Geografisch thema

Grote Markt

ID: 7435   URI: https://id.erfgoed.net/themas/7435

Beschrijving

Groot L-vormig plein dat de kern van de stad vormt en waarop de verschillende hoofdstraten van de stad uitkomen: de Doorniksestraat, de Rijselsestraat, de Leiestraat en de Onze-Lieve-Vrouwestraat. De oudste vermeldingen gaan terug tot de 14de eeuw als Marct of Maerct. Sinds 1815 Grote Markt genaamd. Waarschijnlijk was de huidige Grote Markt reeds bewoond in het Romeinse tijdperk cf. de vondsten van fragmenten van Romeinse pannen aan de noordelijke straatzijde. Sporen van oudste bebouwing, drie middeleeuwse kelders vermoedelijk uit de 13de eeuw o.m. nr. 12 en nr. 19. De markt vormt van oudsher het commerciële, economische en politieke centrum van de stad. Centraal staat de belforttoren van de oude halle als het symbool van de stedelijke vrijheden en het mercantiel centrum van de stad voor de kleine handelaren en hun klanten. Vroeger was het plein ingedeeld in verschillende markten, waarvan de naam verwees naar de goederen die er verkocht werden. In de 16de eeuw werd het gedeelte tussen de lakenhalle en St.-Maartenskerk de oude Marct genoemd. De markt heeft nog steeds voornamelijk een commerciële functie met horecabedrijven, cf. de veelal verbouwde winkelpuien. Daarnaast ook woonfunctie cf. de appartementsgebouwen.

In de loop der tijd wijzigde het beeld van de markt zich, o.m. in 1899 met de afbraak van de huizen rond de belforttoren, waardoor een open plein gecreëerd werd. Tot W.O. II werd het beeld op de markt voornamelijk bepaald door witbepleisterde lijstgevels (cf. oude prentbriefkaarten). Ook enkele panden uit het interbellum o.m. nr. 12, herberg De Klokke, van 1937. Tijdens het luchtbombardement van 1944 werden tal van woningen voornamelijk aan de westzijde vernield en wederopgebouwd in een traditionele bouwstijl geënt op de Franse Lodewijkstijlen cf. nr. 7, winkel en appartementen, opgetrokken in 1947, naar ontwerp van J.A. Dewulf (Ruislede), refererend aan het verwoeste herenhuis van 1889, naar ontwerp van Van Hoecke-Peeters (Gent); nr. 38, met barokke halsgevel van 1946, no.v. J. Viérin (Kortrijk) en nrs. 47 en 49. Nr. 6. winkelwoonhuis, heropgebouwd in 1946, naar ontwerp van L.J. Nuyttens (Kortrijk), enigszins anders uitgevoerd dan op bouwplan cf. erker en centraal venster met driehoekig fronton. Van de jaren 1960 tot eind jaren 1990 vooral parkeerplein. De huidige aanleg dateert van 1999, naar ontwerp van B. Secchi e.a.

STADSARCHIEF KORTRIJK 88, nr. 69/38 (of 127360); 89, nr. 379/46; 90, nr. 80/47; 90, nr. 163/ 46.
VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 158-167.


Bron     : WVL5
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  13de-eeuwse kelder

 • Omvat
  18de-eeuws stadswoning

 • Omvat
  Appartementsgebouw

 • Omvat
  Bankgebouw

 • Omvat
  Belforttoren en oorlogsmonument

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Herberg Poescaffee

 • Omvat
  Hotel du Damier

 • Omvat
  Kasselrijhuis

 • Omvat
  Pand met resten van middeleeuwse kelder

 • Omvat
  Samenstel van twee burgerhuizen

 • Omvat
  Stadhuis van Kortrijk

 • Omvat
  Stadspaleis Den Roeland

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Wederopgebouwd winkelwoonhuis

 • Is deel van
  Kortrijk

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Grote Markt [online] https://id.erfgoed.net/themas/7435 (Geraadpleegd op 21-01-2021)