Parochiekerk Sint-Leonardus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Zuidschote
Straat Zuidschote-Dorp
Locatie Zuidschote-Dorp 17A, Ieper (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ieper (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Ieper (adrescontroles: 08-02-2008 - 11-02-2008).
  • Inventarisatie Ieper (geografische inventarisatie: 01-01-1987 - 31-12-1987).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Leonardus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Georiënteerd bedehuis, centraal in de straatbocht gelegen, midden een omhaagd kerkhof - onder meer Engelse graven van Commonwealth 1939-1945 - met linden aan zuidkant; omlopend geasfalteerd kerkpad. Oorspronkelijke kerk gebouwd in 1483. Stenen torenspits van 1551, in 1807 gedeeltelijk afgebroken. In oktober 1914 brandde de kerk af. Nieuwe kerk naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1922-1923. Algemene herstellingswerken naar ontwerp van architect P. Pauwels (Kortrijk) van 1970.

Hallenkerk met voorgeplaatste westtoren naar regionale baksteengotiek. Verankerd gebouw van Nieuwpoortse baksteen op arduinen sokkel; leien zadeldaken. De plattegrond ontvouwt: driebeukig schip van vijf traveeën met rechte sluiting voor noord- en zuidbeuk, een hoofdkoor van een halve rechte travee met driezijdige sluiting, een zuidoostelijke sacristie en een noordoostelijke bergplaats. Vierzijdige westtoren van drie geledingen onder bakstenen naaldspits met hogels (natuursteen) en kapelletje. Haaks op elkaar staande hoeksteunberen met versnijdingen, op de zuidwestzijde met ingebouwd traptorentje. Markerende kordons (arduin). Westportaal: geprofileerde korfboog verdiept in rondboogomlijsting met drielob in boogveld; centraal rondboognisje met beeld van H. Lenaart. Geprofileerd spitsbogig drielicht op afzaat ter hoogte van tweede geleding. Drie gekoppelde spitsbogige galmgaten op gezamenlijke afzaat in vier gevels. Gesloten borstwering met driepasbogenfries; veelzijdige hoektorentjes onder bakstenen naaldspits met hogels en kruisbloem. Flankerende westelijke puntgevels voorzien van aandak, schouderstukken en muurvlechtingen; hoeksteunbeer met versnijdingen. Spitsbogig drielicht op afzaat. Gelijkaardige oostgevels. Zijgevels: spitsbogige drielichten op afzaat met doorgetrokken lekdrempel, tussen steunberen met versnijdingen. Aflijnend baksteenfries bestaande uit een overhoekse- en rechte muizentand. Driezijdige hoofdkoorsluiting geritmeerd door overhoekse steunberen met versnijdingen en spitsbogige tweelichten. Baksteenfries zie zijgevels. Aanleunende sacristie en bergruimte in aansluitende bouwtrant.

Witbepleisterd interieur. Spitsbogige scheibogen op bakstenen zuilen met achtzijdige sokkel en een eenvoudig kapiteel. Houten spitstongewelf met gordelbogen en trekbalken met licht geprofileerde sloffen. Neogotisch mobilair.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 2517.
  • BAERT P., De kerken in West-Vlaanderen, p. 297.
  • ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Ieper I, Brussel, 1978, p. 14.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Datum tekst: 1987

Aanvullende informatie

In de kerk zijn twee witte hardstenen gedenkplaten ingemetseld in de muur, vooraan in de noordelijke zijbeuk, nabij het Maria-altaar. Een ter herinnering aan de "fusilier marin" Emile Avenel, en een aan de zoeaaf Louis Fressenot.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Marchand, Sofie (18-04-2017 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zuidschote

Zuidschote (Ieper)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Orgel kerk Sint-Leonardus

Zuidschote (Ieper)

is gerelateerd aan Britse militaire begraafplaats kerkhof Zuidschote

Zuidschote-Dorp zonder nummer, Ieper (West-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Gedenkteken militaire & burgerlijke slachtoffers

Zuidschote-Dorp zonder nummer, Ieper (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.