Geografisch thema

Desguinlei

ID: 11678   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11678

Beschrijving

Brede laan die samenvalt met het tracé van de Singel tussen de Generaal Lemanstraat en de Lange Elzenstraat. Sedert 1874 Wilrijksevest genaamd. In 1920 kreeg het gedeelte ten westen van de Jan Van Rijswijcklaan de benaming Desguinlei, in 1936 gevolgd door het gedeelte ten oosten. De arts Victor Desguin (1838-1919), was van 1892 tot 1928 schepen van onderwijs.

Schaarse bebouwing met enkele grote complexen uit de naoorlogse periode, van oost naar west het zwembad Wezenberg (1969), het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium en Singel (1963-2010), het voormalige kantoorgebouw van de Dienst voor Werken (1960-1962) van de stad Antwerpen, het Provinciaal Instituut voor Voedingsbedrijven Antwerpen (1959). Zowel ten westen als ten oosten van de Jan Van Rijswijcklaan zijn nog een aantal burgerhuizen en meergezinswoningen in eclectische stijl, met art-nouveau-inslag of in beaux-artsstijl bewaard, die dateren uit het decennium vóór de Eerste Wereldoorlog en het vroege interbellum. Tot de doorsnee of minder gave rijwoningen behoren de woning Leopoldine Verhaeghe door architecten Florent Vaes en Joan Coninck Westenberg uit 1913 op nummer 154, de woning Antoine Coolen door architect Laurent Duvivier uit 1910 op nummer 192, en de gekoppelde woningen Prosper Steyaert door architect Edouard Claes uit 1905 op nummers 196-198. Bewaarde tegeltableaus in de verder sterk verbouwde woning Van Kampen door architect Emile Verrebout uit 1912 op nummer 182.

 • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1913#4460 (nummer 154), 1910#2059 (nummer 192), 1905#668 (nummers 196-198), 1912#983 (nummer 182).

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 2016


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis in art-decostijl

 • Omvat
  Burgerhuis in art-nouveaustijl

 • Omvat
  Burgerhuis in beaux-artsstijl

 • Omvat
  Burgerhuis in beaux-artsstijl

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Geheel van drie burgerhuizen in eclectische stijl

 • Omvat
  Geheel van vier burgerhuizen in eclectische stijl

 • Omvat
  Geheel van vier burgerhuizen in eclectische stijl

 • Omvat
  Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium en Singel

 • Omvat
  Meergezinswoning in beaux-artsstijl

 • Omvat
  Meergezinswoning in beaux-artsstijl

 • Is deel van
  Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding