Beschermd monument

Begijnhof

Beschermd monument van tot heden

ID
4395
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4395

Besluiten

Begijnhof
definitieve beschermingsbesluiten: 16-09-1966  ID: 540

Beschrijving

Het begijnhof van Lier is beschermd als monument.Waarden

Het begijnhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Begijnhof

Begijnhofstraat 21-25, Bodegemstraat 2, Grachtkant 1-16, Hellestraat 1-5, 2-6B, Hemdsmouwken, Kalvarieberg 1-8, Martienushoek 1-4, Oud-Kerkhof 1-13B, Pompstraat 2-8, Sint-Margaretastraat 1-29, 2-20B, Symforosastraat 1-9, 2-12B, Wezenstraat 1-7, 2-6B (Lier)
Het huidige hof is een miniatuurstadje op een min of meer rechthoekige plattegrond met een grootte van circa 2 hectare.

Is de omvattende bescherming van

Begijnenhuis Sint-Aloysius van Gonzaga

Pompstraat 6-8 (Lier)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Vernieuwde, witgekalkte en verankerde lijstgevel op gepikte plint.


Begijnenhuis 't Cruysken

Symforosastraat 9 (Lier)
Kleine begijnenwoning in kern uit de 17de eeuw. Verankerd en witgekalkt huisje van drie traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak.


Begijnenhuis 't Soete Naemke

Grachtkant 15 (Lier)
Begijnenhuis opgetrokken in 1721-1726. Gelegen in de hoek met de Hellestraat en eertijds werkkamer van diverse Lierse kunstenaars, zoals Frans Bogaerts en Oscar Van Rompay.


Begijnenhuis Achterste Convent

Sint-Margaretastraat 20 (Lier)
In de jaren dertig volledig aangepast en verbouwd tot kleine huisjes. Combinatie van breed- en diephuis in traditionele bak- en zandsteenstijl.


Begijnenhuis De Benedictie des Heeren

Pompstraat 2 (Lier)
Combinatie van twee huizen onder zadeldaken, uit de 17de eeuw en voorzien van voortuintje. Huis met verankerde en witgekalkte lijstgevel.


Begijnenhuis De Dry Coningen

Sint-Margaretastraat 10 (Lier)
Neotraditioneel huis van bak- en zandsteen, van circa 1938. Van de straat afgescheiden door voortuintje.


Begijnenhuis De Gestolen Live Vrouw

Sint-Margaretastraat 2 (Lier)
Verankerd bakstenen breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, opklimmend tot de 17de eeuw.


Begijnenhuis De Goddelijke Ooghe

Symforosastraat 1 (Lier)
Hoekhuisje van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in kern uit de 17de eeuw.


Begijnenhuis De Onbevlekte Ontvangenis

Sint-Margaretastraat 11 (Lier)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw, doch aangepast in de 19de eeuw. Bepleisterde en verankerde lijstgevel.


Begijnenhuis De Trouw van Sint-Joseph

Sint-Margaretastraat 9 (Lier)
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, opklimmend tot de 17de eeuw doch volledig aangepast circa 1839. Hoekpand met bepleisterde en verankerde lijstgevel op arduinen plint.


Begijnenhuis De vijf wondekens

Sint-Margaretastraat 25 (Lier)
Klimt mogelijk op tot de 17de eeuw, met aanpassingen uit 18de en 19de eeuw. Witgekalkte en verankerde voorgevel van drie traveeën en twee bouwlagen op gepikte plint.


Begijnenhuis De Vlughtinge van Egypten

Pompstraat 4 (Lier)
Vermoedelijk gebouwd circa 1675, met latere aanpassingen. Witgekalkte en verankerde lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met dakvenster.


Begijnenhuis Den Engelbewaarder

Hellestraat 1 (Lier)
Huis met kern opklimmend tot de 17de eeuw en aangepast in de loop van de 19de eeuw.


Begijnenhuis Den Verdroncken Franciscus

Oud-Kerkhof 7 (Lier)
Vernieuwd huisje van drie traveeën en één bouwlaag onder leien zadeldak met dakvenster, met kern uit de 17de eeuw.


Begijnenhuis Godt den Vader

Oud-Kerkhof 8 (Lier)
Huis gevat tussen nummer 7 en kerkkoor. Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 18de eeuw.


Begijnenhuis Isabella

Sint-Margaretastraat 14 (Lier)
Het begijnenhuisje is een combinatie van witgekalkt diep- en breedhuisje op gepikte plint, onder aaneengesloten zadeldaken, uit de 17de eeuw.


Begijnenhuis Onze-Lieve-Vrouwe-Boodschap

Sint-Margaretastraat 29 (Lier)
Combinatie van breed- en diephuis, van respectievelijk twee en drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, uit de 17de eeuw.


