erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Dominicus

bouwkundig element
ID: 7477   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7477

Juridische gevolgen

Beschrijving

West-oost-georiënteerde, ingebouwde neogotische basiliek, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, naar verluidt naar ontwerp van F. Mertens. Voormalige kloosterkerk der dominicanen sinds 1968 parochiekerk. Eerstesteenlegging 14 oktober 1925.

Plattegrond: driebeukige basiliek met ingangstravee en vierkante kapel, schip van vijf traveeën, presbyterium van drie traveeën en rechthoekig sanctuarium van vier traveeën, vierkante zijkoren.

Bakstenen gebouw met schaars gebruik van natuursteen; leien en pannen zadel- en lessenaarsdaken. Centrale puntgevel met vierkante dakruiter onder ingesnoerde naaldspits, geflankeerd door ingangstravee van twee bouwlagen onder zadeldak. Spitsboogportaal in geprofileerde omlijsting, timpaan met reliëf voorstellende Sint-Dominicus voor Maria en Jezus door A. Baggen; spitsboogvensters met neogotische tracering. Aan de noordzijde uitspringend aanbouwsel van vier bouwlagen onder aanleunend schilddak, smalle rechthoekige vensters en deur in neogotische omlijsting. Schip met spitsboogvensters (blinde noordelijke zijbeuk), koorsluiting met roosvenster.

Interieur: bekleed met natuursteen. Schip met tweeledige opstand; geprofileerde spitsbogige scheibogen op bruin marmeren zuilen met hoge zwart marmeren sokkels en knopkapitelen. Kruisribgewelf, bakstenen gewelfkappen, op consoles, schalken en/of pilasters met knopkapitelen. Spitsbogige triomfboog met neogotische invulling waarboven rond venster.

Mobilair in neogotische stijl. Witgeschilderde houten beelden door A. Baggen, P. De Roeck, B. Gerrits, L. Jacobin, F. Pen, F. Rooms en R. Sauter, uit de 20ste eeuw. A. Witstenen preekstoel door B. Gerrits, van circa 1925. Glasramen van Stockhof-De Jong, Crickx en M. De Groot.

 • BAKELANTS I., De glasschilderkunst in België, 19de en 20ste eeuw, Dl. 1 A, Deurne, 1983, 41.
 • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Antwerpen I tot IV, Brussel, 1979, 58.

Bron     : Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1989


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Dominicanerklooster

 • Is deel van
  Ploegstraat

 • Is deel van
  Provinciestraat

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Sint-Dominicus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7477 (Geraadpleegd op 21-02-2020)