegem)
Hoekhuis van zeven traveeën en twee en een halve verdieping onder schilddak (mechanische pannen), uit het derde kwart van de 19de eeuw.