erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Michiel

bouwkundig element
ID
30623
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30623

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen ten zuiden van het Katspel, midden een laag ommuurd en met berken afgezoomd kerkhof onder meer met Britse militaire begraafplaats. De laatgotische hallenkerk, waarschijnlijk teruggaand op romaans bedehuis, afgebrand in de Geuzentijd, werd in 1624 heropgebouwd; opnieuw verwoest in 1648 en hersteld in 1682 zie datering door middel van donkerrode baksteen in westelijke tuitgevels van vooroorlogse kerk. Na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd naar ontwerp van architect J. Coomans (Ieper) in 1925. Nagenoeg identieke reconstructie, op enkele details na zie onder meer het aanbrengen van bakstenen maaswerk in spitsboogvensters; spitsboogvensters ter vervanging van blinde nissen, in middentravee van koorsluitingen; weglaten van vermelde dateringen; ten zuiden gelegen sacristie, ten zuiden in plaats van ten zuidoosten van zijkoor heropgebouwd.

De plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatste vierkante westtoren, een driebeukig schip van vier traveeën, een hoofden twee zijkoren van respectievelijk, een brede en smalle travee, en een brede travee en een driezijdige sluiting, een ten zuiden gelegen sacristie. Gele baksteenbouw. Hergebruikte ijzerzandsteen voor sokkel onder meer van toren, schip en sacristie. Gebruik van natuursteen voor torenspits. Leien zadeldaken. Westtoren met vier geledingen gemarkeerd door cordons, gestut door op elkaar gestelde hoeksteunberen met versnijdingen, uitlopend op pinakels, op de zuidwestelijke hoek vervangen door zeszijdig traptorentje. Aanleunend bij de regionale baksteengotiek zie onder meer de architectonische baksteenversieringen: spits- en rondbogige en oculusvormige casementen ter hoogte van tweede en derde geleding en op de steunberen. Westelijk korfboogportaal in dito omlijsting met driepas en nisje met Sint-Michielbeeld in het boogveld. Erboven, korfbogig drielicht. Gekoppelde spitsbogige galmgaten. Geajoureerde borstwering, boven een natuurstenen spitsboogfries met traceerwerk; hoektorentjes (natuurstenen) met hogelversiering. Natuurstenen naaldspits, met typerende superpositie van spitsboogcasementen en hogels. West-, noord-, oost-, en zuidgevels, geritmeerd door middel van steunberen met versnijdingen onder meer overhoekse ter onderstutting van westelijke puntgevels, en geajoureerd door middel van spitsboogvensters (vier- en drielichten) in geprofileerde omlijsting; doorgetrokken arduinen lekdrempels. Aflijnende tandlijst met overhoekse muizentand.

Ten zuiden sacristie van vier traveeën onder zadeldak, in aansluitende bouwtrant. Interieur. Witbepleisterde hallenkerk. Overwelving door middel van houten spitstongewelven. Spitsbogige scheibogen op natuurstenen zuilen met achtzijdige sokkel en koolbladkapiteel. Gebundelde zuilen op de pseudo-kruising; halfzuilen tegen de noord- en zuidmuren. Afliinende tandlijst.

Mobilair. Vier Oudenaardse wandtapijten uit de 17de eeuw, respectievelijk "De Prediking van de H. Franciscus Xaverius in Indië", "De Vernietiging van een afgodsbeeld in Indië", "De Heilige Franciscus Xaverius coopt de Koning van Ceylon", en "De dood van de Heilige Franciscus in Indië", afbeeldend. Hoofdaltaar, lezenaars en biechtstoelen, met art-deco-inslag, uit de jaren 1940.

 • BACCARNE R. - STEEN J., Boezinge 1914-1918, Gasaanval 2e slag om Ieper, [1978].
 • ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Ieper I, Brussel, 1978-1979, p. 14.

Bron: DELEPIERE A.-M., HUYS M. & LION M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi; Huys, Martine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

In en rond de Sint-Michielskerk bevinden zich verschillende relicten die herinneren aan de Eerste Wereldoorlog.

Op het kerkhof: grafzerk in lichtgrijze hardsteen voor pastoor Jules Vanneste (° 23/8/1884 - + 6/11/1979), tijdens de Eerste Wereldoorlog aalmoezenier bij het 2de en 11de linieregiment (respectievelijk 1ste en 3de divisie). Vanneste speelde een belangrijke rol bij de wederopbouw van het dorp tijdens de naoorlogse jaren. Hij was pastoor in Boezinge van 15 augustus 1919 tot 1 oktober 1969.

In de zuidelijke zijbeuk: spitsboogvormig glasraam ter herinnering aan militaire en burgerlijke slachtoffers. Aan de zuidelijke muur, onder elkaar opgehangen witgrijze marmeren gedenkplaten voor Benjamin Barthel, André Robert en de slachtoffers van de 87ste Franse divisie, "Les Pépères de Boesinghe". Aan de noordelijke muur: grijsmarmeren gedenkplaat voor commandant Henry de Hautecloque.

 • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Omvat
  Orgels kerk Sint-Michiel

 • Is gerelateerd aan
  Boezinge Churchyard

 • Is gerelateerd aan
  Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden

 • Is deel van
  Boezinge


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Parochiekerk Sint-Michiel [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30623 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.