Burgerhuis ontworpen door Alexis Sterck

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 33, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is beschermd als monument Burgerhuis ontworpen door Alexis Sterck

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1996.

is deel van de bescherming als monument Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijlneobarok
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Woning, thans bankkantoor, beschermd als stadsgezicht bij MB van 07.06.1996 uitgebreid tot monument bij MB van 05.01.2004.

Huis ten westen palend aan het Vleeshuis, en deel uitmakend van het huizenblok nummers 33-38 na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad heropgebouwd in 1921-22 in neo-Brabantse barokstijl naar het ontwerp van Dendermonds stadsarchitect Alexis Sterck van 1920. Gebouwd op de plaats van de twee vroegere woningen "De Papegaai" (1375) en "De Jacht" (1470). In de 19de eeuw bevond zich hier het "Hotel-Restaurant de la Bourse", samengesteld uit twee woningen met een bepleisterde lijstgevel onder een zadeldak. Op de twee percelen werd dit complex in bak- en zandsteenstijl gebouwd, dat thans als bankkantoor gebruikt wordt. Het gebouw wordt gekenmerkt door een centrale deurtravee geflankeerd door twee brede venstertraveeën met hoger oplopende neobarokke topgevels met getoogde en rondboogvormige muuropeningen. De decoratieve elementen zijn aan de barokstijl ontleend zoals de opvallende centrale deur gevat in een geblokte omlijsting en ovaalvormig bovenlicht.

De achtergevel in de Kerkstraat is sterk gelijkend aan de voorgevel, doch iets soberder uitgewerkt.

  • Stadsarchief Dendermonde, Modern gemeentearchief Dendermonde, 571.1/ 5.
  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • BUYSE P., MEGANCK L., VANDEWEGHE E. & VERVOORT R., De Grote Markt van Dendermonde van boven tot onder bekeken, Gent, 2007, p. 59-76.
  • SMETS M. & VERBRUGGEN K., De wederopbouw van Dendermonde als constructie van een artificieel decor, in M&L, II, 5, 1983, p. 9-19.
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 82-84.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.