Geografisch thema

Vliermaalroot

ID: 14046   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14046

Beschrijving

De eerste vermelding van "Vlidermale Roide" dateert van 1367. Etymologisch kan dit duiden op een stichting vanuit Vliermaal, een nieuwe nederzetting na het rooien van het bos. Rode betekent zoveel als "onontgonnen land".

De Mombeek vormt de zuidwestelijke grens van het dorp, de Winterbeek de noordelijke. Het 104 hectare grote Jongenbos ligt ten noordoosten van het centrum van Vliermaalroot en grenst aan het naburige Diepenbeek. Het fungeert als park- en jachtgebied rondom het Kasteel Jongenbos. Het gebied werd een honderdtal jaren geleden aangeplant door baron Van Der Meer, bouwheer van het kasteel. Aanvankelijk goed onderhouden, komt het bos nu verwilderd over. Sinds de Tweede Wereldoorlog werd circa 30 hectare tot landbouwgrond omgevormd. Het bos behoort tot het type eiken-berkenbos, maar ook andere bomen komen voor. Aan de overkant van de Winterbeek is er een dennenbosje gesitueerd, dat eveneens tot het goed Jongenbos behoort.

Vliermaalroot kent één gehucht, Sitsingen, gelegen ten zuidoosten, confer Sitsingenstraat.

De Romeinse bewoning wordt bevestigd door de gevonden scherven en tegulae. De antieke weg Tongeren-Vliermaal-Overpelt doorkruiste het grondgebied van de gemeente.

Jongenbos, Ridderborn en Wermerbos waren Loonse lenen.

Vliermaalroot was tot 1865 een gehucht van Vliermaal. Tijdens het ancien régime was het één van de drie Vliermaalse districten met een eigen burgemeester.

Op kerkelijk gebied was Vliermaalroot tot 1839 afhankelijk van Vliermaal. De parochie werd opgericht in 1847. Het betreft een langgerekt straatdorp, als zodanig reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77), gekarakteriseerd door lintbebouwing en ontstaan langsheen de weg Vliermaal - Diepenbeek, met als belangrijkste straten de Here-, Fontein- en Helstraat. Pas na de Tweede Wereldoorlog constateert men een woonuitbreiding langs de uitvalswegen naar de andere buurgemeenten: de Gauwerstraat richting Kortessem, de Bornstraat richting Romershoven en de Gulmerstraat richting Schalkhoven. Eertijds beperkte zich de bewoning aan deze straten tot een aantal kleine hoeven, waarvan er nog enkele in vakwerkbouw zijn overgebleven.

Circa 1980 werd een sociale woonwijk gecreerd, ten noordoosten van de Sint-Eligiuskerk, Sint-Elooiwijk genoemd, hetgeen voor een sterke bevolkingstoename heeft gezorgd. Van landbouwgemeente met voornamelijk weilanden en zonder industrie, is het dorp uitgegroeid tot een echte forenzengemeente.

Eertijds was er de "Rootmolen" bedrijvig op de Mombeek.

Oppervlakte: 634 hectare. Aantal inwoners (01-01-1999): 1.302.

 • BAUWENS-LESENNE M., Bibliografisch repertorium van de oudheidkundige vondsten in Limburg behoudens Tongeren-Koninksem (vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), (Oudheidkundige repertoria, Reeks A: Bibliografische repertoria; 8), Brussel, 1968, p. 361.
 • DRIESEN W., Bulletin..., p. 132.
 • GILISSEN J., Kortessem in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1981, p. 2, prentkaarten nrs. 11, 15, 18, 29-30.
 • GILISSEN J., Kortessem in oude prentkaarten, 2, Zaltbommel, 1994, p. 1, 2, prentkaarten nrs. 18, 35, 39, 43, 49, 57, 75.
 • LUX V.G., De Romeinse overblijfselen in de streek rondom Gors-Opleeuw, (Het Oude Land van Loon, 25, 1970, p. 49).
 • PAQUAY J., Les paroisses de l'ancien concile de Tongres, y compris les conciles de Hasselt et Villers-l'Evêque démembrés du même concile. (Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de Liège, 18, 1909, p. 105.
 • PAQUAY J., Vliermaalroot. I. Rendelborn (thans Ridderborn). II. Het leen Jongenbosch, (Limburg, 17, 1935, p. 61-63).
 • REMANS G., Vliermaalroot, (Limburg, 27, 1947-1948, p. 13-20, 21-39).
 • VANAUDENAERDE J., D'n tram van Kortessem. Z'n historie, Kortessem, 1988, p. 14, 17, 21, 30 e.v., 36, 53, 54, 69, 79, 81, 94.

Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk, Schlusmans, Frieda
Datum  : 1999


Relaties

 • Is deel van
  Kortessem
  Kortessem (Limburg)

 • Omvat
  Alleenstaande dwarsschuur
  Gulmerstraat zonder nummer (Kortessem)

 • Omvat
  Baron A.de Heuschstraat
  Baron A.de Heuschstraat (Kortessem)

 • Omvat
  Barrier
  Dorpsplein zonder nummer (Kortessem)

 • Omvat
  Barrier
  Gulmerstraat zonder nummer (Kortessem)

 • Omvat
  Bornstraat
  Bornstraat (Kortessem)

 • Omvat
  Christusbeeld
  Gulmerstraat zonder nummer (Kortessem)

 • Omvat
  Gauwerstraat
  Gauwerstraat (Kortessem)

 • Omvat
  Gemeentehuis van Vliermaalroot en gemeenteschool
  Fonteinstraat 9 (Kortessem)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Gulmerstraat 78 (Kortessem)

 • Omvat
  Helstraat
  Helstraat (Kortessem)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Herestraat 58 (Kortessem)

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen
  Eeuwfeeststraat 15 (Kortessem)

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen
  Herestraat zonder nummer (Kortessem)

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen
  Leenstraat 9 (Kortessem)

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen
  Sitsingenstraat 33 (Kortessem)

 • Omvat
  Kasteel Jongenbos
  Jongenbos 2-4 (Kortessem)

 • Omvat
  Kasteelpark Jongenbos
  Bornstraat, Jongenbos 2-4, Kasteeldreef (Kortessem)

 • Omvat
  Kerkhof van Vliermaalroot
  Dorpsplein zonder nummer (Kortessem)

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve
  Gulmerstraat 50 (Kortessem)

 • Omvat
  Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart of Sint-Eligiuskerk
  Dorpsplein zonder nummer (Kortessem)

 • Omvat
  Rootmolen
  Herestraat 11 (Kortessem)

 • Omvat
  Semi-gesloten hoeve
  Herestraat 27 (Kortessem)

 • Omvat
  Siertuin van de hoeve Wermerbos
  Gauwerstraat 95 (Kortessem)

 • Omvat
  Sint-Rochuskapel
  Oudeweierenstraat zonder nummer (Kortessem)

 • Omvat
  Twee hoeven
  Fonteinstraat 13 (Kortessem)

 • Omvat
  Vakwerkhoeve met bakhuis
  Papeheide 32 (Kortessem)

 • Omvat
  Veldkruis
  Oudeweierenstraat zonder nummer (Kortessem)

 • Omvat
  Veldkruis Aan het Lieveheerke
  Gulmerstraat zonder nummer (Kortessem)