Leffinge

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Leffinge
Straat
Locatie Leffinge (Middelkerke)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Uitgestrekte gemeente van 2137 ha, geomorfologisch behorend tot de middenlandpolders. Woon- en landbouwdorp. In 1971 bij de nieuwgevormde gemeente Spermalie gevoegd en in 1976 bij Middelkerke. Gelegen aan het kanaal Nieuwpoort-Plassendale.

Sporen van bewoning in de IJzertijd. Zoutwinning in de Romeinse tijd. Eerste vermelding in 988: Laftinga.

Het dorp en de kerk van Leffinge werden verscheidene malen verwoest tengevolge van oorlogsgeweld: in 1488 tijdens de opstanden tegen Maximiliaan van Oostenrijk, tijdens het beleg van Oostende (1601-1604), in 1665, tijdens de oorlogen onder Lodewijk XIV.

Leffinge vormt een langgestrekt dorp met bebouwing langsheen de Dorpsstraat, id est de noordzuid-as lopende vanaf het kanaal Nieuwpoort-Plassendale in brede bocht rondom de kerk tot aan de Ieperleet. Rondom de brug over het kanaal Nieuwpoort-Plassendale bebouwing onder meer bestaande uit watergebonden bedrijven. De oorspronkelijke 18de-eeuwse aanleg zoals aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) werd in 1895 gewijzigd door de afbraak van de arbeiderswoningen voor het westelijk kerkportaal.

Het romaanse bedehuis werd in 1879 vervangen door een neogotische kerk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de kerk sterk beschadigd en hersteld naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge) (cf. * Onze-Lieve-Vrouwkerk, Dorpsstraat z.nr.).

Op het grondgebied van Leffinge zijn verscheidene hoeves met kern uit de 18de eeuw bewaard. Hierbij wordt onder meer verwezen naar het z.g. "T FLERISKOT", een voormalig pachthof van de Tempeliersorde (cf. Fleriskotstraat nr. 92), z.g. "GROOT KALKAERTSTEEN" en z.g. "'T KLEIN KALKAERTSLEEN" (cf. Kalkaartweg nrs. 10, 12).

Recente woonuitbreiding ten oosten van de dorpskom.

DE VOS K., Geschiedkundige schets van de gemeente Leffinghe, Brugge, 1884.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

maakt deel uit van Middelkerke

Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Basteroenshoeve

Hogedijkweg 2, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Boerenarbeidershuis

Leffingestraat 35, Middelkerke (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpsstraat

Dorpsstraat (Middelkerke)

omvat Duitse bunker

Leffingestraat 41, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Duitse bunker

Langekoestalstraat zonder nummer, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Duitse bunker bij Mechelhof

Mechelhofweg zonder nummer, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Duitse bunker Wassernesthof

Gistelstraat 15, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Duitse constructies Stützpunkt Hannover Alt

Leffingestraat 41, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Duitse militaire post hoeve Ponderosa

Zwarteweg 6, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Historische hoeve

Zevekotesteenweg 6, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve 't Brouwerijhof

Legeweg 5, Middelkerke (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve Groot Kalkaertsleen

Kalkaartweg 12, Middelkerke (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Papegaaistraat

Papegaaistraat (Middelkerke)

omvat Site van de windmolen Groenhagemolen

Groenhagestraat 21, Middelkerke (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Slijpesteenweg (Leffinge)

Slijpesteenweg (Middelkerke)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Torhoutsesteenweg

Torhoutsesteenweg (Middelkerke)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Vaartdijk-Noord

Vaartdijk-Noord (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.