Geografisch thema

Grote Markt

ID: 7435   URI: https://id.erfgoed.net/themas/7435

Beschrijving

Groot L-vormig plein dat de kern van de stad vormt en waarop de verschillende hoofdstraten van de stad uitkomen: de Doorniksestraat, de Rijselsestraat, de Leiestraat en de Onze-Lieve-Vrouwestraat. De oudste vermeldingen gaan terug tot de 14de eeuw als Marct of Maerct. Sinds 1815 Grote Markt genaamd. Waarschijnlijk was de huidige Grote Markt reeds bewoond in het Romeinse tijdperk cf. de vondsten van fragmenten van Romeinse pannen aan de noordelijke straatzijde. Sporen van oudste bebouwing, drie middeleeuwse kelders vermoedelijk uit de 13de eeuw o.m. nr. 12 en nr. 19. De markt vormt van oudsher het commerciële, economische en politieke centrum van de stad. Centraal staat de belforttoren van de oude halle als het symbool van de stedelijke vrijheden en het mercantiel centrum van de stad voor de kleine handelaren en hun klanten. Vroeger was het plein ingedeeld in verschillende markten, waarvan de naam verwees naar de goederen die er verkocht werden. In de 16de eeuw werd het gedeelte tussen de lakenhalle en St.-Maartenskerk de oude Marct genoemd. De markt heeft nog steeds voornamelijk een commerciële functie met horecabedrijven, cf. de veelal verbouwde winkelpuien. Daarnaast ook woonfunctie cf. de appartementsgebouwen.

In de loop der tijd wijzigde het beeld van de markt zich, o.m. in 1899 met de afbraak van de huizen rond de belforttoren, waardoor een open plein gecreëerd werd. Tot W.O. II werd het beeld op de markt voornamelijk bepaald door witbepleisterde lijstgevels (cf. oude prentbriefkaarten). Ook enkele panden uit het interbellum o.m. nr. 12, herberg De Klokke, van 1937. Tijdens het luchtbombardement van 1944 werden tal van woningen voornamelijk aan de westzijde vernield en wederopgebouwd in een traditionele bouwstijl geënt op de Franse Lodewijkstijlen cf. nr. 7, winkel en appartementen, opgetrokken in 1947, naar ontwerp van J.A. Dewulf (Ruislede), refererend aan het verwoeste herenhuis van 1889, naar ontwerp van Van Hoecke-Peeters (Gent); nr. 38, met barokke halsgevel van 1946, no.v. J. Viérin (Kortrijk) en nrs. 47 en 49. Nr. 6. winkelwoonhuis, heropgebouwd in 1946, naar ontwerp van L.J. Nuyttens (Kortrijk), enigszins anders uitgevoerd dan op bouwplan cf. erker en centraal venster met driehoekig fronton. Van de jaren 1960 tot eind jaren 1990 vooral parkeerplein. De huidige aanleg dateert van 1999, naar ontwerp van B. Secchi e.a.

STADSARCHIEF KORTRIJK 88, nr. 69/38 (of 127360); 89, nr. 379/46; 90, nr. 80/47; 90, nr. 163/ 46.
VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 158-167.


Bron     : WVL5
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  13de-eeuwse kelder
  Grote Markt 37 (Kortrijk)

 • Omvat
  18de-eeuws stadswoning
  Grote Markt zonder nummer (Kortrijk)

 • Omvat
  Appartementsgebouw
  Grote Markt 16 (Kortrijk)

 • Omvat
  Bankgebouw
  Grote Markt 50 (Kortrijk)

 • Omvat
  Belforttoren en oorlogsmonument
  Grote Markt zonder nummer (Kortrijk)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Grote Markt 21, 21B (Kortrijk)

 • Omvat
  Herberg Poescaffee
  Grote Markt 1 (Kortrijk)

 • Omvat
  Hotel du Damier
  Grote Markt 41 (Kortrijk)

 • Omvat
  Kasselrijhuis
  Grote Markt 3, 3A (Kortrijk)

 • Omvat
  Samenstel van twee burgerhuizen
  Grote Markt 9-10 (Kortrijk)

 • Omvat
  Stadhuis van Kortrijk
  Grote Markt 54 (Kortrijk)

 • Omvat
  Stadspaleis Den Roeland
  Grote Markt 19 (Kortrijk)

 • Omvat
  Stadswoning
  Grote Markt 2 (Kortrijk)

 • Omvat
  Stadswoning
  Grote Markt 20 (Kortrijk)

 • Omvat
  Stadswoning
  Grote Markt 22 (Kortrijk)

 • Omvat
  Stadswoning
  Grote Markt 24 (Kortrijk)

 • Omvat
  Stadswoning
  Grote Markt 27 (Kortrijk)

 • Omvat
  Stadswoning
  Grote Markt 29 (Kortrijk)

 • Omvat
  Stadswoning
  Grote Markt 30 (Kortrijk)

 • Omvat
  Stadswoning
  Grote Markt 40 (Kortrijk)

 • Omvat
  Wederopgebouwd winkelwoonhuis
  Grote Markt 39 (Kortrijk)

 • Is deel van
  Kortrijk
  Kortrijk (Kortrijk)