Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasteeldomein van Loppem

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 27-08-1985 tot heden

ID: 13134   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13134

Besluiten

Kasteelpark van Loppem
definitieve beschermingsbesluiten: 27-08-1985  ID: 2080

Beschrijving

Het kasteeldomein van Loppem werd als landschap beschermd bij ministerieel besluit van 27 augustus 1985. Het kasteel met bijgebouwen werd beschermd als monument bij besluit van 25 november 1985. De bescherming als landschap omvat het landhuis, de bijgebouwen en het omliggende park.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de historische en wetenschappelijk waarde van het park van Loppem als volgt gemotiveerd werd:

historische waarde: het kasteelpark van Loppem heeft tot op heden een grote cultuurhistorische waarde behouden. Het neogotische kasteel werd in 1859 gebouwd op de plaats van een landhuis van de 18de eeuw voorzien van een Anglo-Chinese tuin. De klei voor de bakstenen voor de bouw van het kasteel werd rond het bouwterrein uitgegraven waardoor de vijver en de wallen ontstonden. Net buiten de omwalling werd aan de zuidwestzijde een ommuurde moestuin aangelegd. Het park omvat een doolhof aangelegd door E. H. van der Meersch in 1873 naar het model van een miniatuur doolhof in zijn eigen gemeente, Kemmel. In het begin van de 20ste eeuw werd het kasteelpark volledig uitgebouwd. Het komt volledig overeen met de huidige situatie. Het park omvat ook enkele ijskelders uit dezelfde periode.

wetenschappelijke waarde: de natuurwetenschappelijke waarde vloeit voort uit de gevarieerdheid van het domein met zijn mozaïek van vochtige en droge bossen, parkbos, bosweide, bemeste en onbemeste graslanden. De wetenschappelijke waarde wordt verder nog aangetoond door het voorkomen van de stengelloze sleutelbloem, de bosanemoon, de dotterbloem, de adderwortel, de kale vrouwenmantel, de boskortsteel, de Italiaanse aronskelk, de keverorchis en de aanwezigheid van enkele exoten, zoals Oosterse plataan, de trompetboom, de pruikenboom en de sneeuwbal. Syntaxonomisch behoren de bossen met de stengelloze sleutebloem tot de eikenhaagberkbossen die in de zandstreek bijna volledig ontbreken.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000495, Park van Loppem, advies KCML (1985).


Waarden

Het park van Loppem is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein van Loppem

Steenbrugsestraat 22, 26-28, 26A-B (Zedelgem)
Omgracht, neogotisch kasteel (1858-1863) in een park met vijver, doolhof, poortgebouw met brug, stallingen, koetshuizen, manège, klein paviljoen ongeveer uit dezelfde periode van het kasteel.


Is de omvattende bescherming van

Duitse bunker bij kasteel van Loppem

Steenbrugsestraat 26 (Zedelgem)
Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken bij het kasteel van Loppem.


Sint-Jozefskapel

Steenbrugsestraat zonder nummer (Zedelgem)
Sint-Jozefskapel gelegen op de noordhoek van het kasteeldomein en het doolhof van het "Kasteel van Loppem". Opgericht tussen 1850 en 1874 door de familie van Caloen, kasteelheren te Loppem. Gelegen binnen het beschermde landschap "Park van Loppem", beschermd bij M.B. van 27/08/1985.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Loppem en Hof van Breda

Loppem (Zedelgem)
Deze ankerplaats omvat het omgrachte kasteeldomein van Loppem omringd door een park in landschappelijke stijl met o.a. een doolhof en ijskelder en wordt begrensd door een dreef. De U-vormige Hoeve De Rode Poort is het neerhof van het verdwenen middeleeuwse kasteel Breda en ligt in een groot weilandcomplex met gave knotbomenrijen en houtkanten, aansluitend op enkele dreven.