Beschermd cultuurhistorisch landschap

Sint-Pietersveld

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 24-06-2002 tot heden

ID
12777
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12777

Besluiten

Sint-Pietersveld
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-2002  ID: 3882

Beschrijving

Het Sint-Pietersveld te Aalter, Ruiselede en Wingene is beschermd als landschap. De als monument beschermde gebouwen van Radio Maritieme diensten en het Rijksopvoedingsgezicht maken deel uit van het beschermde landschap.Waarden

Het Sint-Pietersveld is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

De nog duidelijk herkenbare landschappelijke structuren van de opeenvolgende ontginningsfasen met een grote verscheidenheid aan gaaf bewaarde relicten van de veldperiode en de ontginningsperiode;
het nog grotendeels gaaf bewaarde patrimonium van de instellingen: de Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand, het Penitentiair Landbouw Centrum en de Radio Maritieme Diensten, waaruit een duidelijke en bijna volledige ontwikkelingsgeschiedenis van deze instellingen zich manifesteert in tal van herkenbare relicten.

sociaal-culturele waarde

De zich nog manifesterende relicten van de penitentiaire, pedagogische en sociale geschiedenis van de instellingen en hun bewoners, duidelijk verbonden aan het ontstaan van een kleine lokale gemeenschap.

natuurwetenschappelijke waarde

De aanwezigheid van typische, weinig gestoorde bodemprofielen, plaatselijk teruggaand op de ijstijden, en globaal sinds de ontginning;
het dagzomen van tertiaire geologische lagen en de ligging op de volledige overgang van het cuestafront tot het dal, met zijn specifieke hydrologische impact;
de zeer hoge biodiversiteit en zeldzaamheidsgraad van de flora en de bijhorende fauna, resultaat van de ononderbroken fysische omstandigheden en een relatief recent ontginningsverleden, met een nagenoeg stabiele en relatief hoge waterstand, een globaal goede waterkwaliteit, de plaatselijke afwezigheid van bemesting met overgangssequenties, de variatie van droge tot natte bodems, zandige tot kleiige en moerassige bodems met diverse zuurtegraden, de talrijke licht-schaduw gradiënten, de relatieve rust in het gebied en het jarenlang gehandhaafde, soms intensief beheer;
het voorkomen van een belangrijk deel van de flora van de Vlaamse Zandstreek, met een uniek karakter, dank zij de grote variatie aan biotopen, hun onderlinge wisselwerking en hun randeffecten.

esthetische waarde

De visueel landschappelijke waarde van de waarneembare eenheid en de relatieve ongeschondenheid van het historisch ontwikkelingspatroon, in combinatie met de grote variatie aan invulling van het rasterpatroon, en de daaruit voortvloeiende massa-ruimte ervaring;
de hoge graad van herkenbaarheid van het aanwezige patrimonium van de instellingen en de talrijke relicten uit hun ontwikkelingsgeschiedenis;
de grote verscheidenheid aan landschapsvisuele kenmerken van de bovenvermelde levensgemeenschappen en hun overgangssequenties;
de esthetische waarde van de talrijke microlandschappen en hun samenstellende elementen, met een hoge graad van verscheidenheid en natuurlijkheid;
het ontbreken van niet passende bewoning en harde gebiedsvreemde ingrepen.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Arbeiderswoning

Sint Pietersveld 35 (Wingene)
Arbeiderswoning met bijhorende nutsgebouwen.


Bediendenwoningen

Vagevuurstraat 21-23 (Wingene)
Vrijstaande gekoppelde woningen ingeplant op een ruim perceel.


Begraafplaats op het Sint-Pietersveld

Bruggesteenweg zonder nummer (Ruiselede)
Bruggesteenweg z.nr. Beboste en hoger gelegen begraafplaats op het Sint-Pietersveld, in de zuidoosthoek van het domein van het Rijksopvoedingsgesticht (cf. nrs. 128-134), op het kruispunt met de Maria-Aalterstraat. In gebruik genomen op 21/02/1854 als begraafplaats van de "Ecole de Réforme de Ruyslede" voor het begraven van directeurs, personeelsleden en in de beginjaren o


Bruine beuk op begraafplaats

Bruggesteenweg zonder nummer (Ruiselede)
Aansluiten bij de kapelhof van het Veldkappelleke is er een beboomde begraafplaats. Eén enorme, mooi ontwikkelde, bruine beuk valt er op.


Burgerhuis

Vagevuurstraat 37 (Wingene)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een pannen schilddak, centraal voorzien van een dakkapel met tuittop.


