Kasteeldomein van Leeuwergem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zottegem
Deelgemeente Leeuwergem
Straat Kasteel van Leeuwergem
Locatie Kasteel van Leeuwergem 1, Zottegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Zottegem (actualisaties: 19-04-2007 - 03-05-2007).
  • Adrescontrole Zottegem (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Zottegem (geografische inventarisatie: 01-01-1978 - 31-12-1978).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteeldomein van Leeuwergem

Deze vaststelling is geldig sinds 05-10-2009. (Vaststellingsbesluit)

is beschermd als monument Kasteeldomein van Leeuwergem

Deze bescherming is geldig sinds 10-07-1973.

is beschermd als cultuurhistorisch landschap Kasteeldomein van Leeuwergem

Deze bescherming is geldig sinds 10-07-1973.

Beschrijving

Rechthoekig omgracht kasteel, gelegen in een beschermde omgeving ten noorden van de dorpskom, toegankelijk via een beboomde dreef, vanaf de Gentse Steenweg (grondgebied Elene). Residentie, opgericht in het eerste kwart van de 18de eeuw, in opdracht van L. François d'Heyne, ter vervanging van een waterslot verwoest in 1656. Voltooid in 1724. In 1725, eigendom van de familie d'Hane-Steenhuize. Parkaanleg uit eind 18de-begin 19de eeuw.

Ten zuidoosten, ijzeren hek en inrijpoort met pijlers en siervazen; ten zuidoosten en noordwesten, driebogige bakstenen brug, laatstgenoemde 1936 gedateerd (een ijzeren brugje vervangend). Kasteel van twee bouwlagen; sober, symmetrisch volume met rococo inslag; voor- en achtergevel van negen traveeën, zijgevels van zeven traveeën; afdekking door middel van mansardedak met dakkapellen met vleugelstukken. Gecementeerde, van schijnvoegen voorziene lijstgevels op zandstenen sokkel; aflijnende vlakke pilasters met natuurstenen rocococartouche onder onversierd entablement met kroonlijst op klossen; drie traveeën brede middenrisaliet eveneens gemarkeerd door vlakke pilasters met natuurstenen rocococartouche, onder driehoekig fronton met gebogen oculus en rococorankwerk. Arduinen venster- en deuromlijstingen. zuidoost- en noordoostgevel met rechthoekige vensters, respectievelijk met bewaarde luikhaken en beluikt; noordwest- en zuidwestgevel met segmentboogvensters en getraliede keldervensters, respectievelijk beluikt en met bewaarde luikhaken. Voorgevel: schouderboogdeur in geprofileerde omlijsting op neuten met bekronende druiplijst en ijzeren waaier; daarboven schouderboogvormig deurvenster. Gelijkaardige deur in soberder omlijsting, in achtergevel, onder bekronend gesmeed ijzeren balkon. Zuidwestgevel met rondboogdeur ingeschreven in lijst met schouderboogvormig tracé, bekronend gesmeed ijzeren balkon; de flankerende traveeën zijn blind.

Rococo-interieur met fraaie kapel uit 1764.

Links en rechts van de oprijlaan, dienstgebouwen met centraal volume van twee bouwlagen en drie traveeën onder driehoekig fronton met oculus, geflankeerd door lagere (aangepaste bijbouwen; haakse aanhorigheden, voormalige oranjerieën, met segmentboogvormige muuropeningen, rechts met ramen in ijzeren harnas. De linkse gebouwengroep fungeert als hoeve met witgeschilderde gebouwen gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats met tuin.

Fraai park, geïnspireerd op de tuinen van Versailles door A. Le Notre: kanalen, vijvers, lovertheaters, gewijzigd en uitgebreid in romantische geest in de loop van de 18de en 19de eeuw.

  • VAN LIEFERINGE H., Leeuwergem in Het groot kastelen boek van België, deel II, Kastelen en buiten plaatsen, Brussel, 1967, p. 174, 175.

Bron: D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; d'Huyvetter, Clio & de Longie, Bea

Datum tekst: 1978

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Leeuwergem

Leeuwergem (Zottegem)

omvat Beukendreef bij kasteeldomein Leeuwergem

Hebbegem zonder nummer (Zottegem)

omvat Beukendreef Kasteeldreef bij kasteeldomein Leeuwergem

Kasteeldreef zonder nummer (Zottegem)

omvat Dreef van opgaande beuk bij kasteeldomein Leeuwergem

Hebbegem zonder nummer (Zottegem)

omvat Dreef van opgaande zomereik bij kasteeldomein Leeuwergem

Nieuwegestraat zonder nummer, Snijdreefken zonder nummer (Zottegem)

omvat Dubbele beukendreef bij kasteeldomein Leeuwergem

Kasteeldreef zonder nummer (Zottegem)

omvat Lovertheater uit haagbeuk Kasteeldomein Leeuwergem

Kasteeldreef 1 (Zottegem)

omvat Lovertheaterdreef met beuk en zomereik bij kasteeldomein van Leeuwergem

Lovertheaterdreef zonder nummer (Zottegem)

omvat Opgaande eik bij kasteeldomein Leeuwergem

Nieuwegestraat zonder nummer (Zottegem)

omvat Oranjeriedreef kasteeldomein van Leeuwergem

Oranjeriedreef zonder nummer (Zottegem)

omvat Twee welkomstlinden Kasteeldreef Leeuwergem

Leeuwergem (Zottegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.