Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kerkplein met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
5714
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5714

Besluiten

Kerkplein met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-1983  ID: 1877

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De omgeving van het Kerkplein is beschermd en wordt begrensd door de Leopoldlei (vroeger Hallaarse Steenweg), de Voogdijstraat (vroegere Vogelenzangstraat), de Kloosterstraat, de Herentalse Steenweg en de Oude Godstraat. Deze afbakening omvat de oude kern van de gemeente en op het plan bij het beschermingsbesluit werden de beeldbepalende gebouwen in een groene kleur aangeduid.

Het beschermingsdossier motiveert de stedenbouwkundige, esthetische en historische waarde van het dorpsplein met zijn omgeving te Heist-op-den-Berg als volgt: "sterke verhevenheid in het omgevende landschap waarop de oude dorpskern zich ontwikkeld heeft. Perceelindeling volgens een radiaal schema dat de helling van de heuvel volgt. Nog gedeeltelijke aanwezige homogene bebouwing uit de 17de - 18de en de 19de eeuw."Waarden

Het kerkplein met de omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Heist-op-den-Berg

Bergop, Bergstraat, Herentalsesteenweg, Kerkhofstraat, Kerkplein, Kloosterstraat, Landekenstraat, Oude Godstraat, Voogdijstraat (Heist-op-den-Berg)
De dorpskern van Heist-op-den-Berg wordt gevormd door een sterke verhevenheid, de Heistse berg, met op de top de centraal ingeplante gotische Sint-Lambertuskerk.

Is de omvattende bescherming van

Arduinen pomp

Kerkplein (Heist-op-den-Berg)
Arduinen pomp, gelegen op het pleintje ten westen van de kerk, opgericht ter herdenking van 75 jaar Belgische onafhankelijkheid.


Arduinen schandpaal

Kerkplein (Heist-op-den-Berg)
Achtzijdige, arduinen 17de-eeuwse schandpaal op iets bredere basis, gelegen tegenover de ingang van de kerk.


Burgerhuis

Kerkplein 16 (Heist-op-den-Berg)
In kern opklimmend tot de 17de tot 18de eeuw. Huis met vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis

Bergop 4 (Heist-op-den-Berg)
Vrijstaand breedhuis gelegen op de helling.


Dorpswoning

Kerkplein 3 (Heist-op-den-Berg)
Rijwoning met bakstenen lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van circa 1900.


Dorpswoning

Kerkplein 22 (Heist-op-den-Berg)
Rijhuis met licht verhoogde begane grond, in kern vermoedelijk opklimmend tot de 17de eeuw, doch heden met neoclassicistisch uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Dorpswoning

Kerkplein 23 (Heist-op-den-Berg)
Smal rijhuis met uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw. Huis met verhoogde begane grond, bepleisterde en beschilderde lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen onder laag zadeldak.


Dorpswoning

Kerkplein 32 (Heist-op-den-Berg)
Huis met gecementeerde lijstgevel van twee + drie traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, vermoedelijk opklimmend tot de 17de eeuw.


Ensemble van twee burgerhuizen

Kerkplein 18-19 (Heist-op-den-Berg)
Homogeen ensemble van twee rijhuizen met bepleisterde en beschilderde lijstgevels van samen zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit midden 19de eeuw.


Gemeentehuis van Heist-op-den-Berg

Kerkplein 17 (Heist-op-den-Berg)
Oorspronkelijk herenhuis, sedert 1844 in gebruik als gemeentehuis. Breedhuis met bepleisterde en beschilderde, neoclassicistische lijstgevel, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Gemeentezaal van 1899

Kerkplein 13-14 (Heist-op-den-Berg)
Gemeentezaal opgericht anno 1899. Breedhuis in regionalistische stijl, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Herberg De Zwaan

Kerkplein 31 (Heist-op-den-Berg)
Breedhuis met neoclassicistisch uitzicht; gecementeerde lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Herberg Den Arend

Kerkplein 21 (Heist-op-den-Berg)
Onderkelderd rijhuis met licht verhoogde begane grond; heden gecementeerde lijstgevel tussen hoeklisenen.


Huis met oude kern

Herentalsesteenweg 17 (Heist-op-den-Berg)
In de bocht van de weg gelegen, vervallen pand in kern opklimmend tot de 18de eeuw.


Neoclassicistisch herenhuis

Kerkplein 10 (Heist-op-den-Berg)
Neoclassicistisch herenhuis, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Neotraditionele eenheidsbebouwing

Kerkplein 13-14 (Heist-op-den-Berg)
Neotraditionele eenheidsbebouwing, van rond de eeuwwisseling, heden directie en secretariaat van het Sint-Lambertusinstituut.


Parochiekerk Sint-Lambertus

Kerkplein 36 (Heist-op-den-Berg)
Gotische, driebeukige kruiskerk, opgetrokken uit zandsteen en gelegen op de top van de Heistse berg.


Pastorie Sint-Lambertusparochie

Kerkplein 15 (Heist-op-den-Berg)
Pastorie van 1769, sedert 1873 tot voor kort dekenij, heden opnieuw tijdelijk pastorie; met ijzeren hek omheind voortuintje.


Vredegerecht

Kerkplein 16 (Heist-op-den-Berg)
Voormalig Vredegerecht naar ontwerp van de provinciale architect L. Blomme van 1867, heden geïntegreerd in het aanpalende gemeentehuis.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.