Geografisch thema

Onze-Lieve-Vrouwstraat

ID
8247
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8247

Beschrijving

De Onze-Lieve-Vrouwstraat volgt een L-vomig tracé en verbindt de Wiering-, de Drinkwater-, en de Sint-Barbarastraat met de Minderbroedersstraat, terwijl ze de Dijle, Predikheren- en de Sint-Annastraat kruist. Ze werd in 1805 samen met de Sint-Annastraat aangelegd op de site van het voormalig Predikherenklooster dat in 1228 ontstond op het 's Hertogeneiland, het door de Dijle en de Aa omzoomde domein waar vanaf 976 de residentie van de Hertogen van Brabant stond (voormalig predikherenklooster, Onze-Lieve-Vrouwstraat / Sint-Annastraat).

De gekasseide straat heeft een eerder gesloten karakter, door de geringe breedte van de straat en de aaneenschakeling van doorgaans drie bouwlagen hoge burgerwoningen, al dan niet met oudere kernen, uit het einde van de 18de, de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. Opvallend in het straatbeeld zijn de bruggen over en de zichten op de Dijle, de gotische Predikherenkerk, het perspectief op de Predikherenstraat door de overbouwde doorgang ter hoogte van nr. 14, de gebouwen en de tuin van het voormalig goed Morillon (Predikherenstraat nr. 20), de bakstenen tuinmuren en de vrijstaande interbellumwoning (nr. 46).

 • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 412-422.

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis Het Schrijn

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Klooster

 • Omvat
  Koetspoort

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouw-ten-predikherenkerk en klooster

 • Omvat
  Stadsvilla

 • Omvat
  Stadswoningen naar ontwerp van C. Goemans

 • Omvat
  Woonhuis met Christusbeeld

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Onze-Lieve-Vrouwstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/8247 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.