Parochiekerk Sint-Michiel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Boezinge
Straat Katspel
Locatie Katspel 4, Ieper (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ieper (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Ieper (adrescontroles: 08-02-2008 - 11-02-2008).
  • Inventarisatie Ieper (geografische inventarisatie: 01-01-1987 - 31-12-1987).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Michiel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Michiel
gelegen te Katspel 4 (Ieper)

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Wederopbouw, Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Gelegen ten zuiden van het Katspel, midden een laag ommuurd en met berken afgezoomd kerkhof onder meer met Britse militaire begraafplaats. De laatgotische hallenkerk, waarschijnlijk teruggaand op romaans bedehuis, afgebrand in de Geuzentijd, werd in 1624 heropgebouwd; opnieuw verwoest in 1648 en hersteld in 1682 zie datering door middel van donkerrode baksteen in westelijke tuitgevels van vooroorlogse kerk. Na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd naar ontwerp van architect J. Coomans (Ieper) in 1925. Nagenoeg identieke reconstructie, op enkele details na zie onder meer het aanbrengen van bakstenen maaswerk in spitsboogvensters; spitsboogvensters ter vervanging van blinde nissen, in middentravee van koorsluitingen; weglaten van vermelde dateringen; ten zuiden gelegen sacristie, ten zuiden in plaats van ten zuidoosten van zijkoor heropgebouwd.

De plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatste vierkante westtoren, een driebeukig schip van vier traveeën, een hoofden twee zijkoren van respectievelijk, een brede en smalle travee, en een brede travee en een driezijdige sluiting, een ten zuiden gelegen sacristie. Gele baksteenbouw. Hergebruikte ijzerzandsteen voor sokkel onder meer van toren, schip en sacristie. Gebruik van natuursteen voor torenspits. Leien zadeldaken. Westtoren met vier geledingen gemarkeerd door kordons, gestut door op elkaar gestelde hoeksteunberen met versnijdingen, uitlopend op pinakels, op de zuidwestelijke hoek vervangen door zeszijdig traptorentje. Aanleunend bij de regionale baksteengotiek zie onder meer de architectonische baksteenversieringen: spits- en rondbogige en oculusvormige casementen ter hoogte van tweede en derde geleding en op de steunberen. Westelijk korfboogportaal in dito omlijsting met driepas en nisje met Sint-Michielbeeld in het boogveld. Erboven, korfbogig drielicht. Gekoppelde spitsbogige galmgaten. Geajoureerde borstwering, boven een natuurstenen spitsboogfries met traceerwerk; hoektorentjes (natuurstenen) met hogelversiering. Natuurstenen naaldspits, met typerende superpositie van spitsboogcasementen en hogels. West-, noord-, oost-, en zuidgevels, geritmeerd door middel van steunberen met versnijdingen onder meer overhoekse ter onderstutting van westelijke puntgevels, en geajoureerd door middel van spitsboogvensters (vier- en drielichten) in geprofileerde omlijsting; doorgetrokken arduinen lekdrempels. Aflijnende tandlijst met overhoekse muizentand.

Ten zuiden sacristie van vier traveeën onder zadeldak, in aansluitende bouwtrant. Interieur. Witbepleisterde hallekerk. Overwelving door middel van houten spitstongewelven. Spitsbogige scheibogen op natuurstenen zuilen met achtzijdige sokkel en koolbladkapiteel. Gebundelde zuilen op de pseudo-kruising; halfzuilen tegen de noord- en zuidmuren. Afliinende tandlijst.

Mobilair. Vier Oudenaardse wandtapijten uit de 17de eeuw, respectievelijk "De Prediking van de H. Franciscus Xaverius in Indië", "De Vernietiging van een afgodsbeeld in Indië", "De Heilige Franciscus Xaverius coopt de Koning van Ceylon", en "De dood van de Heilige Franciscus in Indië", afbeeldend. Hoofdaltaar, lezenaars en biechtstoelen, met art-deco-inslag, uit de jaren 1940.

  • BACCARNE R. - STEEN J., Boezinge 1914-1918, Gasaanval 2e slag om Ieper, [1978].
  • ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Ieper I, Brussel, 1978-1979, p. 14.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Datum tekst: 1987

Aanvullende informatie

In en rond de Sint-Michielskerk bevinden zich verschillende relicten die herinneren aan de Eerste Wereldoorlog.

Op het kerkhof: grafzerk in lichtgrijze hardsteen voor pastoor Jules Vanneste, vrijwilliger en aalmoezenier bij het 2de linieregiment (1ste divisie).

In de zuidelijke zijbeuk: spitsboogvormig glasraam ter herinnering aan militaire en burgerlijke slachtoffers. Aan de zuidelijke muur, onder elkaar opgehangen witgrijze marmeren gedenkplaten voor Benjamin Barthel, André Robert en de slachtoffers van de 87ste Franse divisie, "Les Pépères de Boesinghe". Aan de noordelijke muur: grijsmarmeren gedenkplaat voor commandant Henry de Hautecloque.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Marchand, Sofie (18-04-2017 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Boezinge

Boezinge (Ieper)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Orgels kerk Sint-Michiel

Boezinge (Ieper)

is gerelateerd aan Boezinge Churchyard

Katspel zonder nummer, Ieper (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.