Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Huizenrij Beeldhouwersstraat

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
6978
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6978

Besluiten

Gebouwensembles
definitieve beschermingsbesluiten: 03-03-1994  ID: 2634

Beschrijving

De huizenrij Beeldhouwersstraat 2-26 is beschermd als stadsgezicht.Waarden

Beeldhouwersstraat nummer 2 tot en met 26 is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Fraaie gevelwand bestaande uit laat-19de-eeuwse burgerhuizen in een verzorgde neoclassicistische, neorenaissance, eclectische en art nouveaustijl. Deze stijlvolle huizenreeks vormt een waardige tegenhanger van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, dat het grootste deel van de noordelijke straatwand beslaat. De gedifferentieerde, sierlijke, geornamenteerde, doch alle uit dezelfde periode stammende gevels geven ons een bondig overzicht van de laat-19de-eeuwse architectuur in het Antwerpse.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Fraaie gevelwand bestaande uit laat-19de-eeuwse burgerhuizen in een verzorgde neoclassicistische, neorenaissance, eclectische en art nouveaustijl. Deze stijlvolle huizenreeks vormt een waardige tegenhanger van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, dat het grootste deel van de noordelijke straatwand beslaat. De gedifferentieerde, sierlijke, geornamenteerde, doch alle uit dezelfde periode stammende gevels geven ons een bondig overzicht van de laat-19de-eeuwse architectuur in het Antwerpse.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Art nouveau burgerhuis

Beeldhouwersstraat 22 (Antwerpen)
Opvallend burgerhuis met een fantasierijke art-nouveaulijstgevel, ontworpen in 1901 door architect G. Van Oenen voor Leopold Hofkens. In dezelfde bouwaanvraag wordt ook de bouw van de naastgelegen woning op nummer 24 geregeld.


Brutalistisch appartementsgebouw

Beeldhouwersstraat 6 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in naoorlogs modernisme, opgetrokken in opdracht van Antoon Esch, naar een ontwerp van architect Paul Meekels uit 1967.


Eclectisch hoekhuis

Beeldhouwersstraat 26 (Antwerpen)
Eclectisch hoekhuis met opvallende bakstenen gevels in de Beeldhouwers- en de Admiraal de Boisotstraat. Het burgerhuis wordt gebouwd circa 1903 voor rekening van F. Kielbaey.


Neoclassicistisch burgerhuis

Beeldhouwersstraat 8 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd circa 1899 naar ontwerp van bouwmeester Florent Verbraeken voor J.H. Cupérus.


Neoclassicistisch burgerhuis

Beeldhouwersstraat 12 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis, opgetrokken voor G. Cloots naar ontwerp van Jules (Julius) Dries van 1897.


Neoclassicistisch burgerhuis

Beeldhouwersstraat 14 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1898 voor J.B. Verroken, die in deze straat op nummer 40 drie jaar eerder zijn eigen woning liet bouwen.


Neoclassicistisch burgerhuis

Beeldhouwersstraat 16 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis met originele geveluitwerking, gebouwd voor rekening van Walkiers naar ontwerp van aannemer Jules Van Beylen van 1897.


Neoclassicistisch burgerhuis

Beeldhouwersstraat 18 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd circa 1898 naar ontwerp van bouwmeester Florent Verbraeken voor Maria Simons.


Neoclassicistisch burgerhuis

Beeldhouwersstraat 20 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis dat circa 1898 wordt gebouwd voor weduwe C. Fidon.


Neoclassicistisch burgerhuis

Beeldhouwersstraat 10 (Antwerpen)
Fraai neoclassicistisch burgerhuis met originele geveluitwerking, gebouwd in opdracht van G. Uyttendaele naar een ontwerp van A. Geenen van 1898.


Stadswoning

Beeldhouwersstraat 24 (Antwerpen)
Kleine stadswoning met verzorgd wit bakstenen parement, ontworpen in 1901 door architect G. Van Oenen voor Leopold Hofkens.


Twee gespiegelde burgerhuizen in Neo-Vlaamserenaissance-stijl

Beeldhouwersstraat 2-4 (Antwerpen)
Samenstel van twee spiegelende neo-Vlaamserenaissance-enkelhuizen, die samen de illusie geven één grote woning te zijn. De burgerhuizen werden in 1884 ontworpen door J.F. Jacobs voor weduwe Van Hooydonck-Klauwers.