Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Maarten en bijhorend klooster

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
31640
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/31640

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Volgens overleveringen, eerste Onze-Lieve-Vrouwe- of Sint-Andrieskapel op deze plaats, vanaf 1012 toegewijd aan Sint-Maarten, de patroonheilige van oude fiscus-bedehuizen; vervangende kerk vanaf 1088 door toedoen van Robrecht II met eraan gekoppelde huisvesting voor bedienende priesters.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Maarten en bijhorend klooster

Janseniusstraat 59 (Ieper)
Volgens overleveringen, eerste Onze-Lieve-Vrouwe- of Sint-Andrieskapel op deze plaats, vanaf 1012 toegewijd aan Sint-Maarten, de patroonheilige van oude fiscus-bedehuizen; vervangende kerk vanaf 1088 door toedoen van Robrecht II met eraan gekoppelde huisvesting voor bedienende priesters.

Is de omvattende vaststelling van

Orgel kerk Sint-Maarten (voormalige kathedraal)

Ieper (Ieper)
Orgel door Jules Anneessens uit 1931.


Orgel van de voormalige parochiekerk Sint-Niklaas

Ieper (Ieper)
Orgel door Loncke Orgelbouw bvba, gebouwd rond 1985 in de Sint-Niklaaskerk. Bij de omvorming van de kerk tot museum in 1995 werd het orgel gedemonteerd en opgeslagen. Het staat sinds eind 2009 in het pand van het voormalig klooster dat bij de Sint-Maartenskathedraal behoort.