Collectief

Van Riel & Van den Bergh

ID
11630
URI
https://id.erfgoed.net/personen/11630

Beschrijving

De Entreprises Générales de Construction Van Riel & Van den Bergh was als bouwbedrijf actief sinds 1925, in opvolging van J. Van Riel & Ed. Ceurvorst, dat op zijn beurt voortkwam uit het van 1905 tot 1916 opererende J. Van Riel, Peeters & C°. Deze aannemer van openbare en particuliere bouwwerken, gevestigd in de Lamorinièrestraat, was decennialang een van de belangrijkste bouwbedrijven in Antwerpen. Gespecialiseerd in gewapend-betonconstructies en waterbouwkundige werken, beschikte het bedrijf over een mechanische zagerij en schrijnwerkerij, en een smederij. Het werd in 1998 overgenomen door Bouygues Belgium Construct.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Uitvoerder van

Appartementsgebouw Goliath

Helenalei 16 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl naar een ontwerp door de architect Alfons Francken uit 1926, voor eigen rekening opgetrokken door de aannemer Jacques Van Riel. Ten tijde van dit bouwproject was Van Riel vennoot in de Entreprises Générales de Construction Van Riel & Van den Bergh, een bouwbedrijf actief sinds 1925.


Appartementsgebouw Le Confort III

De Merodelei 31 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl naar een ontwerp door de architecten Alfred Portielje en Jan De Braey uit 1929. Opdrachtgever was de maatschappij Le Confort.


Appartementsgebouwen Le Confort I en II

Prins Albertlei 23-24 (Antwerpen)
Twee gekoppelde appartementsgebouwen in beaux-artsstijl met art-deco-inslag, naar een ontwerp door de architecten Alfred Portielje en Jan De Braey uit 1928.


Arenbergschouwburg

Arenbergstraat 28 (Antwerpen)
Schouwburg in classicerende art-decostijl, in zijn huidige vorm gebouwd naar een ontwerp door de architecten Joseph Hertogs en Gerard De Ridder uit 1928, voltooid in 1929. Opdrachtgever was de Cercle Royal Artistique, Littéraire en Scientifique d’Anvers of Koninklijk Kunstverbond, die hier al sinds 1852 gevestigd was.


Bank of London & South America Ltd

Nationalestraat 10 (Antwerpen)
Bankgebouw in art-decostijl naar een ontwerp door de architecten Jan Vanhoenacker, John Van Beurden en Jos Smolderen uit 1924. Aannemer was de Entreprises Générales de Construction Van Riel & Van den Bergh. Omstreeks 1975 gesloopt voor een nieuwbouwflat.


Commercial Building

Falconplein 18 (Antwerpen)
Handels- en kantoorgebouw in art-decostijl, gebouwd in opdracht van Frans Daelemans van de firma Liften Daelemans, naar een ontwerp door de architecten Jan Vanhoenacker, John Van Beurden en Jos Smolderen uit 1925.


Compagnie Continentale d'Importation

Lange Klarenstraat 8 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in beaux-artsstijl opgetrokken in opdracht van de Compagnie Continentale d'Importation, naar een ontwerp door de architect Jan De Vroey uit 1926. Het nieuwbouwproject betrof de uitbreiding van de bestaande hoofdzetel van de maatschappij in de Lange Nieuwstraat, en werd uitgevoerd door de aannemer Entreprises Générales de Construction Van Riel & Van den Bergh uit Antwerpen.


Etablissements Carlier

Meirbrug 2, Schoenmarkt 22, Wiegstraat 4 (Antwerpen)
Complex van appartementen en handelszaak in art-decostijl en modernisme, met een vleugel in de Wiegstraat, naar een ontwerp door de architect Alfons Van Braekel uit 1935.


