Hoekhuis Steylaers of De Rode Steen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Jan van Eyckplein, Genthof
Locatie Jan van Eyckplein 8, Genthof 2, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoekhuis Steylaers of De Rode Steen

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1991.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis Steylaers of De Rode Steen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beschrijving

* Nr. 8/ Spiegelrei/ Genthof. Eertijds z.g. "Steylaers" of "De Rode Steen". Hoekpand met dubbelhuisopstand van drie trav. + drie trav. en drie bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen, n // plein). Oude XIII-kern cf. dakgebinte en metselwerkfragmenten in de zijgevels o.m. waterlijsten van Doornikse kalksteen en kant Genthof gedicht rondboogvenster. Huidig uitzicht combineert XVI A-gevel met laatclassicistische deurpartij en neogotische elementen. In 1877 "Kunstige Herstelling" n.o.v. architect L. Delacenserie (Brugge): classicistische dakkapel en borstwering vervangen door neogotische en aanbrengen van kruiskozijnen. 1975: restauratie n.o.v. architecten M. en L. Vermeersch (Brugge) betreft reconstructie van borstwering en dakvenster. Verankerde bakstenen lijstgevel met verhoogde begane grond gemarkeerd door Brugse trav., type I; geprofileerde dagkanten en maaswerk in de boogvelden. Typerend gebruik van zandsteen voor hoekblokken en vensterkruisen. Arduinen bordes met balustrade en arduinen deuromlijsting in Lodewijk XVI-stijl. Op de hoek, beeldnis met Madonna met Kind. Keldervensters, oorspronkelijk in nis gevat; bolkozijn en traliewerk. Rechth. vensters met kruiskozijnen. Bekronende kaaimuur doorbroken door getrapt dakvenster (4 tr. + topstuk).

Zijgevel kant Spiegelrei: puntgevel; her en der stukken zandsteen. Eén betraliede en één beluikte kelderopening. Rechth. bovenvensters op arduinen lekdrempels.

Interieur. Volledig onderkelderd, oospronkelijk hoogstwaarschijnlijk afgedekt met balklaag die in late XVIII - vermoedelijk in 1777 zoals aangeduid op twee marmeren fundatiesteentjes - werd vervangen door twee kruisgewelven op een centrale gordelboog. Balklaag van begane grond met kinderbalken rustend op twee moerbalken met balksleutels voorzien van peerkraalprofiel. Gr.m. bewaard spreidsel. Haardraveling kant Genthof en sporen ervan kant Spiegelrei wijzen op haardconstructies. Op bovenverd. bewaarde moerbalken, ondersteund door oorspronkelijke of gereconstrueerde balksleutels met kwartbolprofiel; op tweede verd. met bijkomende muurstijlen en korbelen. Dakkap bestaande uit sporenkap op schaargebinten. De sporenparen boven de vlieringen zijn origineel, en dragen getrokken telmerken op de onderste hanenbalken, die dikwijls in herbruikmateriaal zijn uitgevoerd.

Classicistische verankerde bakstenen aanbouw uit XVIII; vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen) vervangt twee houten gevels. Verbouwde kelderverd. Rechth. vensters op arduinen lekdrempels met karakteriserende kruisramen met kleine roedeverdeling. Typerend dakvenster met pilasters op zware voluutconsoles, rondboogvenster met kleine roeden en driehoekig fronton.

Interieur. Salon in Lodewijk XVI-stijl met bewaarde schouw, stucplafonds en alkoofnis. De twee oude dakkappen zijn vervangen door één grote kap waarin veel elementen van de oude kap en ander herbruikmateriaal werd verwerkt.

  • Afdeling ROHM West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 0028/W.
  • Afdeling ROHM West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, verslag bouwhistorisch onderzoek opgemaakt door D. Van Eenhooge, 19 augustus 1999.
  • SAB, Bouwvergunningen, nr. 17/1877, nr. 402/1975, nr. 1127/1977.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 101.
  • DEMAREST H., ARICKX B., In 't kwartier van Jan, Brugge, 1974, p. 10-11.
  • DEVLIEGHER L., De huizen van Brugge, Brugge, 1975, p. 147.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA Noord, Brussel - Turnhout.

Relaties

maakt deel uit van Jan van Eyckplein

Jan van Eyckplein (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.