erfgoedobject

Burgerhuis ontworpen door Alexis Sterck

bouwkundig element
ID
49005
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/49005

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

 • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis ontworpen door Alexis Sterck
  Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt
  Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1996

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Grote Markt
  Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004

Beschrijving

Woning, heden bankkantoor.

Huis ten westen palend aan het Vleeshuis, en deel uitmakend van het huizenblok nummers 33-38 na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad heropgebouwd in 1921-22 in neo-Brabantse barokstijl naar het ontwerp van Dendermonds stadsarchitect Alexis Sterck van 1920. Gebouwd op de plaats van de twee vroegere woningen "De Papegaai" (1375) en "De Jacht" (1470). In de 19de eeuw bevond zich hier het "Hotel-Restaurant de la Bourse", samengesteld uit twee woningen met een bepleisterde lijstgevel onder een zadeldak. Op de twee percelen werd dit complex in bak- en zandsteenstijl gebouwd, dat nu als bankkantoor gebruikt wordt. Het gebouw wordt gekenmerkt door een centrale deurtravee geflankeerd door twee brede venstertraveeën met hoger oplopende neobarokke topgevels met getoogde en rondboogvormige muuropeningen. De decoratieve elementen zijn aan de barokstijl ontleend zoals de opvallende centrale deur gevat in een geblokte omlijsting en ovaalvormig bovenlicht.

De achtergevel in de Kerkstraat is sterk gelijkend aan de voorgevel, doch iets soberder uitgewerkt.

 • Stadsarchief Dendermonde, Modern gemeentearchief Dendermonde, 571.1/ 5.
 • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
 • BUYSE P., MEGANCK L., VANDEWEGHE E. & VERVOORT R., De Grote Markt van Dendermonde van boven tot onder bekeken, Gent, 2007, p. 59-76.
 • SMETS M. & VERBRUGGEN K., De wederopbouw van Dendermonde als constructie van een artificieel decor, in M&L, II, 5, 1983, p. 9-19.
 • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 82-84.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

 • Is deel van
  Grote Markt


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis ontworpen door Alexis Sterck [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/49005 (Geraadpleegd op 09-03-2021)