Flatgebouw in art-decostijl

Jan De Voslei 2-4, Jan Van Rijswijcklaan 284-290 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art deco, opgetrokken in opdracht van de Commissie voor Openbaren Onderstand (C.O.O.) van Antwerpen. Voor het ontwerp uit 1926 tekende een tijdelijk collectief van de architecten Florent Vaes en het bureau Alfred Portielje en Jan De Braey, bijgestaan door de Brusselse architect Louis Herman De Koninck.


Grand Bazar

Groenplaats 31 (Antwerpen)
Voormalig warenhuis op het bouwblok gevormd door Groenplaats, Eiermarkt, Beddenstraat en Schoenmarkt, waarvan de huidige gebouwen in vier grote fasen tot stand kwamen tussen 1920 en 1931, door de architecten Edouard Van Opstal, Ernest Pelgrims en Emiel Van Averbeke.


Handelsgebouw Léon Van Parys

Ankerrui 3, Godefriduskaai 38, Zeevaartstraat 3 (Antwerpen)
Handelsgebouw in art deco opgetrokken in opdracht van de firma Léon Van Parys, naar een ontwerp van architect Joseph Somers uit 1935. Deze groothandel in exotisch fruit werd opgericht in 1924. Onder de merknaam LVP of Elvepe importeerde het bedrijf vooral citrusvruchten uit Spanje en bananen uit Belgisch Congo.


HBK-hoofdzetel

Lange Lozanastraat 250-260 (Antwerpen)
Hoofdzetel van de Hypothecaire Beleggingskas (HBK), gebouwd naar een ontwerp door de architect Willy Van Der Meeren uit 1967-1968. De bouw door aannemer Van Riel & Van den Bergh werd in augustus 1968 aangevat en in oktober 1970 voltooid. Van Der Meeren tekende in 1982 ook voor de uitbreiding op het links aanpalende perceel.


Herenhuis in beaux-artsstijl

Jan Van Rijswijcklaan 17 (Antwerpen)
Imposant herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Henri Voet, naar een ontwerp van architect Jan De Vroey uit 1928. Het Antwerpse aannemersbedrijf Entreprises Générales de Construction Van Riel & Van den Bergh stond in voor de bouw. De brede rijwoning omvat vier bouwlagen en vier traveeën onder een leien pseudo-mansarde.


Herenhuis in neo-Lodewijk XIV-stijl

Jan Van Rijswijcklaan 192 (Antwerpen)
Herenhuis in neo-Lodewijk XIV-stijl gebouwd in opdracht van ingenieur Albert Mertens, naar een ontwerp van de Leuvense ingenieur-architect Emile Goethals uit 1928. Mertens en Goethals waren beiden hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Leuven.


Herenhuis in neorégencestijl

Kardinaal Mercierlei 17 (Antwerpen)
Herenhuis gebouwd in opdracht van Theophile Bal, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1911.


Home Peter Benoit en Home Jan Blockx

Grétrystraat 2, 2A-C (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl op de hoek van Grétrystraat en Belgiëlei, naar een ontwerp door de architecten Jan Vanhoenacker, John Van Beurden en Jos Smolderen uit 1930. Voor eigen rekening opgetrokken door het bouwbedrijf Entreprises Générales de Construction Van Riel & Van den Bergh.


Kantoorgebouw Compagnie Nationale d'Eclairage

Louiza-Marialei 2 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in art-decostijl gebouwd in opdracht van de Compagnie Nationale d’Eclairage, naar een ontwerp door de architect Jan Jacobs uit 1929. Opgericht in 1906 als “Le Gaz Riche” en in 1909 herdoopt, was het in Antwerpen gevestigde bedrijf een van de twee gasmaatschappijen die aanvankelijk instonden voor de gasverlichting in de Metropool.


Kantoorgebouw E.B.E.S.

Mechelsesteenweg 271-273 (Antwerpen)
Kantoortoren in naoorlogs modernisme op de hoek van Mechelsesteenweg en Lamorinièrestraat, gebouwd door de elektriciteitsmaatschappij E.B.E.S., naar een gezamenlijk ontwerp van de architecten Hugo Van Kuyck en Léon Stynen in samenwerking met Paul De Meyer uit 1956, voltooid in 1959.


