Beschermd monument

Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig Bloed

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 11567   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11567

Besluiten

Gebouwen in de provincie West-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 26

Beschrijving

De Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig Bloed zijn beschermd als monument.Waarden

De basiliek van het Heilig Bloed en de Sint-Basiliuskapel zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Basiliuskapel en basiliek van het Heilig Bloed

Burg 13 (Brugge)
Gebouwencomplex gelegen in de zuidwesthoek van de Burg. Aan de zuidzijde, de dubbelkapel met beneden de Sint-Basiliuskapel en erboven de basiliek van het Heilig Bloed met de aansluitende Heilige-Kruiskapel ten zuiden; aan de westzijde, het haaks aansluitende eenheidsconcept met het trappenhuis van de basiliek links en de Criminele Griffie (Burg nummer 14) rechts; achter laatst genoemde, het museum en de conciërgerie uitziend op de Reie.