Geografisch thema

Blankenbergse Steenweg (Sint-Pieters-op-de-Dijk)

ID: 8017   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8017

Beschrijving

Rechte steenweg van Brugge naar Blankenberge, die het oostelijk grondgebied van Zuienkerke doorkruist. In 1722 wordt bij de Staten van Vlaanderen een aanvraag ingediend door de gemeente Blankenberge, die klaagt over de slechte verbinding met het binnenland, voor het bekomen van een "calcydewegh" naar Brugge. Dit was enkel mogelijk via de "Dulleweg" of de "Gentele" (Blankenbergse Dijk), twee eeuwenoude dijken. Uit vijf alternatieven wordt gekozen voor: behoud van het bestaande traject tot aan de Sint-Pieterskerk, en vanaf daar een nieuwe, rechte weg dwars door het landschap naar de kerk van Uitkerke. In 1724 is de weg al berijdbaar waardoor de Blankenbergse Dijk en de Dulleweg tot eenvoudige landwegen vervallen. Verbreding van de Blankenbergse Steenweg in 1963.

De straat behoudt lang een open landschappelijk karakter. Volgens kaartenmateriaal concentratie van bebouwing rond de Scheepsdalebrug enerzijds en aan de kerk van Sint-Pieters anderzijds. Op een kaart van circa 1651 staat de Blankenbergse Steenweg afgezoomd met bomen en tal van beboste percelen, verder weergave van het goed de "Patente" (Blankenbergse Steenweg nr. 120) en het kruispunt Dulleweg-Gentele en Blankenbergse Dijk met de kerk (Blankenbergse Steenweg nr. 233) en bebouwing in de dorpskern. Een kaart van 1828 geeft hetzelfde beeld.

Het huidige straatbeeld komt voornamelijk tot stand in de eerste helft van de 20ste eeuw. Het beeldbepalende hoekhuis nr. 1 van circa 1955 valt op door ligging en hybride architectuur. De aansluitende huizenrij dateert overwegend uit de jaren 1920-1930. Hoofdzakelijk breedhuizen van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder al dan niet gemansardeerd zadeldak. Woningen opgetrokken in historiserende stijl of in een vrij eenvoudig opgevatte modernistische stijl. In 1923 wordt het bouwblok tussen de Sint-Pieterszuidstraat en de Sint-Pietersnoordstraat ingenomen door woningen gebouwd in opdracht van het "Samenwerkende Vennootschap Brugsche Goedkoope Woningen" zie Sint-Pieterstuinwijk. Verder een aantal kleine villa's met cottageallure. Naast de dominerende woonfunctie, ook nog commerciële functie onder meer ondergebracht in de oude papierfabriek Viaene (Blankenbergse Steenweg nr. 161) en nieuw gebouwde distributiecentra. In de tweede helft van de 20ste eeuw worden de nog onbebouwde percelen ingenomen door nieuwe woningen. Sociale functie door de aanwezigheid van de godshuizen "MOULAERT" (zie nrs. 188-196) op de plaats van vijf huisjes van de dis van Sint-Pieters. In 1959 gerealiseerd in opdracht van G. Moulaert en ontworpen door architecten Luc en Antoine Dugardyn (Brugge); deze laatst gebouwde godshuizen op Brugse grondgebied liggen als enige buiten de middeleeuwse omwalling. Voorts wordt een pedagogisch-culturele functie ingevuld door het parochiaal centrum "De Toren" en het cultuurcentrum "De Dijk" (nrs. 217-219). Het straatgedeelte voorbij de spoorwegbrug is schaars bebouwd, er staan enkele huizen uit het interbellum. De oostzijde wordt ingenomen door een wijk met sociale woningen (Blauwhuisstraat, Blauwe Poort) tot stand gekomen in de jaren 1980. Verder ligt het industrieterrein de "Blauwe Toren" met de straten Monnikenwerve, Hoge Hul, Kleine Monnikenwerve, Krinkelstraat, Kleine Pathoekeweg. Het industrieterrein wordt nog altijd uitgebreid met nieuwe bedrijven.

 • Rijksarchief Brugge, Fonds Mestdagh, nrs. 1501, 1512.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 593/1923.
 • COORNAERT M., De topografie, de geschiedenis en de toponymie van Sint-Pieters-op-den-Dijk tot 1899, Brugge, 1972, p. 142 en 158.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 29.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2005


Relaties

 • Is deel van
  Sint-Pieters-op-de-Dijk
  Brugge (Brugge)

 • Is gerelateerd aan
  Blankenbergse Steenweg (Dudzele)
  Blankenbergse Steenweg (Brugge)

 • Omvat
  Alleenstaande interbellumwoning
  Blankenbergse Steenweg 269 (Brugge)

 • Omvat
  Café van 1938
  Blankenbergse Steenweg 250 (Brugge)

 • Omvat
  Dorpskom Sint-Pieters-op-den-Dijk
  Blankenbergse Steenweg (Brugge)

 • Omvat
  Fabriek Viaene van papierwaren en kartonnage
  Blankenbergse Steenweg 161 (Brugge)

 • Omvat
  Herberg De Barrière
  Blankenbergse Steenweg 257, 259 (Brugge)

 • Omvat
  Herenhuis
  Blankenbergse Steenweg 182 (Brugge)

 • Omvat
  Hoeve De Kolve
  Blankenbergse Steenweg 363 (Brugge)

 • Omvat
  Hoeve Tempelhof
  Blankenbergse Steenweg 183 (Brugge)

 • Omvat
  Interbellumwoning
  Blankenbergse Steenweg 53 (Brugge)

 • Omvat
  Interbellumwoning
  Blankenbergse Steenweg 63, 65 (Brugge)

 • Omvat
  Interbellumwoning
  Blankenbergse Steenweg 77 (Brugge)

 • Omvat
  Interbellumwoning
  Blankenbergse Steenweg 81 (Brugge)

 • Omvat
  Interbellumwoning
  Blankenbergse Steenweg 83 (Brugge)

 • Omvat
  Interbellumwoning
  Blankenbergse Steenweg 283 (Brugge)

 • Omvat
  Interbellumwoning en garage
  Blankenbergse Steenweg 216 (Brugge)

 • Omvat
  Kasteel De Patente
  Blankenbergse Steenweg 120 (Brugge)

 • Omvat
  Klooster van de onbevlekt ontvangen zusters en school
  Blankenbergse Steenweg 217, 219 (Brugge)

 • Omvat
  Twee wachthuizen
  Blankenbergse Steenweg 260, 262 (Brugge)

 • Omvat
  Twee woonhuizen en garage Ste-Christophe
  Blankenbergse Steenweg 43, 45 (Brugge)

 • Omvat
  Villa Suzanne - Elvaltine
  Blankenbergse Steenweg 99 (Brugge)

 • Omvat
  Villa Ter Poel
  Blankenbergse Steenweg 187, 189, 191 (Brugge)