erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Bartholomeus

bouwkundig element
ID: 33211   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33211

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen ten westen van de Zandvoordeplaats, middenin omhaagd kerkhof; achterliggend wetland.

Neogotische kerk met oosttoren en basilicale aanleg wederopgebouwd in 1924, ter vervanging van het neoclassicistische 19de-eeuws bedehuis met ingebouwde oudere westtoren die waarschijnlijk hoorde tot het eerste eind 17de-eeuws bedehuis.

De plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatste oosttoren, geflankeerd door een ten zuidoosten gelegen doopkapel en een noordoostelijk gelegen bergruimte, een driebeukig schip van vier traveeën, een transept van een anderhalve travee, een westelijk gelegen hoofdkoor van één en twee halve travee met vijfzijdige sluiting, twee zijkoren van één travee met vlakke sluiting en een zuidelijk gelegen sacristie.

Gele baksteenbouw; arduin voor de afwerking onder meer gemarkeerde sokkel en dekplaten. Leien zadel- en lessenaarsdaken.

Oosttoren met vierkante onderbouw van twee geledingen tussen op elkaar gestelde hoeksteunberen met versnijdingen en aflijnend rondboogfries; achtzijdige bekroning met spitsbogige galmgaten onder een geajoureerde borstwering, waarboven een leien naaldspits. Geprofileerd spitsboogportaal rustend op twee ronde zuiltjes met knoppenkapiteel. Erboven, drielicht in een geprofileerde spitsbogige omlijsting.

Noordelijke, oostelijke en zuidelijke gevels: aflijnend baksteenfries, versneden steunberen en spitsboogvensters met doorgetrokken afzaat en druiplijst.

Transeptpuntgevels: lelieankers, schouderstukken, hoeksteunberen en spitsbogig drielicht waarboven oculus.

Bepleisterd interieur met kruisribgewelven en schalken. Vlak overzolderd portaal.

Mobilair. Beeld "H. Cornelius" (gepolychromeerd hout) gedateerd 1665 en met opschrift: "Alhier vereerd aanroepen tegen vallende ziekten en allerhande kwellingen bij kinderen en dieren." Voorts neogotisch meubilair onder meer biechtstoelen en koorgestoelte.

  • ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen,Kanton Wervik, p. 13.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1991

Aanvullende informatie

In en rond de kerk zijn er verschillende relicten die herinneren aan de Eerste Wereldoorlog.

Op het kerkhof: een klein rechthoekig militair ereperk voor Britse soldaten met vier uniforme grafstenen in Portlandsteen.

In de noordelijke zijbeuk: een spitsboogvormig glasraam, opgedragen aan Captain Frank Rose, Luitenant Christopher Turnor en vier anderen van de 10th Royal Hussars; geschonken door de familie Turnor.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs : Marchand, Sofie
Datum: 18-04-2017

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Sint-Bartholomeus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33211 (Geraadpleegd op 04-04-2020)