Parochiekerk Sint-Petrus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Sint-Pieterskerk
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Deelgemeente Loker
Straat Dikkebusstraat
Locatie Dikkebusstraat 133, Heuvelland (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heuvelland (adrescontroles: 15-02-2008 - 15-02-2008).
  • Inventarisatie Heuvelland (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Petrus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Petrus: toren

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Parochiekerk St.-Petrus Georiënteerde kerk middenin kerkhof met o.m. Brits militair kerkhof Locre Churchyard en in de Z.W.-hoek grote arduinen graftombe van de familie Behaghel de Voxvrie; omzomende beukehaag en linden. Ten Z.W., arduinen oorlogsmonument gesigneerd A. Derudder, Komen; ernaast, oorlogsmonumentje met gedenkplaat.

Neogotische, driebeukige hallekerk met W.-toren, n.o.v. architect A. Dumont (Brussel) van 1922, ter vervanging van het in 1917-1918 vernield bedehuis; gecopieerd naar de oorspronkelijke laat-gotische hallekerk met W.-toren uit XV, afgebrand in 1794, en nadien herbouwd. Gr.m. identieke wederopbouw, op enkele architecturale details na, o.m. leien spitsen i.pl.v. de traditionele bakstenen, voorzien van hogels, ter afdekking van de achtzijdige hoektorentjes.

Plattegrond: voorgeplaatste vierkante W.-toren met veelzijdig traptorentje in de Z.W.-hoek, driebeukig schip van vier trav., hoofd- en twee zijkoren van een trav. met resp. vijfzijdige en vlakke sluiting; Z.-sacristie.

Gele baksteenbouw. Gebruik van Atrechtse zandsteen en ijzerzandsteen voor de sokkel. Leien // zadeldaken iets hoger opgetrokken bij de middenbeuk.

* W.-toren van vier geledingen, gescheiden d.m.v. omlopende kordons; op elkaar gestelde hoeksteunberen met versnijdingen, uitlopend in hoektorentjes; borstwering voorzien van rondboogcasementen. Spitsboogportaal van Atrechtse zandsteen onder cementen druiplijst met hogelversiering. Erboven, spitsbogige casementen met tracering; N.W.- en Z.W.-flankversiering d.m.v. rode bakstenen metselaarstekens o.m. blazoenen.van de familie van Home, heren van Loker., ruitmotieven en andrieskruisen. Gekoppelde rond- en spitsbogige galmgaten. Trav. van schip en koor geritmeerd door versneden steunberen en spitsboogvensters (drie- en tweelichten) op afzaten met doorgetrokken lekdrempel. Drievoudige overhoekse muizetand ter aflijning van zijbeuken en hoofdkoor. Christusbeeld onder luifel tegen l. sacristiezijgevel .

Witbepleisterde hallekerk. Spitsbogige scheibogen op zuilen met achtzijdige sokkel en eenvoudig kapiteel. Houten spitstongewelven met trekstangen in schip en koor. Bakstenen kruisgewelf met mangat in het portaal. Zwartwitte marmeren bevloering.

Mobilair. Schilderijen: "Aanbidding der Wijzen" (doek) uit XVII a door Frans Francken de Jonge (1581-1642); "Het laatste avondmaal" (doek) uit 1560, Ieperse school; "Graflegging" (doek) uit eind XII, copie naar A. Van Dijck; "Aanbidding der Herders" (doek) uit XVII B, naar onbekend meester; "Boetedeling. De H. Franciscus (?)", uit 1635-1640, Antwerpse School. Blazoenen (paneel) uit XVIII. Voorts neogotisch mobilair o.m. biechtstoelen, preekstoel en glasramen in de koorpartij.

A.R., D.V.G., 9388, 13044.
ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Poperinge, Brussel, 1977, p. 16.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Aanvullende informatie

In en rond de Sint-Petruskerk zijn er verschillende relicten die herinneren aan de Eerste Wereldoorlog.

Langs de Dikkebusstraat staat een ruw hardstenen monolithisch blok waartegen drie gedenkplaten zijn bevestigd ter herinnering aan Franse eenheden, die vooral een rol speelden in de verdediging van Loker tijdens de zogenaamde ‘Slag om de Kemmelberg’. Het initiatief hiervoor kwam van de heer Dandieu.

In de kerk bevindt zich een groot spitsboogvormig glasraam met een religieuze voorstelling dat geschonken werd door Karel van Renynghe de Voxvrie, ter herinnering aan de Eerste Wereldoorlog en Emma Behaghel van Renynghe de Voxvrie.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Marchand, Sofie (31-03-2017 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Loker

Loker (Heuvelland)

omvat Orgel kerk Sint-Petrus

Loker (Heuvelland)

is gerelateerd aan Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden

Dikkebusstraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Loker Churchyard

Dikkebusstraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.