Geografisch thema

Duifhuisstraat

ID
16601
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16601

Beschrijving

De Duifhuisstraat is een vrij lange straat, van de Aaigemstraat in noordwestelijke richting lopend, de rooilijnen zijn vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 21 april 1931.

De straat in de buurt van het Sint-Pietersstation is gelegen in de vroegere Sint-Pieters-Aaigemwijk, een voorheen moerassig gebied ten westen van de huidige Koning Albertlaan en voorts begrensd door de Leie (Gordunakaai) en de spoorlijn naar Oostende. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de Leie rechtgetrokken tussen het Patijntje en de kort voordien aangelegde Koning Albertbrug. Een aantal nieuwe straten, Sportstraat, Handbalstraat, Tennisbaanstraat, Distelstraat en Duifhuisstraat werden afgelijnd na de Eerste Wereldoorlog en doorkruisen of verbinden reeds bestaande vroegere buurtwegen, zoals de Patijntjestraat, de Aaigemstraat, en de Rijsenbergstraat.

De Duifhuisstraat werd voornamelijk bebouwd in de jaren 1930. Het huidige straatbeeld omvat vooral burgerhuizen en aan de noordzijde bescheiden villa’s, en sporadisch halfopen bebouwing, uit het interbellum.

De burgerhuizen zijn meestal opgetrokken in een modernistische getinte stijl in variërende baksteenarchitectuur, twee of drie bouwlagen onder zadeldak of plat dak, nu en dan met art-deco-elementen, bijvoorbeeld nummer 48 en nummer 46 en Sportstraat 406-410 naar ontwerp van Th. Desmet, nummer 54-64 naar A. Callens, nummer 49 naar Lucien Van Huffel, nummer 69 naar Frans Flameng, nummer 71 naar A. Caluwé, nummer 73 naar G. Gyselinck. Verschillende panden zijn gesigneerd: J.M. Joris (122), G. Fontaine (18), Fr. Flameng (38, 40-42 en Sportstraat 263-265, 69), A. Caluwé (71) en Th. Desmet (46 en Sportstraat 406-410). Het huis nummer 57-59-61 is een typisch ontwerp van architect E.Snoeck met art-decokenmerken.
Op het einde van de straat vormt een aaneengesloten huizenrij (nummer 110 tot 118) van vijf doorsnee-woningen met beplant voortuintje een harmonisch geheel, diverse architecten, G. Goethals, F. Meirlé, M. Lauwers, I. Hoge en J. Ombecq, signeerden de ontwerpen die dateren van 1937 en van 1939 (nummer 114).

 • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1937 D/21, 1937 D/1, 1939 D/13, 1937 D/19, 1937 D/33.
 • Artesis Hogeschool Antwerpen, Opleiding Monumenten – en Landschapszorg, 1ste master, Onuitgegeven nota’s Kristien Hanselaer, 2012-2013.

Bron     : -
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Appartementsgebouw naar ontwerp van Theofiel Desmet

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door A. Calluwé

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Ernest Snoeck

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Frans Flameng

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Georges Callens

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Guillaume Gyselinck

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Guillaume Monnier

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door J. Christiaens

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door J.M. Joris

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Lucien Van huffel

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Th. Desmet

 • Omvat
  Ensemble van vier wooneenheden ontworpen door F. Flameng

 • Omvat
  Villa ontworpen door F. Flameng

 • Omvat
  Villa ontworpen door F. Schellinck

 • Omvat
  Villa ontworpen door G. Fontaine

 • Omvat
  Villa ontworpen door J.A. De Bondt

 • Omvat
  Villa ontworpen door M. Van den Hende

 • Is deel van
  Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Duifhuisstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/16601 (Geraadpleegd op )