Parochiekerk Sint-Michiel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Avekapelle
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Veurne (actualisaties: 18-06-2008 - 04-07-2008).
  • Adrescontrole Veurne (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Veurne (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 28-05-1982).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Michiel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Parochiekerk Sint-Michiel Georiënteerde kerk ingeplant ten zuiden van de dorpskom en ten westen van de Krommegracht. Omringend kerkhof met *oude linde, geplant in 1595 bij aanstelling van nieuwe pastoor, op Z.zijde; afzomende dubbele rij linden waartussen voetpad, Sint-Apolloniakapelletje (XXA) en toegangshek. Ten N.O. van de kerk, klein bakstenen oorlogsmonument (1914-1918).

Laat-gotische kerk gebouwd eind XVI na vernieling van de vroegere kerk in 1593 tijdens de godsdienstberoerten; zwaar beschadigd tijdens de eerste wereldoorlog en circa 1920 hersteld naar oorspronkelijk patroon onder leiding van architect J. Viérin (Brugge).

De plattegrond ontvouwt: een vierkante W.toren, een N.W.doopkapel, een middenbeuk van vijf traveeën met driezijdige koorsluiting, een N.zijbeuk van vijf trav. met rechte sluiting; een aanleunende O.sacristie naar ontwerp van vermelde architect van 1912.

Baksteenbouw. Afdekking door middel van zadeldaken (leien). Sobere W.toren. Op elkaar gestelde hoeksteunberen met versnijdingen; roepsteen onder luifel in Z.W.hoek. W.korfboogportaal gevat in spitsboogomlijsting met halfbolbeloop; "Onze-Lieve-Vrouw met Kind" (natuursteen; XVII) in nisje van het boogveld. Erboven, verdiepte oculus. Z.torenwand: rondboognis met ontlastingsboog op de begane grond; erboven, calvarie (XVIII) onder luifel. Korfbogige galmgaten in korfboogomlijsting met afzaat. Aflijnende overhoekse muizetand. Ingesnoerde naaldspits.

Tegen N.torenwand: laag aanbouwseltje onder aanleunend lessenaarsdak (leien); halve tuitgevel met oculus. Doopkapel: W.tuitgevel met muurvlechtingen en spitsbogig tweelicht.

W.gevel van middenbeuk met aandak en muurvlechtingen. Z.-, N.- en O.gevels; O.tuitgevel voor N.beuk. Steunberen; versnijdingen bij N.gevel; schuin oplopend bij Z.gevel met omlopend kordon. Spitsbogige tweelichten met eenvoudig traceerwerk onder meer visblaasmotief; drielichten in afschuinde koortravee. Ouder tweelicht met vierpas (XIV) in rechte travee van hoofdkoorsluiting. Geprofileerde bakstenen kroonlijst. Gedicht renaissance portaaltje van baksteen in eerste zuidelijke travee: rondboog met sluitsteen, op vlakke pilasters onder geprofileerde kroonlijst, tandlijst, en cartouche met jaartal 1622; gevelsteen ter nagedachtenis van de gesneuvelden uit de eerste wereldoorlog. Rechts, in de muur ingewerkte XVIII-grafsteen. O.sacristie: aansluitende variante op de traditionele regionale bouwtrant. Herbruikte (?) jaarankers 1628 in Z.zijtuitgevel.

Bepleisterd en beschilderd interieur. Spitsbogige scheibogen op zuilen met achtkantig kapiteel. Houten spitstongewelven; gordelbogen op consoles, uitgewerkt tot masker op sommige plaatsen; ijzeren trekhaken.

Mobilair: Vlaamse school: "Bewening" (doek), XVIII; "Heilige Familie met kleine Johannes" (doek), XVIII; "Laatste Avondmaal" (doek), XVIII B.

Voorts voornamelijk neogotisch mobilair.

  • A.R.A., inventaris 622, nummer 54.
  • DEVOS-STOCKMAN A., ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Veurne, Brussel, 1975, pagina's 51-52.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Aanvullende informatie

In de zuidelijke gevel van de Sint-Michielskerk is een rechthoekige hardstenen gedenkplaat voor militaire en burgerlijke doden van de Eerste Wereldoorlog ingewerkt, gevat in een rondbogige nis. In de plaat zijn een wapenschild en twee gekruiste palm- en eikentakken uitgehouwen. De plaat werd ontworpen door Jozef Viérin en uitgevoerd door P. Verbeke uit Brugge (gesigneerd).

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Marchand, Sofie (20-04-2017 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Avekapelle

Avekapelle (Veurne)

omvat Geknotte zomerlinde kerkhof Avekapelle

Kerkstraat zonder nummer (Veurne)

omvat Heldenhuldezerkjes op kerkhof Avekapelle

Kerkstraat zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Orgel kerk Sint-Michiel

Avekapelle (Veurne)

is gerelateerd aan Geleide lindenrijen kerkhof Avekapelle

Kerkstraat zonder nummer (Veurne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.