erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Petrus met kerkhof

bouwkundig element
ID
32675
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32675

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerde kerk middenin kerkhof met onder meer Brits militair kerkhof Locre Churchyard en in de zuidwesthoek grote arduinen graftombe van de familie Behaghel de Voxvrie; omzomende beukenhaag en linden. Ten zuidwesten, arduinen oorlogsmonument gesigneerd A. Derudder, Komen; ernaast, oorlogsmonumentje met gedenkplaat.

Neogotische, driebeukige hallenkerk met westtoren, naar ontwerp van architect A. Dumont (Brussel) van 1922, ter vervanging van het in 1917-1918 vernield bedehuis; gekopieerd naar de oorspronkelijke laat-gotische hallenkerk met westtoren uit de 15de eeuw, afgebrand in 1794, en nadien herbouwd. Grosso modo identieke wederopbouw, op enkele architecturale details na, onder meer leien spitsen in plaats van de traditionele bakstenen, voorzien van hogels, ter afdekking van de achtzijdige hoektorentjes.

Plattegrond: voorgeplaatste vierkante westtoren met veelzijdig traptorentje in de zuidwesthoek, driebeukig schip van vier traveeën, hoofd- en twee zijkoren van een travee met respectievelijk vijfzijdige en vlakke sluiting; ten zuiden sacristie.

Gele baksteenbouw. Gebruik van Atrechtse zandsteen en ijzerzandsteen voor de sokkel. Leien parallelle zadeldaken iets hoger opgetrokken bij de middenbeuk.

Westtoren van vier geledingen, gescheiden door middel van omlopende kordons; op elkaar gestelde hoeksteunberen met versnijdingen, uitlopend in hoektorentjes; borstwering voorzien van rondboogcasementen. Spitsboogportaal van Atrechtse zandsteen onder cementen druiplijst met hogelversiering. Erboven, spitsbogige casementen met tracering; noordwestelijke en zuidwestelijke flankversiering door middel van rode bakstenen metselaarstekens onder meer blazoenen van de familie van Home, heren van Loker., ruitmotieven en andrieskruisen. Gekoppelde rond- en spitsbogige galmgaten. Traveeën van schip en koor geritmeerd door versneden steunberen en spitsboogvensters (drie- en tweelichten) op afzaten met doorgetrokken lekdrempel. Drievoudige overhoekse muizentand ter aflijning van zijbeuken en hoofdkoor. Christusbeeld onder luifel tegen linker sacristiezijgevel.

Witbepleisterde hallenkerk. Spitsbogige scheibogen op zuilen met achtzijdige sokkel en eenvoudig kapiteel. Houten spitstongewelven met trekstangen in schip en koor. Bakstenen kruisgewelf met mangat in het portaal. Zwartwitte marmeren bevloering.

Mobilair. Schilderijen: "Aanbidding der Wijzen" (doek) uit het eerste kwart van de 17de eeuw door Frans Francken de Jonge (1581-1642); "Het laatste avondmaal" (doek) uit 1560, Ieperse school; "Graflegging" (doek) uit eind 12de eeuw, copie naar A. Van Dijck; "Aanbidding der Herders" (doek) uit de eerste helft van de 17de eeuw, naar onbekend meester; "Boetedeling. De Heilige Franciscus (?)", uit 1635-1640, Antwerpse School. Blazoenen (paneel) uit de 18de eeuw. Voorts neogotisch mobilair onder meer biechtstoelen, preekstoel en glasramen in de koorpartij.

 • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 9388, 13044.
 • ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Poperinge, Brussel, 1977, p. 16.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :

Aanvullende informatie

Aannemer

In 1898 werd de torenspits van de kerk gerestaureerd, inclusief het herbouwen van de vier kleine hoektorentjes. De aannemer van deze werken was Leonard Verstraete uit Rumbeke die de aanbesteding in juli 1898 had gewonnen. De kerk werd echter volledig vernield tijdens het Duitse lente offensief van 1918. In 1922 werd ze heropgebouwd in haar vooroorlogse toestand.

 • Informatie verkregen van Luc Spyckerelle (maart 2021).
Datum:

Relicten Eerste Wereldoorlog

In en rond de Sint-Petruskerk zijn er verschillende relicten die herinneren aan de Eerste Wereldoorlog.

Langs de Dikkebusstraat staat een ruw hardstenen monolithisch blok waartegen drie gedenkplaten zijn bevestigd ter herinnering aan Franse eenheden, die vooral een rol speelden in de verdediging van Loker tijdens de zogenaamde ‘Slag om de Kemmelberg’. Het initiatief hiervoor kwam van de heer Dandieu.

In de kerk bevindt zich een groot spitsboogvormig glasraam met een religieuze voorstelling dat geschonken werd door Karel van Renynghe de Voxvrie, ter herinnering aan de Eerste Wereldoorlog en Emma Behaghel van Renynghe de Voxvrie.

 • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs : Marchand, Sofie
Datum:

Relaties

 • Omvat
  Loker Churchyard

 • Omvat
  Orgel kerk Sint-Petrus

 • Is gerelateerd aan
  Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden

 • Is deel van
  Loker


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Petrus met kerkhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32675 (Geraadpleegd op )