Geografisch thema

Huidevettersstraat

ID: 11151   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11151

Beschrijving

Tussen Meir en Lange Gasthuisstraat. Vermoedelijk in de tweede helft van de 14de eeuw ontstaan en snel "Huydevettersstraet" genoemd naar de aldaar talrijk aanwezige huidevetterijen en leerlooierijen; het ambacht van de Huidevetters stichtte er een godshuis en bouwde aan de straatzijde in 1443 een kapel (nummer 23); verkocht in 1724, werd het godshuis gesloopt, terwijl de kapel begin 20ste eeuw verdween. In de 16de eeuw waren hier talrijke Florentijnse kooplieden gevestigd, onder meer Gaspar Ducci die er een merkwaardig hotel bezat, later hotel Van de Werve, met 16de-eeuwse binnenplaats, uitzonderlijke zolderschilderingen en een schouw met de Marteldood van de Heilige Laurentius (beide thans in het Sterckxhof). Gedeelte tussen Komedieplaats en Gasthuisstraat vanaf de 15de eeuw tot 1843 "Driehoek" genoemd. Tamelijk brede en drukke verkeers- en winkelstraat met grillige rooilijn en aan de Z.-zijde sterk gebogen tracé; vertoont een overwegend 19de-eeuws karakter met bepleisterde en beschilderde lijstgevels, geritmeerd door de verspringende hoogten van de kroonlijsten, vaak verbouwingen van oudere XVI en XVII huizen, als nummers 11, 13, 17, 47, 50, 54, 56: verschillende voorname hotels, nummers 41, 45, 16, 36, 42, 44, meest met storende verbouwing van de begane grond tot winkelpui nummer 46 afgewisseld door eveneens voorname, grootschalige kantoorgebouwen (nummers 21, 33-35, 43, 20-22, 38-40). Opvallend is het hoekpand nummer 26 met trapgevel in bak- en zandsteenstijl.

 • VAN HERCK Ch., Twee zalen uit Keizer Karels tijd Antwerpens Oudheidkundige Kring, 20-21,1944-45, p. 131-132.

Bron     : De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs :  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1979


Relaties

 • Is deel van
  Antwerpen - Stadsuitbreiding tot aan de 16de-eeuwse Spaanse Vesten
  Antwerpen (Antwerpen)

 • Omvat
  Barok herenhuis
  Huidevettersstraat 55, 57 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in Louis-Philippestijl
  Huidevettersstraat 42 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl
  Huidevettersstraat 12, 14 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis met rococopoortje
  Huidevettersstraat 54 (Antwerpen)

 • Omvat
  Caisse Hypothécaire Anversoise
  Huidevettersstraat 33, 37 (Antwerpen)

 • Omvat
  Cercle La Concorde
  Huidevettersstraat 44 (Antwerpen)

 • Omvat
  Handels-, kantoor- en woongebouw Henri Pirson
  Huidevettersstraat 20, 22, 24 (Antwerpen)

 • Omvat
  Herenhuis in neoclassicistische stijl
  Huidevettersstraat 45 (Antwerpen)

 • Omvat
  Het Gulde Hert
  Huidevettersstraat 26 (Antwerpen)

 • Omvat
  Laatclassicistisch burgerhuis
  Huidevettersstraat 10 (Antwerpen)

 • Omvat
  Laatclassicistisch burgerhuis
  Huidevettersstraat 11 (Antwerpen)

 • Omvat
  Laatclassicistisch burgerhuis
  Huidevettersstraat 28 (Antwerpen)

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis
  Huidevettersstraat 32 (Antwerpen)

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis
  Huidevettersstraat 17 (Antwerpen)

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis
  Huidevettersstraat 34 (Antwerpen)

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis
  Huidevettersstraat 16 (Antwerpen)

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis met oudere kern
  Huidevettersstraat 47 (Antwerpen)

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis
  Huidevettersstraat 39, 41 (Antwerpen)

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis
  Huidevettersstraat 36 (Antwerpen)

 • Omvat
  Nieuwe Gaanderij
  Huidevettersstraat 38, 40, Korte Gasthuisstraat 25 (Antwerpen)

 • Omvat
  Winkelhuis in beaux-artsstijl
  Huidevettersstraat 21 (Antwerpen)

 • Omvat
  Winkelhuis in beaux-artsstijl
  Huidevettersstraat 43 (Antwerpen)

 • Omvat
  Winkelhuis in beaux-artsstijl
  Huidevettersstraat 49 (Antwerpen)

 • Omvat
  Winkelhuis in neoclassicistische stijl
  Huidevettersstraat 4 (Antwerpen)

 • Omvat
  Winkelhuis in neoclassicistische stijl
  Huidevettersstraat 48 (Antwerpen)

 • Omvat
  Woon- en handelspand in beaux-artsstijl
  Huidevettersstraat 51 (Antwerpen)

 • Omvat
  Zegelgebouw (Hôtel du Timbre)
  Huidevettersstraat 23 (Antwerpen)