Parochiekerk Sint-Dominicus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Provinciestraat, Ploegstraat
Locatie Provinciestraat zonder nummer, Ploegstraat 25-27, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Dominicus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

West-oost-georiënteerde, ingebouwde neogotische basiliek, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, naar verluidt naar ontwerp van F. Mertens. Voormalige kloosterkerk der dominicanen sinds 1968 parochiekerk. Eerstesteenlegging 14 oktober 1925.

Plattegrond: driebeukige basiliek met ingangstravee en vierkante kapel, schip van vijf traveeën, presbyterium van drie traveeën en rechthoekig sanctuarium van vier traveeën, vierkante zijkoren.

Bakstenen gebouw met schaars gebruik van natuursteen; leien en pannen zadel- en lessenaarsdaken. Centrale puntgevel met vierkante dakruiter onder ingesnoerde naaldspits, geflankeerd door ingangstravee van twee bouwlagen onder zadeldak. Spitsboogportaal in geprofileerde omlijsting, timpaan met reliëf voorstellende Sint-Dominicus voor Maria en Jezus door A. Baggen; spitsboogvensters met neogotische tracering. Aan de noordzijde uitspringend aanbouwsel van vier bouwlagen onder aanleunend schilddak, smalle rechthoekige vensters en deur in neogotische omlijsting. Schip met spitsboogvensters (blinde noordelijke zijbeuk), koorsluiting met roosvenster.

Interieur: bekleed met natuursteen. Schip met tweeledige opstand; geprofileerde spitsbogige scheibogen op bruin marmeren zuilen met hoge zwart marmeren sokkels en knopkapitelen. Kruisribgewelf, bakstenen gewelfkappen, op consoles, schalken en/of pilasters met knopkapitelen. Spitsbogige triomfboog met neogotische invulling waarboven rond venster.

Mobilair in neogotische stijl. Witgeschilderde houten beelden door A. Baggen, P. De Roeck, B. Gerrits, L. Jacobin, F. Pen, F. Rooms en R. Sauter, uit de 20ste eeuw. A. Witstenen preekstoel door B. Gerrits, van circa 1925. Glasramen van Stockhof-De Jong, Crickx en M. De Groot.

  • BAKELANTS I., De glasschilderkunst in België, 19de en 20ste eeuw, Dl. 1 A, Deurne, 1983, 41.
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Antwerpen I tot IV, Brussel, 1979, 58.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ploegstraat

Ploegstraat (Antwerpen)

maakt deel uit van Provinciestraat

Provinciestraat (Antwerpen)

is gerelateerd aan Dominicanerklooster

Ploegstraat 25-27, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.