Begijnenhuis Oud of Voorste Convent

Sint-Margaretastraat 16-18 (Lier)
Sint-Thomas van 1827 en Sint-Franciscus de Paula van 1833. Identieke breedhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Begijnenhuis Ruusbroec

Hellestraat 3 (Lier)
Tot eind 18de eeuw één geheel met nummer 5. Heden kleinste huisje van het begijnhof; gekalkt breedhuisje onder zadeldak, uit de 17de eeuw.


Begijnenhuis Saint-Jozeph

Grachtkant 1 (Lier)
Alleenstaand hoekhuis onder zadeldak, opklimmend tot de 17de eeuw. Verankerd en onderkelderd bakstenen gebouw op gepikte plint.


Begijnenhuis Sint-Adrianus

Grachtkant 16 (Lier)
Neotraditioneel breedhuis met enkelhuisopstand, waarvoor bouwaanvraag van 1907; gelegen op de hoek met het Hemdsmouwken ter vervanging van het vroegere pand Hemdsmouwken nummer 1.


Begijnenhuis Sint-Catharina van Senen

Grachtkant 3 (Lier)
Alleenstaand huis, opklimmend tot de 17de eeuw. Verankerde baksteenbouw op gepikte plint. Bepleisterde lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Begijnenhuis Sint-Dorothea

Sint-Margaretastraat 1 (Lier)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw, doch aangepast eind 18de eeuw.


Begijnenhuis Sint-Franciscus

Hellestraat 6 (Lier)
Traditioneel breedhuis, opklimmend tot de 17de eeuw, doch vermoedelijk aangepast eind 18de eeuw; van de straat gescheiden door een voortuintje met witgekalkte bakstenen muur en ijzeren hekken.


Begijnenhuis Sint-Franciscus-Xaverius

Bodegemstraat 2 (Lier)
Bepleisterd hoekhuis onder zadeldak uit de 17de eeuw; gerestaureerd in 1844. Verankerde lijstgevel van drie traveeën en één bouwlaag op gepikte plint.


Begijnenhuis Sint-Gummarus

Oud-Kerkhof 12 (Lier)
Vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Bakstenen lijstgevel met sporadische verwerking van zandsteen.


Begijnenhuis Sint-Ignatius

Sint-Margaretastraat 23 (Lier)
Huidig hoekhuis gebouwd in 1861; vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Bepleisterde lijstgevel op arduinen plint.


Begijnenhuis Sint-Ignatius

Sint-Margaretastraat 27 (Lier)
Hoekpand van twee traveeën en twee bouwlagen onder gecombineerde bedaking, uit de 17de eeuw. Aangepaste, witgekalkte lijstgevel op gepikte plint.


Begijnenhuis Sint-Merten

Wezenstraat 4 (Lier)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak met mooi dakvenster. Witgekalkte lijstgevel op gepikte sokkel, gemarkeerd door steekboogvensters onder druiplijst.


Begijnenhuis Sint-Michiel

Hellestraat 4 (Lier)
Combinatie van breedhuis links en vooruitspringend diephuis rechts, onder gecombineerde zadeldaken, opklimmend tot de 17de eeuw, met latere aanpassingen.


Begijnenhuis Sint-Pieter

Martienushoek 2 (Lier)
Begijnenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Begijnenhuis Sint-Rombout

Oud-Kerkhof 10-11 (Lier)
Oorspronkelijk één geheel; in de 19de eeuw verbouwd tot tweegezinswoning.


Begijnenhuis Sint-Rosalia

Sint-Margaretastraat 15 (Lier)
Breedhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw.


Begijnenhuis Sint-Sara

Oud-Kerkhof 1 (Lier)
Hoekpand van drie traveeën en twee bouwlagen onder afgesnuit zadeldak, uit de 17de eeuw. Bepleisterde lijstgevel op gecementeerde plint.


Begijnenhuis Sint-Thecla

Sint-Margaretastraat 12 (Lier)
Witgekalkt huisje met voortuintje; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw.


Begijnenhuis Sint-Ursula

Sint-Margaretastraat 4 (Lier)
Huisje opklimmend tot de 17de eeuw, met voorgevel aan Oud-Kerkhof. Tuitgevel met onregelmatige ordonnantie, op gepikte plint.


Begijnenhuis Sint-Walburgis

Martienushoek 4 (Lier)
Oorspronkelijk begijnenhuisje onder zadeldak, gerestaureerd naar ontwerp van W. Goovaerts.


Begijnenhuis van de Costersen

Sint-Margaretastraat 7 (Lier)
Tot 1798 woning voor de begijnen, met als functie kosteres of hulpkosteres. Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, uit de 17de eeuw.


Begijnenhuizen

Kalvarieberg 1-6 (Lier)
Huisjes, van circa 1690, onder aaneengesloten zadeldaken. Verankerde lijstgeveltjes, van de straat gescheiden door voortuintjes met houten hek.


Begijnenhuizen

Oud-Kerkhof 4-5, 6 (Lier)
Witgekalkte huisjes met onregelmatige travee-indeling en twee bouwlagen onder zadeldaken, uit de 17de eeuw.


