Geografisch thema

Houtlandstraat (Vladslo)

ID: 9176   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9176

Beschrijving

Lange straat met een recht tracé vanaf de Wijnendalestraat tot aan de Koekelarestraat (grondgebied Leke). Enkel het tracé van de Wijnendalestraat tot aan de Brugse Heerweg is alsdusdanig reeds aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Vanaf daar naar Leke toe is de weg voor het eerst aangegeven op de kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850). De benaming is wellicht afgeleid van het voortijds bosrijke gebied waardoor de weg leidde. Op de Ferrariskaart is dit bosrijke gebied nog aangeduid als een min of meer homogeen bos onder de naam "Bs Couckelaere veldt" , terwijl het bos in de 19de eeuw versnipperd werd in "Bois de Couckelaere", "Geernaer Vyver Bosch" en "Praet Bosch" (cf. kaart Ph. Vandermaelen). In de 19de en 20ste eeuw, verdere versnippering en kaalslag van dit bosrijke gebied tot het huidige "Praetbos" op grondgebied Vladslo tussen de Wijnendalestraat en de Brugse Heerweg. Een deel van dit bos werd tijdens de Eerste Wereldoorlog ingericht als Duitse begraafplaats (cf. Houtlandstraat z.nr.), er werd ook een medische post geïnstalleerd wat de stijging van het aantal graven verklaart.

In het ontgonnen bosgebied, verspreide boerenarbeidershuizen met geïncorporeerde stallingen, uit de jaren 1920 (nrs. 3 en 6, cf. infra). Ten noorden van de Brugse Heerweg, verspreide hoevebouw uit dezelfde periode.

INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Drie Duitse militaire postjes uit de Eerste Wereldoorlog

 • Omvat
  Duits militair postje III in het Praatbos

 • Omvat
  Duitse militaire begraafplaats

 • Omvat
  Duitse militaire constructie van de Eerste Wereldoorlog

 • Omvat
  Duitse militaire constructie van de Eerste Wereldoorlog

 • Omvat
  Gedenkmuur

 • Omvat
  Hoeve Praatbos

 • Omvat
  Ingebouwde Duitse militaire constructie van de Eerste Wereldoorlog

 • Omvat
  Wegkruis

 • Is deel van
  Vladslo

 • Is gerelateerd aan
  Houtlandstraat (Leke)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Houtlandstraat (Vladslo) [online] https://id.erfgoed.net/themas/9176 (Geraadpleegd op 03-12-2020)