Modernistische woonblokken Onze Woning

Kronenburgstraat 41, Nationalestraat 150-160, Van Craesbeeckstraat 23-29, 30-31, 32-40, Willem Lepelstraat 52-66 (Antwerpen)
Monumentaal modernistisch complex met 205 sociale wooneenheden en elf winkels aan de Nationalestraat, gelegen tegenover het Tropisch Instituut. Het complex werd in 1937-1939 ontworpen door architect Gustave Fierens voor de huisvestingsmaatschappij Onze Woning.


Residentie Van Rijswijck

Jan Van Rijswijcklaan 160 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art deco naar een ontwerp van architect Léon Stynen uit 1931-1932. Het gebouw dat zeven bouwlagen en een dakverdieping omvat, neemt een prominente locatie in aan het rond punt van de Jan Van Rijswijcklaan, op de hoek met de Desguinlei.


Résidence du Centenaire

Koninklijkelaan 42-46 (Antwerpen)
Flatgebouw in art-decostijl, in 1931 ontworpen door Florent Vaes voor de Entreprise de Maçonnerie, Béton Armé et Menuiserie S.A, een dochtermaatschappij van het aannemersbedrijf Entreprises Générales de Construction Van Riel & Van den Bergh.


Résidence du Nouveau Parc

Eglantierlaan 3-5 (Antwerpen)
Complex van twee gekoppelde appartementsgebouwen in beaux-artsstijl, opgetrokken in opdracht van de Société Foncière du Nouveau Parc, naar een ontwerp door de architecten Joseph Hertogs en Gerard De Ridder uit 1929. Het complex omvat 24 flats van hoge standing, uitgerust met garages en kamers voor personeel.


Résidence Sans Souci

Belgiëlei 183-185 (Antwerpen)
Voornaam appartementsgebouw in beaux-artsstijl, opgetrokken in opdracht van de bedrijfsleider Ferdinand De Surgeloose, naar een ontwerp door de architecten Alfred Portielje en Jan De Braey uit 1926.


Sociale woonblokken Hennig, Thiebaud en Eric Sasse

Alfons De Cockstraat 1-31, Hendriklei 2-46, Jan Davidlei 2-53, 54-88, Maurits Sabbelaan 2-44, Max Elskampstraat 26-48, Max Roosesstraat 1-28, 29-33, Sint-Bernardsesteenweg 388-420, 426-444, Van Peenestraat 24-30, 33-81 (Antwerpen)
Tijdens het tweede kwart van de 20ste eeuw bouwde de Antwerpse Maatschappij voor Goedkope Huisvesting op de wijk Kiel heel wat sociale woonblokken, voornamelijk naar ontwerp van Edward Craeye.


Sociale woonblokken ontworpen door Gebroeders De Vos

Twee Netenstraat 16-62 (Antwerpen)
Sociaal wooncomplex tussen 1928 en 1932 gebouwd door de Antwerpse Maatschappij van Goedkope woningen naar ontwerp van de Gebroeders De Vos. Monumentaal art-decocomplex van acht bouwlagen rond een binnenplein, opgetrokken in een vooruitstrevende betonconstructie uitgevoerd door Van Riel en Van den Bergh.


Villa in cottagestijl

Sorbenlaan 20 (Antwerpen)
Villa in cottagestijl gebouwd in opdracht van Albert De Groote naar een ontwerp van architect Edmond Lauwens uit 1924. Uitgebreid en verbouwd door Abraham Godfried M. Parser, naar een ontwerp van Alfred Portielje en Jan De Braey uit 1929.


Woning Flor Alpaerts

Koninklijkelaan 105 (Antwerpen)
Burgerhuis met invloeden uit de art deco, opgetrokken in opdracht van de componist Flor Alpaerts naar ontwerp van de architect Jan Jacobs uit 1931.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Van Riel & Van den Bergh [online], https://id.erfgoed.net/personen/11630 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.