Geografisch thema

Boezinge

ID: 14134   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14134

Beschrijving

Gemeente (1.772 hectare) gelegen in de Vlaamse zandleemstreek en de Westhoek, aan de Ieperlee en het kanaal Ieper-IJzer. Sinds 1977 deel uitmakend van de gemeente Ieper. In 1970 nam Boezinge, Zuidschote op, waardoor de oppervlakte en het inwonersaantal stegen tot respectievelijk 2.197 hectare en 2.397 inwoners; 1.687 inwoners (12/1986) voor Boezinge.

Overwegend vruchtbare en iets te natte zandleemgronden. Voornamelijk landbouwactiviteit; brouwerij en verwerking van textielafval als enige industriële activiteit.

Boezinge zou ontstaan zijn aan een wateroverdracht op de Ieperlee. De oudste vermelding luidt: Boesigha (1119)

De dorpsheerlijkheid Boezinge was achtereenvolgens in handen van de families: Belle (eerste kwart van de 14de eeuw - tweede en derde kwart van de 15de eeuw), Van Diksmuide, Van Halewijn, Van Witthem, de Cusance, des Trompes- Kaspar des Trompes herbouwde het kasteel in 1631 en liet de sluis aanleggen -, de Masin, de Chauviray, de Thibault. De heerlijkheid bezat lage, middele en hogere rechtspraak, bezat een baljuw en zeven schepenen en maakte bestuurlijk en fiscaal deel uit van het Ieper-Ambacht. Verder trof men te Boezinge nog de heerlijkheden Pilkem en Vrielinckhove aan.

De parochie maakte achtereenvolgens deel uit van het bisdom Terwaan (tot 1556), het bisdom Ieper (tot 1801), Gent (tot 1843) en Brugge. De tienden werden geïnd door het Sint-Maartenskapittel te Ieper. Tijdens de beeldenstorm brandden de kerk en het kasteel plat (1566). Tijdens de 17de eeuw had de gemeente sterk te lijden onder de Franse invallen In het kanaal Ieper-IJzer werd een sluis met puntdeuren gebouwd - een voor de tijd revolutionaire methode - door Bartholomeus de Buck (1638-1642). Om strategische redenen werd de sluis beschermd door een fort: Sint-Niklaasfort (1696-1782).

Circa 1846 waren er te Boezinge: drie smidsen; vier brouwerijen, waarvan één nog bestaande (Diksmuidseweg) een kalkoven; drie windmolens respectievelijk gelegen aan de Pilkem (Langemarkseweg), aan de Molenstraat en aan de Sasstraat; twee steenbakkerijen; twee stijfselfabrieken.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag de gemeente volledig in de frontzone: de eerste gasaanval, 22 april 1915, was één van de belangrijkste wapenfeiten.

De talrijke Britse militaire kerkhoven getuigen nog van het oorlogsgeweld: Artillery Wood Cemetery (Poezelstraat), Bard Cottage Cemetery (Diks-muidseweg), Boesinghe Chyd. (Boezinge Kerk), Colne Valley Cemetery (Kleine Poezelstraat), Divisional Collecting Post Cemetery (Zwaanhofweg), Divisional Collecting Post Cemetery Extension (Zwaanhofweg), Dragoon Camp Cemetery (Kleine Poezelstraat), Essex Farm Cemetery (Diksmuidseweg), La Belle Alliance Cemetery (Zwaanhofweg), No Man's Cot Cemetery (Moortelweg), Talana Farm Cemetery (Diksmuidseweg), Welsh Cemetery (Caesar's Nose), (Kleine Poezelstraat).

Ook andere oorlogsmonumenten: 49th (West Riding) Division- 1917, 1910-Essex Farm C., (Diksmuidseweg); een Bretoense calvarie met dolmens ter nagedachtenis van 87e D.I.T. et 45e D.I. Française (Langemarkseweg), en een herdenkingsplaat in de kerk voor 87e D.I.T. Française.

Kleine betonnen bunker, waarop het kanon zogenaamd "Kleine Bertha", en een demarcatiepaal ernaast (Diksmuidseweg).

Na de Eerste Wereldoorlog werd het dorp naar vooroorlogs uitzicht heropgebouwd. Straatdorp aan de Diksmuidseweg (noord-zuid-as), rechthoekig plein, Katspel, op de westzijde, met parochiekerk Sint-Michiel en gemeentehuis (nummer 2). Uitvalswegen respectievelijk in westelijke en oostelijke richting, met name Boezingsestraat en Brugstraat.

Gehuchten: de Pilkem (Langemarkseweg), Steenstrate, deels gelegen op grondgebied Zuidschote en Bikschote. Recente verkaveling ten noorden van de dorpskom.

Talrijke woonhuizen, hoeven en tevens de pastorie werden heropgebouwd naar ontwerp van architecten F. Petit & J. Obozinski (Brussel). Architect J. Coomans (Ieper) leidde de wederopbouwwerken van de Parochiekerk (Katspel). Het kasteel is een ontwerp van architect S. Mortier (Gent). De architecten P. Verbruggen (Ukkel), M. Hocepied (Moeskroen), M. Selly (Ieper), C. Schmidt (Poperinge), L. Verstraete (Izegem), L. Masure (Elsene), waren tevens, hetzij in mindere mate, betrokken bij de wederopbouw van de gemeente.

