Herberg Den Tinnen Pot

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Grote Markt, Kerkstraat
Locatie Grote Markt 36, Kerkstraat 5, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Handelspand

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is beschermd als monument Herberg Den Tinnen Pot

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1996.

is deel van de bescherming als monument Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

Beknopte karakterisering

Typologiecafés
Stijlneotraditioneel
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Voormalige herberg "Den Tinnen Pot", beschermd als stadsgezicht bij MB van 07.06.1996 uitgebreid tot monument bij MB van 05.01.2004.

Handelspand dat eveneens deel uitmaakt van het huizenblok nr. 33-38 dat na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad circa 1921-1922 heropgebouwd werd in een neostijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920. Ter hoogte van nr. 36 situeerde zich volgens geschiedschrijver A. de Vlaminck het huis "De Klok" (1424) dat sinds 1476 ook bekend stond als "De Pauw en de Klok" en in 1491 als "De Groote Pauw". In de 19de eeuw was de woning van twee traveeën en drie bouwlagen al verbouwd tot een bepleisterde lijstgevel en gekend als de herberg "Den Tinnen Pot". Aan de achterzijde was het oorspronkelijke lagere bouwvolume met puntgevel behouden. Na de Eerste Wereldoorlog werd het voormalige café heropgebouwd in neotraditionele stijl met een trapgevel aan voor- en achtergevel, dit in tegenstelling tot de andere panden die hoofdzakelijk in neobarokstijl heropgebouwd werden. Pui geritmeerd door natuurstenen halfzuiltjes met kapitelen, waartussen gebogen vensters en centrale deur. Vensters op de bovenverdieping met bolkozijn als bovenlicht en voorzien van blind boogveld. Vernieuwd schrijnwerk. Gelijkaardige, doch soberder uitgewerkte achtergevel Kerkstraat nummer 5.

  • Stadsarchief Dendermonde, Modern gemeentearchief Dendermonde, 571.1/ 5.
  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • BUYSE P., MEGANCK L., VANDEWEGHE E. & VERVOORT R., De Grote Markt van Dendermonde van boven tot onder bekeken, Gent, 2007, p. 59-76.
  • DE VLAMINCK A., De stad en de heerlijkheid van Dendermonde. Geschiedkundige opzoekingen, (heruitgave) Staden, 1998.
  • SMETS M. & VERBRUGGEN K., De wederopbouw van Dendermonde als constructie van een artificieel decor, (M&L, II, 5, 1983, p. 9-19).
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 82-84.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.