Directeurswoningen

Vagevuurstraat 17-19 (Wingene)
Vrijstaande gekoppelde woningen ingeplant op een ruim perceel.


Drie opzichterswoningen

Sint Pietersveld 10-11, 13 (Wingene)
Drie opzichterswoningen volgens het kadaster gebouwd in 1895.


Gebouwen van de Radio Maritieme diensten

Predikherenstraat 27 (Wingene)
Beschermd als monument bij MB van 14/03/2000. "Belradio" is de benaming van de dienst uitgebaat door de Regie van Telegraaf en Telefoon van België, die de rechtstreekse draadloze verbinding verzekert tussen ons land en alle werelddelen. Op het grondgebied Ruiselede-Wingene werd het zendcentrum SCRE opgericht op een terrein van circa 100 hectare.


Gerenoveerde boerenarbeiderswoning

Oude Veldstraat 12 (Ruiselede)
Gerenoveerde boerenarbeiderswoning, volgens kadastergegevens opgetrokken circa 1870 langs de voormalige "S. Piters Dreve", een zijsprong van de Oude Veldstraat.


Herberg

Vagevuurstraat 1 (Wingene)
Voormalige herberg met dubbelhuisopstand van vier traveeën onder een pannen zadeldak.


Hervormingsschool

Sint Pietersveldstraat 3-7 (Wingene)
Voormalig "Bijhuis" of "Succursale" of matrozenschool.


Hoeve 't Wit Kasteeltje

Predikherenstraat 28 (Wingene)
Bestaande uit losse bestanddelen met een U-vormige opstelling rondom een deels behouden erfaanleg met restant van een boomgaard.


Hoeve met losse bestanddelen

Boskapeldreef 4 (Wingene)
Achterin gelegen hoeve bestaande uit losse bestanddelen gegroepeerd rondom een begraasd erf met restanten van een boomgaard.


Jongensschool met onderwijzerswoning

Sint Pietersveld 23 (Wingene)
Voormalige jongensschool met aanpalende onderwijzerswoning, gebouwd in 1909-1910.


Kapelhof met opgaande bomen

Vagevuurstraat zonder nummer (Wingene)
Beboste kapelhof met een boomaanplanting van winterlindes rond de kapel. Vermoedelijk is dit nog een restant van de zeven linden waarvan sprake op het infobord bij de kapel.


Kasteel Carpentier

Sint Pietersveldstraat 4 (Wingene)
Kasteel "Carpentier" of "Sint-Pietersgoed", ingeplant op een ruim perceel.


Kasteel De Roo

Brandstraat 91-93 (Ruiselede)
Brandstraat nrs. 91-93. Kasteel z.g. "De Roo" of "Kasteel Coffyn", naar de huidige bewoner (nr. 91) met koetshuis en neerhof (nr. 93). Gelegen in een kasteelpark afgebakend door landwegen met in de zuidoosthoek een schandpaal uit 1783. Park, kasteel en hoeve zijn opgenomen in het als landschap beschermde *Sint-Pietersveld, beschermd bij M.B. van 24/06/2002


Knechtenwoning

Predikherenstraat 30 (Wingene)
Voormalige woning van een knecht werkzaam op de hoeve "'t Wit Kasteeltje" .


Meisjes- en kleuterschool

Sint Pietersveldstraat 6B (Wingene)
Voormalige meisjes- en kleuterschool voor de kinderen van het personeel.


Onderwijzerswoning

Vagevuurstraat 11 (Wingene)
Vrijstaande woning ingeplant op een groot perceel met bomen.


Onderwijzerswoning

Vagevuurstraat 13 (Wingene)
Vrijstaande woning ingeplant op een groot perceel met bomen.


Onderwijzerswoning

Vagevuurstraat 15 (Wingene)
Vrijstaande woning ingeplant op een groot perceel met bomen.


Opzichterswoning

Sint Pietersveld 20 (Wingene)
Voormalige opzichterswoning, volgens het kadaster gebouwd in 1909.


Opzichterswoningen

Sint Pietersveld 16-17 (Wingene)
Voormalige opzichterswoningen, volgens het kadaster gebouwd in 1909.


Opzichterswoningen

Sint Pietersveld 18-19 (Wingene)
Voormalige opzichterswoningen, volgens het kadaster gebouwd in 1890.


Opzichterswoningen

Sint Pietersveld 28-29 (Wingene)
Voormalige opzichterswoningen, volgens het kadaster gebouwd in 1909.


Parkbosstructuur

Sint Pietersveldstraat zonder nummer (Wingene)
Oorspronkelijke parkbosstructuur omstreeks begin 20ste eeuw ten noorden uitgebreid, vermoedelijk in relatie tot nummer 4, maar thans opnieuw afgesplitst.


