erfgoedobject

Postgebouw

bouwkundig element
ID
77991
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77991

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Postgebouw
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is aangeduid als beschermd monument Postgebouw
  Deze bescherming is geldig sinds 30-06-2014

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Handzamevaart met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 30-06-2014

Beschrijving

Gelegen aan de Handzamevaart. Postgebouw heropgebouwd tussen 1921-1928 naar ontwerp van architecten Luc Viérin en Antoine Dugardyn (Brugge). Dit postgebouw, zie verzorgd ijzeren uithangbord, werd gebouwd ter vervanging van het zogenaamde "Spaanse huis" of het "Huis der Spaanse Kapiteins", een 16de-eeuwse patriciërswoning met dienstgebouwen, stallingen, achthoekige toren en een ommuurde tuin, een voormalige residentie van de Spaanse gouverneur. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de woning door de vrederechter Van Sieleghem afgestaan om er tot november 1914 (einde van de slag om Diksmuide) een verpleegpost in onder te brengen. Na de Eerste Wereldoorlog werd het puin aangekocht door de stad om er het huidige postgebouw te bouwen. Het nieuwe gebouw refereert slechts in zijn silhouet naar het vooroorlogse gebouw.

Imposant complex in neo-Vlaamse renaissance ingeplant op de hoek van de Grauwe Broedersstraat met de Handzamevaart. L-vormig hoofdvolume van twee bouwlagen onder leien zadeldaken met overkragende dakoverstek op consoles. Op de hoek vooruitgeschoven achtzijdige toren onder leien naaldspits met windvaan, langs beide zijden geflankeerd door twee licht vooruitspringende hoekrisalieten met hoog opgaande trapgevels onder meer met verzorgde aediculanis met schelpmotief in metselwerk met nulvoeg. Verankerde baksteenbouw met simili kruisvensters gevat in geprofileerde korfboognissen op doorlopende afzaten en dakvensters als trapgeveltjes uitgewerkt. Langs de Handzamevaart, kelderverdieping met blinde muur en daarboven driezijdige erker op segmentboog met arduinen consoles. Vernieuwd houtwerk. Rechts aansluitend met een knik, lager volume onder leien zadeldak met overkragende dakoverstek en leien dakkapelletjes. Verankerde baksteenbouw met grote simili drielichten in geprofileerde korfboognissen op doorlopende afzaat. Gekoppelde rondboogvormige toegangen gemarkeerd door dakvenster met trapgeveltje. Op het binnenplein werd recentelijk een nieuwbouw gerealiseerd.

 • Inventarisatie van relicten uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).
 • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Fototheek en website.
 • Provinciale Bibliotheek Tolhuis, Fototheek.
 • DEMOEN H., Het Diksmuidse van toen. Een verzameling beknopte historische gegevens, aangevuld met historische foto's en prentbriefkaarten, Brugge, 1984, p. 39 en 48.
 • DEMOEN W., Diksmuide, een stad in beweging. Wederopbouw 1915-1935, 1993, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Sint-Lucas Gent, p. 58.
 • DEVREKER R., Diksmuide in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1973, prentkaart 13.
 • MOONS W., Van IJzer tot polder, Leuven, 1995, p. 58.
 • NOTEBAERT A., NEUMANN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986 (dossier 3078 betreffende de wederopbouw van het "Huis der Spaanse Kapiteins").

Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  : 2005


Relaties

 • Is deel van
  Grauwe Broedersstraat

 • Is deel van
  Handzamevaart met omgeving


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Postgebouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77991 (Geraadpleegd op 23-01-2021)