Geografisch thema

Jakob Heremansstraat

ID: 3204   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3204

Beschrijving

Verbindingsstraat tussen de Raketstraat en de Paul Fredericqstraat, gelijklopend met de Koning Albertlaan en samen met voornoemde straten aangelegd circa 1930. Bebouwing met doorsnee-architectuur uit die tijd gekenmerkt door strakke bakstenen parementen met brede vensterregisters en hoekig uitgebouwde erkers en balkons. Opvallend in het straatbeeld: nummer 8-38, appartementsgebouw in Nieuwe Zakelijkheid naar ontwerp van architect F. Coppieters en "entrepreneurs" A. en P. Serck (gevelsteen). Vijf bouwlagen hoog bakstenen gebouw met plat dak, gemarkeerd door centraal en hoger uitgebouwd trappenhuis links en rechts geflankeerd door balkons; rechthoekige vensters.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Jakob Heremansstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3204 (Geraadpleegd op 26-09-2020)