 • BACCARNE R., STEEN J., Boezinge 1914-1918, Gasaanval 2e slag om Ieper, [1978].

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  : 1987


Relaties

 • Omvat
  Artillery Wood Cemetery
  Poezelstraat zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Boezinge Churchyard
  Katspel zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Bretoens oorlogsmonument Carrefour des Roses
  Langemarkseweg zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Britse kazematten
  McCraepad zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Britse schuilplaats nabij Lancashire Farm
  Kleine Poezelstraat 8 (Ieper)

 • Omvat
  Burgerhuis en maalderijcomplex
  Langemarkseweg 1 (Ieper)

 • Omvat
  Colne Valley Cemetery
  Kleine Poezelstraat zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  De Ieperlee, het kanaal Ieper-IJzer en de Martjesvaart
  Merkem (Houthulst), Boezinge, Brielen, Ieper, Zuidschote (Ieper), Bikschote (Langemark-Poelkapell...

 • Omvat
  De Pilkem
  Boezinge (Ieper)

 • Omvat
  Demarcatiepaal 22
  Pilkemseweg zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Diksmuidseweg
  Diksmuidseweg (Ieper)

 • Omvat
  Divisional Collecting Post Cemetery and Extension
  Hogeziekenweg zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Dragoon Camp Cemetery
  Kleine Poezelstraat zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Duits-Britse bunker
  Slaaktestraat zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Duitse betonconstructie Hindenburg Farm
  Vanheulestraat zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Duitse betonconstructie Hof Ter Linden
  Poezelstraat zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Duitse betonnen verdedigingsconstructie Haus Schaumburg
  Pilkemseweg zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing De Kazerne
  Bikschotestraat 7-12 (Ieper)

 • Omvat
  Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden
  Katspel zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Gemeentehuis van Boezinge
  Katspel 1-2 (Ieper)

 • Omvat
  Herberg
  Pilkemseweg 136 (Ieper)

 • Omvat
  Herberg De Zege
  Dekemelelaan 31 (Ieper)

 • Omvat
  Herenhuis en bedrijfsgebouw
  Langemarkseweg 2 (Ieper)

 • Omvat
  Hoeve
  Steenstraat 41 (Ieper)

 • Omvat
  Hoeve 't Erfgoed
  Kapellestraat 3 (Ieper)

 • Omvat
  Hoeve 't Klein Kasteel
  Molenstraat 69 (Ieper)

 • Omvat
  Hoeve 't Klokhof
  Briekestraat 55 (Ieper)

 • Omvat
  Hoeve Eikenburg
  Poezelstraat 8 (Ieper)

 • Omvat
  Hoeve Foch farm
  Pilkemseweg 130 (Ieper)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Reningestraat 6 (Ieper)

 • Omvat
  Hoeve Parkhove
  Reningestraat 19 (Ieper)

 • Omvat
  Hoeve Rietvelde
  Moortelweg 1 (Ieper)

 • Omvat
  Hoeve Vijfwegenhof
  Pilkemseweg 134 (Ieper)

 • Omvat
  Hoevetje
  Poezelstraat 1 (Ieper)

 • Omvat
  Hoevetje
  Reningestraat 8 (Ieper)

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Linden
  Poezelstraat 14 (Ieper)

 • Omvat
  Klein Zwaanhof
  Kleine Poezelstraat 6 (Ieper)

 • Omvat
  La Belle Alliance Cemetery
  Hogeziekenweg zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Laag geknotte populierenrij
  Westkaai (Ieper)

 • Omvat
  Loskaai met hijstoestel
  Barmstraat zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Maalderijcomplex met herenhuis en burgerhuis
  Barmstraat 2, Molenstraat 1 (Ieper)

 • Omvat
  No Man's Cot Cemetery
  Moortelweg zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Ondergrondse betonconstructie
  Westkaaipad zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Michiel
  Katspel 4 (Ieper)

 • Omvat
  Sas van Boezinge met verdedigingswerk en sluis
  Sasstraat (Ieper)

 • Omvat
  Slagveld Pilkem Ridge
  Boezinge (Ieper), Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Sluis van Boezinge-dorp
  Barmstraat zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Sluiswachterswoning Boezinge-dorp
  Westkaaipad 50 (Ieper)

 • Omvat
  Spoorwegbrug
  Barmstraat zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve
  Kleine Poezelstraat 8 (Ieper)

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve
  Reningestraat 15 (Ieper)

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve 't Palinghof
  Pilkemseweg 135 (Ieper)

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve Madelstede met gedenkkapel en verlaten vooroorlogse site
  Ravestraat 24 (Ieper)

 • Omvat
  Wederopbouwhoevetje
  Reningestraat 10 (Ieper)

 • Omvat
  Welsh Cemetery Caesar's Nose
  Moortelweg zonder nummer (Ieper)

 • Omvat
  Yorkshire Trench & Dugout
  Bargiestraat zonder nummer (Ieper)

 • Is deel van
  Ieper
  Ieper (West-Vlaanderen)