erfgoedobject

Kasteeldomein van Leeuwergem

bouwkundig element
ID: 9783   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9783

Juridische gevolgen

Beschrijving

Rechthoekig omgracht kasteel, gelegen in een beschermde omgeving ten noorden van de dorpskom, toegankelijk via een beboomde dreef, vanaf de Gentse Steenweg (grondgebied Elene). Residentie, opgericht in het eerste kwart van de 18de eeuw, in opdracht van L. François d'Heyne, ter vervanging van een waterslot verwoest in 1656. Voltooid in 1724. In 1725, eigendom van de familie d'Hane-Steenhuize. Parkaanleg uit eind 18de-begin 19de eeuw.

Ten zuidoosten, ijzeren hek en inrijpoort met pijlers en siervazen; ten zuidoosten en noordwesten, driebogige bakstenen brug, laatstgenoemde 1936 gedateerd (een ijzeren brugje vervangend). Kasteel van twee bouwlagen; sober, symmetrisch volume met rococo inslag; voor- en achtergevel van negen traveeën, zijgevels van zeven traveeën; afdekking door middel van mansardedak met dakkapellen met vleugelstukken. Gecementeerde, van schijnvoegen voorziene lijstgevels op zandstenen sokkel; aflijnende vlakke pilasters met natuurstenen rocococartouche onder onversierd entablement met kroonlijst op klossen; drie traveeën brede middenrisaliet eveneens gemarkeerd door vlakke pilasters met natuurstenen rocococartouche, onder driehoekig fronton met gebogen oculus en rococorankwerk. Arduinen venster- en deuromlijstingen. zuidoost- en noordoostgevel met rechthoekige vensters, respectievelijk met bewaarde luikhaken en beluikt; noordwest- en zuidwestgevel met segmentboogvensters en getraliede keldervensters, respectievelijk beluikt en met bewaarde luikhaken. Voorgevel: schouderboogdeur in geprofileerde omlijsting op neuten met bekronende druiplijst en ijzeren waaier; daarboven schouderboogvormig deurvenster. Gelijkaardige deur in soberder omlijsting, in achtergevel, onder bekronend gesmeed ijzeren balkon. Zuidwestgevel met rondboogdeur ingeschreven in lijst met schouderboogvormig tracé, bekronend gesmeed ijzeren balkon; de flankerende traveeën zijn blind.

Rococo-interieur met fraaie kapel uit 1764.

Links en rechts van de oprijlaan, dienstgebouwen met centraal volume van twee bouwlagen en drie traveeën onder driehoekig fronton met oculus, geflankeerd door lagere (aangepaste bijbouwen; haakse aanhorigheden, voormalige oranjerieën, met segmentboogvormige muuropeningen, rechts met ramen in ijzeren harnas. De linkse gebouwengroep fungeert als hoeve met witgeschilderde gebouwen gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats met tuin.

Fraai park, geïnspireerd op de tuinen van Versailles door A. Le Notre: kanalen, vijvers, lovertheaters, gewijzigd en uitgebreid in romantische geest in de loop van de 18de en 19de eeuw.

 • VAN LIEFERINGE H., Leeuwergem in Het groot kastelen boek van België, deel II, Kastelen en buiten plaatsen, Brussel, 1967, p. 174, 175.

Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

 • Is deel van
  Leeuwergem
  Leeuwergem (Zottegem)

 • Omvat
  Beukendreef bij kasteeldomein Leeuwergem
  Hebbegem zonder nummer (Zottegem)

 • Omvat
  Beukendreef Kasteeldreef bij kasteeldomein Leeuwergem
  Kasteeldreef zonder nummer (Zottegem)

 • Omvat
  Concentrische beukenrij bij sfinxenvijver kasteeldomein Leeuwergem
  Kasteeldreef 1 (Zottegem)

 • Omvat
  Dreef van opgaande beuk bij kasteeldomein Leeuwergem
  Hebbegem zonder nummer (Zottegem)

 • Omvat
  Dreef van opgaande zomereik bij kasteeldomein Leeuwergem
  Nieuwegestraat zonder nummer, Snijdreefken zonder nummer (Zottegem)

 • Omvat
  Dubbele beukendreef bij kasteeldomein Leeuwergem
  Kasteeldreef zonder nummer (Zottegem)

 • Omvat
  Gekandelaarde lindenrijen bij erekoer kasteeldomein Leeuwergem
  Kasteeldreef 1 (Zottegem)

 • Omvat
  Lijnaanplanting opgaande zilveresdoorn bij kasteeldomein Leeuwergem
  Kasteeldreef 1 (Zottegem)

 • Omvat
  Lindendreef bij kasteelgracht kasteeldomein Leeuwergem
  Kasteeldreef 1 (Zottegem)

 • Omvat
  Lindendreven bij grote spiegelvijver kasteeldomein Leeuwergem
  Leeuwergem (Zottegem)

 • Omvat
  Lovertheater uit haagbeuk Kasteeldomein Leeuwergem
  Kasteeldreef 1 (Zottegem)

 • Omvat
  Lovertheaterdreef met beuk en zomereik bij kasteeldomein van Leeuwergem
  Lovertheaterdreef zonder nummer (Zottegem)

 • Omvat
  Opgaande eik bij kasteeldomein Leeuwergem
  Nieuwegestraat zonder nummer (Zottegem)

 • Omvat
  Opgaande zomerlinde bij dienstgebouw kasteeldomein Leeuwergem
  Leeuwergem (Zottegem)

 • Omvat
  Oranjeriedreef kasteeldomein van Leeuwergem
  Oranjeriedreef zonder nummer (Zottegem)

 • Omvat
  Twee welkomstlinden Kasteeldreef Leeuwergem
  Leeuwergem (Zottegem)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Kasteeldomein van Leeuwergem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9783 (Geraadpleegd op 18-07-2019)