Geografisch thema

Westmeers (Onze-Lieve-Vrouwekwartier)

ID
10363
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10363

Beschrijving

Van Korte Vuldersstraat naar Eiland, doch hier behandeld vanaf Hoogste van Brugge. Zogenaamd naar westelijke ligging in het meersengebied, id est de lage weidegrond in het zuiden van de stad. Begrensd aan westelijke zijde door Capucienenreitje. Vanaf de 12de eeuw tussen Westmeers en Boeveriestraat, raamlanden van het Sint-Janshospitaal. Een deels overwelfd reitje, vóór het Eiland, verbindt het Capucienenreitje met het Minnewater; Westmeersbrug: in 1430 vermeld als houten brug, heden lage bakstenen segmentboogbrug met bakstenen muurtje aan de westkant; voorheen bestonden ook nog twee bruggen over het Capucienenreitje: ter hoogte van nummer 64, zie funderingsresten, en van nummer 92. De kaart van Marcus Gerards (1562) toont laatst genoemde brug, voorts gesloten bebouwing en een sluis tussen West- en Oostmeers. Van oudsher woonfunctie, ook nog bescheiden commerciële en culturele functie; garages links van nummer 138. Nagenoeg rechte, gekasseide straat. Pleintje rechts van nummer 18 in 1969 ontstaan na afbraak van meerdere lage huisjes. In 1974 tussen nummers 72-74 aanleg van pleintje met voetgangersbrug over Capucienenrei en ondergrondse parking.

Bebouwing opklimmend tot 16de eeuw. Rijhuizen van twee à vier traveeën en één bouwlaag onder gewone en geknikte zadeldaken: nummer 111 met oudere kern zie afgeschuinde dagkanten en met gevelsteen met opschrift "DIT IS DEN / STEDE / WATERLOOP / 1556", nummers 42-44 (1823?), nummer 42 (in 20ste eeuw verbouwd), nummer 50 (in 1931 verbouwd), nummers 89-97, voormalig beluik, zogenaamd Fort "Meers" van 1939 in plaats van 17de-eeuwse huisjes, nummers 129-135 van de 16de eeuw (in derde kwart van de 20ste eeuw herbouwd). Voorts breed- en diephuizen van twee à vier traveeën en twee à drie bouwlagen; meestal met 19de-eeuws uitzicht zie bepleisterde, beschilderde of bakstenen lijstgevels onder zadeldaken. Soms als verbouwing van lage huisjes: nummer 26 (1849), "Kunstige Herstelling" van 1991 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge), nummer 72 (1825?); met oudere kern zie nummer 76 met afgeschuinde dagkanten aan de deur; ook eenheidsbebouwing: nummers 9-13/ Sint-Jan in de meers (1838), nummers 17-23/ Sint-Jan in de Meers nummers 9-11 (1890)/ Bakkersstraat nummer 9 (1882), nummers 37-39 (1845), nummers 122-128 (1855?) met doorlopende lekdrempels op de bovenverdieping, nummers 125-127 (1895), nummers 139-147 en nummers 140-154/ Eiland (1869 en 1870). Voorts uit de 19de eeuw: nummers 64, 81, 82, 87, 92; als eenheidsbebouwing: nummers 25-27/ Bakkersstraat (1822)in plaats van trapgevels, nummers 75-77, nummers 30-32, nummers 94-98, nummers 101-103, nummers 133-115 en nummers 117-121/ Garsoenstraat. Historiserende trap- of tuitgevels: nummer 12, nummer 18 (1913), nummer 29/ Koolbrandersstraat (1931) naar ontwerp van architect K. Bonte (Brugge), nummer 41, nummer 52, nummers 53-55, nummer 54 (1974) in plaats van lage 19de-eeuwse huisjes, nummers 57-67, nummer 70, nummer 73, nummer 79, nummer 134; nummer 99 uit het interbellum. Nummer 138 met historiserende trapgevel was voormalig atelier van beeldhouwer P. De Wispelaere (Brugge). Van 20ste eeuw: nummer 74, nummers 34-38 (1920) in plaats van beluik zogenaamd Fort "Vanhoorenbeke", nummers 83-85, nummers 102-120 sterk verbouwd in 1987 en nummers 130-132 (circa 1967). Laatste kwart van de 20ste eeuuw: nummers 137-137A circa 1982 horend bij wooncomplex als verbouwing van voormalige mouterij, voorts gevels nummer 24 (1996) naar ontwerp van architect F. Delacourt (Brugge), nummer 69-71 (1996). Aanbouw achter nummers 72-74 nieuwbouw naar ontwerp van architecten V. Desmet en J. Depuydt (Brugge) van 1974 ten behoeve van ontmoetingspleintje.

 • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 645/1987, nummer 2866/1991, nummer 2270/1995, nummer 1653/1996.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, zonder nummer 1822, 1823, 1825, nummer 54/1831, nummer 145/1838, nummer 54/1845, nummer 126/1849, nummer 193/1855, nummer 82/1869, nummer 103/1870, nummers 144 en 145/1882, nummer 9/1890, nummer 47/1895, nummer 367/1913, nummer 386/1920, nummer 977/1931.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 434-437.
 • GEVAERT H., Brugse bruggen, Brugge, 2001, p. 53.
 • RAU J., De huisvesting van het proletariaat in het 19de-eeuwse Brugge. De Forten, in Brugs Ommeland, 1-4, 1996, p. 133-139.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Gebouw van de Mariacongregatie in Brugge

 • Omvat
  Huis De Wildeman

 • Omvat
  Stadspaleis

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Is deel van
  Onze-Lieve-Vrouwekwartier

 • Is gerelateerd aan
  Westmeers (Oudste kern)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Westmeers (Onze-Lieve-Vrouwekwartier) [online] https://id.erfgoed.net/themas/10363 (Geraadpleegd op )