Postgebouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Spaans huis
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Diksmuide
Straat Grauwe Broedersstraat
Locatie Grauwe Broedersstraat 1, Diksmuide (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Adrescontrole Diksmuide (adrescontroles: 12-12-2007 - 08-02-2008).
 • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
 • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Postgebouw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Postgebouw

Deze bescherming is geldig sinds 30-06-2014.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Handzamevaart met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 30-06-2014.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen
Tags Wederopbouw, Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Gelegen aan de Handzamevaart. Postgebouw heropgebouwd tussen 1921-1928 naar ontwerp van architecten Luc Viérin en Antoine Dugardyn (Brugge). Dit postgebouw, zie verzorgd ijzeren uithangbord, werd gebouwd ter vervanging van het zogenaamde "Spaanse huis" of het "Huis der Spaanse Kapiteins", een 16de-eeuwse patriciërswoning met dienstgebouwen, stallingen, achthoekige toren en een ommuurde tuin, een voormalige residentie van de Spaanse gouverneur. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de woning door de vrederechter Van Sieleghem afgestaan om er tot november 1914 (einde van de slag om Diksmuide) een verpleegpost in onder te brengen. Na de Eerste Wereldoorlog werd het puin aangekocht door de stad om er het huidige postgebouw te bouwen. Het nieuwe gebouw refereert slechts in zijn silhouet naar het vooroorlogse gebouw.

Imposant complex in neo-Vlaamse renaissance ingeplant op de hoek van de Grauwe Broedersstraat met de Handzamevaart. L-vormig hoofdvolume van twee bouwlagen onder leien zadeldaken met overkragende dakoverstek op consoles. Op de hoek vooruitgeschoven achtzijdige toren onder leien naaldspits met windvaan, langs beide zijden geflankeerd door twee licht vooruitspringende hoekrisalieten met hoog opgaande trapgevels onder meer met verzorgde aediculanis met schelpmotief in metselwerk met nulvoeg. Verankerde baksteenbouw met simili kruisvensters gevat in geprofileerde korfboognissen op doorlopende afzaten en dakvensters als trapgeveltjes uitgewerkt. Langs de Handzamevaart, kelderverdieping met blinde muur en daarboven driezijdige erker op segmentboog met arduinen consoles. Vernieuwd houtwerk. Rechts aansluitend met een knik, lager volume onder leien zadeldak met overkragende dakoverstek en leien dakkapelletjes. Verankerde baksteenbouw met grote simili drielichten in geprofileerde korfboognissen op doorlopende afzaat. Gekoppelde rondboogvormige toegangen gemarkeerd door dakvenster met trapgeveltje. Op het binnenplein werd recentelijk een nieuwbouw gerealiseerd.

 • Inventarisatie van relicten uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).
 • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Fototheek en website.
 • Provinciale Bibliotheek Tolhuis, Fototheek.
 • DEMOEN H., Het Diksmuidse van toen. Een verzameling beknopte historische gegevens, aangevuld met historische foto's en prentbriefkaarten, Brugge, 1984, p. 39 en 48.
 • DEMOEN W., Diksmuide, een stad in beweging. Wederopbouw 1915-1935, 1993, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Sint-Lucas Gent, p. 58.
 • DEVREKER R., Diksmuide in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1973, prentkaart 13.
 • MOONS W., Van IJzer tot polder, Leuven, 1995, p. 58.
 • NOTEBAERT A., NEUMANN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986 (dossier 3078 betreffende de wederopbouw van het "Huis der Spaanse Kapiteins").

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grauwe Broedersstraat

Grauwe Broedersstraat (Diksmuide)

maakt deel uit van Handzamevaart met omgeving

Alleyepad, Beerstblotestraat, Begijnhofstraat, De Breyne Peellaertstraat, Grauwe Broedersstraat, Grote...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.