Begijnenhuizen De Wijngaert des Heeren en Sint-Bruno

Sint-Margaretastraat 6-8 (Lier)
Breedhuizen van respectievelijk vier en drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw; van de straat afgescheiden door voortuintjes en witgekalkte bakstenen muur.


Begijnenhuizen Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Weeën en Sint-Cornelius

Sint-Margaretastraat 3-5 (Lier)
Twee gelijkaardige huizen van elk drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met kern uit de 17de eeuw.


Begijnenhuizen Sint-Cecilia en Sint-Romualdus

Oud-Kerkhof 2-3 (Lier)
Twee huizen van twee en drie traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldaken met dakvensters, uit de 17de eeuw.


Begijnenhuizen Sint-Christoffel en Maria Visitatie

Sint-Margaretastraat 19-21 (Lier)
Twee gelijkaardige huizen van respectievelijk twee en drie traveeën en twee bouwlagen, uit de 17de eeuw, met 18de-eeuwse aanpassingen.


Begijnenwoning

Sint-Margaretastraat 13 (Lier)
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw, doch met 19de-eeuws uitzicht.


Begijnhofkerk Sint-Margaretha

Sint-Margaretastraat zonder nummer (Lier)
In 1258 kregen de begijnen van de bisschop van Kamerijk de toelating tot het bouwen van een kapel en in 1259 tot het stichten van een eigen parochie.


Bijgebouw van Oud Convent

Symforosastraat zonder nummer (Lier)
Witgekalkt huisje onder zadeldak; rechthoekige deur en X-vormig muuranker.


De Ou Pastorie

Kalvarieberg 7-8 (Lier)
Complex bestaande uit huis onder schilddak, waarachter twee oudere diephuizen met traditionele kern. Breedhuis met kern uit de 17de eeuw en aangepast in de 19de eeuw.


Hoekhuis Sint-Andries

Hellestraat 5 (Lier)
Tot eind 18de eeuw één geheel met nummer 3. Witgekalkt hoekhuis onder zadeldak met klimmend dakvenster, uit de 17de eeuw.


Hoekhuis Sint-Barbara

Hellestraat 2 (Lier)
Hoekhuis van bak- en zandsteen onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Ten zuidoosten haaks aanbouwsel Sint-Apollonia, onder volumineus zadeldak.


Huis Den Rozenkrans

Sint-Margaretastraat 17 (Lier)
Heden huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw.


Infirmerie

Oud-Kerkhof 13 (Lier)
Links huis, oorspronkelijk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaert, gesloopt in 1855 en samen met Sint-Elisabeth ingericht als nieuwe infirmerie.


Infirmerie van het begijnhof

Wezenstraat 6 (Lier)
Complex bestaande uit verscheidene vleugels, opgetrokken uit baksteen met verwerking van arduin; U-vormig geschikt rond een deels geplaveide, deels beboomde binnenplaats.


Pastorie van het begijnhof

Begijnhofstraat 25 (Lier)
Pastorie, vermoedelijk opklimmend tot de 17de eeuw. Oorspronkelijk twee diephuizen; circa 1800 voorzien van een laatclassicistische lijstgevel.


Portieressenhuis

Wezenstraat 2 (Lier)
Oorspronkelijk bewoond door twee begijnen-portiersters, belast met het openen en sluiten der hofpoort. Aangepast huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Reeks begijnenhuizen

Symforosastraat 2-12 (Lier)
Reeks begijnenwoningen van baksteen, veelal gekalkt, op gecementeerde of gepikte plint, in kern uit de 17de eeuw, met latere aanpassingen.


Rij begijnenwoningen

Wezenstraat 1-7 (Lier)
Aaneengesloten rij begijnenwoningen van bak- en zandsteen, opklimmend tot het vierde kwart van de 17de eeuw, van de straat afgesloten door voortuintjes en witgekalkte muur.


Stadswoningen

Symforosastraat 3-7 (Lier)
Enkelhuizen met lijstgevels van twee tot drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Steeg 't Piepenholleke

Martienushoek 3 (Lier)
Een steegje van circa 1,5 meter breed en 18 meter lang, dat leidde naar een viertal heden verdwenen begijnenwoningen die gelegen waren tegen de omheiningsmuur van het begijnhof.


Tien traditionele begijnenhuizen

Grachtkant 4-13 (Lier)
Tien aaneengesloten rijhuizen in traditionele stijl, van 1721-1726. Bak- en zandstenen breedhuizen met dubbelhuisopstand en verankerde lijstgevels.


Toegangspoort van het begijnhof

Wezenstraat zonder nummer (Lier)
Bakstenen muur op zandstenen plint, geritmeerd door zandstenen muurbanden met centrale laat-barokke korfboogpoort en rechts nachtpoortje, beide onder leien lessenaarsdak aan achterzijde, gebouwd circa 1690.


Toegangspoort van het begijnhof

Wezenstraat zonder nummer (Lier)
Gevat tussen de Oude Pastorij en de infirmerie. Bakstenen constructie uitgewerkt als pseudo-portiek met gebruik van gesinterde baksteen.