erfgoedobject

Ambachtshuis van de kuipers

bouwkundig element
ID
29887
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29887

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Ambachtshuis van de kuipers
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Ambachtshuis van de kuipers
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Markt en Burg
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Ambachtshuis van de kuipers
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Voormalig ambachtshuis van de kuipers met bijhorend koetshuis in Niklaas Desparsstraat. Diep gericht enkelhuis naar ontwerp van meester-metselaar L. Feys en timmerman A. D'Hollander van 1768 als verbouwing van 16de-eeuwse schermgevel afgebeeld bij Marcus Gerards (1562). 1854: verplaatsen deur van eerste naar vierde travee. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1985 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge). Vier + zes traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (zwart gegolfde pannen). Klokgevel met parement van arduin; 18de-eeuwse steenhouwersmerken te identificeren met P.C. Trigalet (Arquennes). Classicistische gevelopbouw met drieledige registerindeling gemarkeerd door gevelbreed risaliet en middenrisaliet van twee traveeën onder een gedrongen geveltop met gebogen fronton tussen vleugelstukken met twee voluten- en bladmotieven. Hoekblokken met imitatievoegen en geleding door middel van gekorniste kordons en dito hoofdgestel. Korfbogige benedenvensters en deur met trapezoïdale sluitsteen en geprofileerde dagkanten. Steekbogige bovenvensters met vlakke sluitsteen; op de tweede bouwlaag twee deurvensters waarvoor smeedijzeren leuning uit de 18de eeuw van het ondiepe balkon steunend op drie versierde rocailleconsoles. Zijgevel: zes traveeën geritmeerd door steekboogvensters tussen enerzijds geprofileerde lijsten en anderzijds verdiepte panelen; aanleunende aanbouw van drie traveeën onder zadeldak met gelijkaardige muuropeningen in het onversierde gevelvlak; deels oorspronkelijk houtwerk. Voormalig koetshuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 18de eeuw. Bepleisterde en groenbeschilderde lijstgevel met gebogen afdekking. Blinde rechthoekige vensters in vlakke bepleisterde omlijsting met oren en neuten onder rechte kroonlijst. Rechthoekige deur in geprofileerde omlijsting.

Interieur. Vooraan grote rechthoekige tweebeukige kelder van drie traveeën; graatgewelven op gordelbogen rustend op twee natuurstenen middenpijlers met geprofileerde voetstukken en kapitelen. Tweede kelder met vierkant grondplan en overkluisd met één graatgewelf. In stuc wapenschild van ambacht en het jaartal 1767. Op begane grond, apotheek met neorenaissance-aankleding daterend van 1901; eikenhouten wandkasten, toog en wandnis met beeld. Een lateraal gesitueerde gang waarop het trappenhuis aansluit; Engelse trap. Enkele kamers bewaren marmeren schouwen onder meer zwartmarmeren schouw in empirestijl met witte halfzuiltjes, voetstukken en palmetkapitelen. Bewaarde eiken dakconstructie met telmerken.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 0028/W.
 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 15 mei 1998.
 • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 959/1984.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 50/1854.
 • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 194.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 411-412.
 • ESTHER J., De analyse van een 18de-eeuwse arduinen gevel: het ambachtshuis van de kuipers in de Vlamingstraat in Brugge, in M&L, V, 1986, nr. 6, p. 27-39.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De oudste bouwfase van dit huis is enkel in de kelder bewaard gebleven. De afmetingen van de bakstenen (29 x 6 cm) laten toe om de oorspronkelijke kern van het pand te dateren in ongeveer 1260-1300. Metselwerk in bakstenen van 26 x 6 cm suggereren een verbouwing van het huis in het eerste derde van de 14de eeuw.

Het pand werd ingrijpend verbouwd in 1768. De bestaande dakkap dateert uit deze periode maar bevat veel hergebruikmateriaal uit oudere sporenkappen.

 • VAN EENHOOGE D., DEBONNE V. & HANECA K. 2018: Middeleeuwse dakkappen in Brugge en ommeland. Een catalogus, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 97, Brussel.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Is deel van
  Markt en Burg

 • Is deel van
  Niklaas Desparsstraat

 • Is deel van
  Vlamingstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ambachtshuis van de kuipers [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29887 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.