Geografisch thema

Huidevettersstraat

ID
11151
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11151

Beschrijving

Tussen Meir en Lange Gasthuisstraat. Vermoedelijk in de tweede helft van de 14de eeuw ontstaan en snel "Huydevettersstraet" genoemd naar de aldaar talrijk aanwezige huidevetterijen en leerlooierijen; het ambacht van de Huidevetters stichtte er een godshuis en bouwde aan de straatzijde in 1443 een kapel (nummer 23); verkocht in 1724, werd het godshuis gesloopt, terwijl de kapel begin 20ste eeuw verdween. In de 16de eeuw waren hier talrijke Florentijnse kooplieden gevestigd, onder meer Gaspar Ducci die er een merkwaardig hotel bezat, later hotel Van de Werve, met 16de-eeuwse binnenplaats, uitzonderlijke zolderschilderingen en een schouw met de Marteldood van de Heilige Laurentius (beide thans in het Sterckxhof). Gedeelte tussen Komedieplaats en Gasthuisstraat vanaf de 15de eeuw tot 1843 "Driehoek" genoemd. Tamelijk brede en drukke verkeers- en winkelstraat met grillige rooilijn en aan de Z.-zijde sterk gebogen tracé; vertoont een overwegend 19de-eeuws karakter met bepleisterde en beschilderde lijstgevels, geritmeerd door de verspringende hoogten van de kroonlijsten, vaak verbouwingen van oudere XVI en XVII huizen, als nummers 11, 13, 17, 47, 50, 54, 56: verschillende voorname hotels, nummers 41, 45, 16, 36, 42, 44, meest met storende verbouwing van de begane grond tot winkelpui nummer 46 afgewisseld door eveneens voorname, grootschalige kantoorgebouwen (nummers 21, 33-35, 43, 20-22, 38-40). Opvallend is het hoekpand nummer 26 met trapgevel in bak- en zandsteenstijl.

 • VAN HERCK Ch., Twee zalen uit Keizer Karels tijd Antwerpens Oudheidkundige Kring, 20-21,1944-45, p. 131-132.

Bron     : De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs :  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Barok herenhuis

 • Omvat
  Burgerhuis in Louis-Philippestijl

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis met rococopoortje

 • Omvat
  Caisse Hypothécaire Anversoise

 • Omvat
  Cercle La Concorde

 • Omvat
  Handels-, kantoor- en woongebouw Henri Pirson

 • Omvat
  Herenhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Het Gulde Hert

 • Omvat
  Laatclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Laatclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Laatclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis met oudere kern

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Nieuwe Gaanderij

 • Omvat
  Winkelhuis in beaux-artsstijl

 • Omvat
  Winkelhuis in beaux-artsstijl

 • Omvat
  Winkelhuis in beaux-artsstijl

 • Omvat
  Winkelhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Winkelhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Woon- en handelspand in beaux-artsstijl

 • Omvat
  Zegelgebouw (Hôtel du Timbre)

 • Is deel van
  Antwerpen - Stadsuitbreiding tot aan de 16de-eeuwse Spaanse Vesten


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huidevettersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/11151 (Geraadpleegd op )