Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Velzeke-Ruddershove

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-09-1979 tot heden

ID
9074
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9074

Besluiten

Grauwzustersklooster en Schaliënhof en hun omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1979  ID: 1321

Beschrijving

De dorpskern van Velzeke-Ruddershove, met onder meer het Klooster van de Grauwe Zusters - Penitenten en de hoeve Schaliënhof, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Grauwzusterklooster (oude delen en kapel) en Schaliënhof met hun onmiddellijke omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Velzeke-Ruddershove

Beugelstraat, Blarenhoek, Gehuchte, Herenput, Julius Caesarweg, Kerklandstraat, Kerkweg, Knutsegemstraat, Korte Munte, Kouterken, Letterkouter, Lippenhovestraat, Molenlos, Paddestraat, Penitentenlaan, Romeins Plein, Sint-Martinusplein (Zottegem)
De dorpskern van Velzeke-Ruddershove, deelgemeente van Zottegem, bevat onder andere de parochiekerk Sint-Martinus, het klooster van de Grauwe Zusters - Penitenten, de hoeve Schaliënhof en kasseiwegen.

Is de omvattende bescherming van

Bejaardentehuis

Penitentenlaan 1 (Zottegem)
Tehuis voor ouden van dagen, afhankelijk van het klooster der grauwe zusters. Bakstenen huis van negen traveeën en twee bouwlagen onder afgesnuit zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Boerenarbeiderswoningen

Gehuchte 9-17 (Zottegem)
Lage boerenarbeiderswoningen, uit de 19de eeuw, gebouwd rondom een vierkante met gras begroeide binnenplaats. Witgekalkte bakstenen gebouwen op gepikte plint en afgedekt met zadeldaken.


Boerenhuisje

Romeins Plein 16 (Zottegem)
Eénlaags boerenhuisje van drie traveeën onder afgesnuit zadeldak, uit begin 19de eeuw.


Gesloten hoeve

Penitentenlaan 22 (Zottegem)
Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig geplaveid erf. Datering 1835 door middel van muurankers in een dienstgebouw aan de straatzijde.


Herenhuis uit 1884

Paddestraat 28 (Zottegem)
Herenhuis met voortuin, muur en hek. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee verdiepingen onder zadeldak (nok parallel aan de straat), gedateerd 1884 op de deursluitsteen. Bepleisterde en lichtgeel geschilderde lijstgevel op hoge arduinen plint.


Hoekhuis

Korte Munte 4-8 (Zottegem)
Hoekhuis van zeven traveeën en twee en een halve verdieping onder schilddak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Hoeve

Korte Munte 5 (Zottegem)
Vermoedelijk eertijds gesloten hoeve uit de 19de eeuw, ingeplant op de hoek met het Sint-Martinusplein nabij de parochiekerk. Deels witgekalkte bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een trechtervormig erf met siertuin. Inrijpoort opgenomen in het woonhuis ten noordwesten.


Hoeve

Penitentenlaan 2-4 (Zottegem)
Voormalige hoeve, ingeplant op de hoek van de laan, met overluifelde inrijpoort in de Beugelstraat. Breedhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met gecementeerde straatgevel met rechthoekige en getoogde muuropeningen, uit de 19de eeuw.


Kasseiweg Lippenhovestraat, Baron De La Failleplein en Molenbeekstraat

Baron Idès della Failleplein zonder nummer, Lippenhovestraat zonder nummer, Molenbeekstraat zonder nummer (Zottegem)
Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.


Kasseiweg Paddestraat

Paddestraat zonder nummer (Zottegem)
Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.


Klooster van de grauwe zusters - penitenten

Penitentenlaan 3-7 (Zottegem)
Oorspronkelijk godshuis voor behoeftige reizigers, weldra omgevormd tot hospitaal. Verwoesting in de tweede helft van de 16de eeuw door de geuzen. Oude kloostergang opklimmend tot het vierde kwart van de 17de eeuw tot de eerste helft van de 18de eeuw; latere aanpassingen; vier vleugels van twee bouwlagen onder aaneengesloten zadeldaken (leien), gegroepeerd rondom een rechthoekig binnenhof. Kapel in de oksel van de noordoostelijke en zuidoostelijke vleugel .


Parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Martinusplein zonder nummer (Zottegem)
Belangrijke kerk waarvan de oorsprong teruggaat tot de preromaanse tijd. Huidige plattegrond ontvouwt een gotische 13de-eeuwse westtoren, een gotisch driebeukig schip van vier traveeën, een hoger romaans koor van oorspronkelijk twee traveeën met halfronde apsis, een zuidelijke sacristie uit de 18de eeuw met 17de-eeuwse onderbouw en een zuidelijke bergruimte uit begin 19de eeuw in het verlengde van de zuidelijke zijbeuk.


Schaliënhof

Paddestraat 26 (Zottegem)
Bakstenen gebouwen, deels witgekalkt op grijze plint en soms belijnd met speklagen van zandsteen onder meer ten noordwesten; afdekking door middel van zadeldaken en gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf met mestvaalt.


Semigesloten hoeve

Paddestraat 15 (Zottegem)
Semigesloten hoeve met witgekalkte bakstenen gebouwen op gepikte plint, uit de 18de en de 19de eeuw, gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf met mestvaalt en pomp. Inrijpoort opgenomen in het dienstgebouw ten zuidoosten.


Stadswoning

Romeins Plein 9 (Zottegem)
Linker deel van een oorspronkelijk ensemble van twee stadswoningen met lijstgevel van rode en grijze baksteen met boogvormige muuropeningen uit begin 20ste eeuw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm

Elst, Michelbeke, Nederbrakel (Brakel), Elene, Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Maria-Oudenhove, Strijpen, Velzeke-Ruddershove (Zottegem), Hundelgem, Munkzwalm, Nederzwalm-Hermelgem, Paulatem, Roborst, Rozebeke, Sint-Maria-Latem (Zwalm)
Het gebied ligt ten zuidoosten van de Schelde en behoort tot de Vlaamse Ardennen. Centraal in deze ankerplaats loopt de Zwalm, zijrivier van de Schelde, met haar valleigronden en -wanden. Zijbeken en hun valleien liggen eveneens binnen de afbakening, samen met delen van de kouters en kleinere akkercomplexen die tot hun stroomgebied behoren. De ankerplaats omvat tevens de historische kernen van Nederzwalm, Roborst, Rozebeke, Ruddershove, Velzeke, Elst en Michelbeke.