Personeelswoningen

Vagevuurstraat 3-5 (Wingene)
Gekoppelde vrijstaande tweewoonst, volgens het kadaster gebouwd in 1954.


Personeelswoningen

Vagevuurstraat 25-27 (Wingene)
Vrijstaande gekoppelde woningen ingeplant op een ruim perceel.


Rijksopvoedingsgesticht en Penitentiair Landbouwcentrum

Bruggesteenweg 128-134 (Ruiselede)
Groot complex gelegen op het Sint-Pietersveld van de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand leefgroep "De Zande", voorheen het Rijksopvoedingsgesticht, het Penitentiair Landbouwcentrum en bezoekerscentrum. Oorspronkelijk in 1836 opgericht als suikerfabriek.


Treuriep op begraafplaats

Bruggesteenweg zonder nummer (Ruiselede)
Aansluitend bij de kapelhof van het Veldkappelleke is er een beboomde begraafplaats. Bij het inkomhek staat rechts een treurvorm van de ruwe- of bergiep (Ulmus glabra ‘Pendula’). De boom heeft zijn typische treurende groeivorm en is als boom nog een zeldzame vertegenwoordiger van zijn soort. De meeste iepen zijn afgestorven ten gevolge van de iepenziekte.


Tribune

Sint Pietersveld zonder nummer (Wingene)
Bakstenen constructie op rechthoekige plattegrond. De verhoogde begane grond is toegankelijk via een centrale bordestrap. Afgewerkt met buisleuning.


Twee opzichterswoningen

Sint Pietersveld 1-2 (Wingene)
Twee opzichterswoningen volgens het kadaster gebouwd in 1907.


Twee opzichterswoningen

Sint Pietersveld 4-5 (Wingene)
Twee opzichterswoningen volgens het kadaster gebouwd in 1883 samen met nr. 3.


Twee opzichterswoningen

Sint Pietersveld 6-7 (Wingene)
Twee opzichterswoningen volgens het kadaster gebouwd in 1899. Ingeplant op een perceel met voortuin aan de straat.


Twee opzichterswoningen

Sint Pietersveld 8, 12 (Wingene)
Twee opzichterswoningen volgens het kadaster gebouwd in 1897. Ingeplant op een perceel met voortuin aan de straat.


Veldkapel

Vagevuurstraat zonder nummer (Wingene)
Bebost (eiken) en hoger gelegen perceel met aanwezigheid van "Veldkapelletje" en de begraafplaats van het domein van het Rijksopvoedingsgesticht (Ruiselede, Bruggesteenweg nr. 128-132).


Villa

Vagevuurstraat 29 (Wingene)
Vrijstaande villa, volgens het kadaster gebouwd in 1911 voor de bestuurder-onderbestuurder van het voormalige Rijksopvoedingsgesticht te Ruiselede.


Vrijstaande tweewoonst

Vagevuurstraat 7-9 (Wingene)
Gekoppelde vrijstaande tweewoonst, volgens het kadaster gebouwd in 1954.


Woningen voor bedienden Radio Maritieme diensten

Predikherenstraat 29-35 (Wingene)
Eenheidsbebouwing gebouwd volgens een spiegelbeeldschema.


Woningen voor bedienden Radio Maritieme diensten

Predikherenstraat 37-43 (Wingene)
Eenheidsbebouwing gebouwd volgens een spiegelbeeldschema bestaande uit oorspronkelijk vier woningen, thans drie woningen.


Woningen voor bedienden Radio Maritieme diensten

Predikherenstraat 45-59 (Wingene)
Eenheidsbebouwing van acht woningen gebouwd volgens spiegelbeeldschema.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomeinen Drie Koningen en Lippensgoed-Bulskampveld, Vagevuurbossen, Sint-Pietersveld en Predikherenbossen

Beernem (Beernem), Hertsberge (Oostkamp), Ruiselede (Ruiselede), Wingene (Wingene)
De cuesta tussen Hertsberge en Lotenhulle bestaat uit arme zandgronden die aan de basis liggen van de heidevegetatie in deze vroegere veldzone Bulskampveld – Sint-Pietersveld. Het Bulskampveld is grotendeels bebost in dambordpatroon en sluit aan bij de noordelijke bossen rond Drie Koningen. De Vagevuurbossen met naaldhout en meer landbouwpercelen sluiten landschappelijk aan bij het Bulskampveld want de dreven lopen door. De driehoek bij Sint-Pietersveld met het Penitentiair Landbouwcentrum en de Gemeenschapsinstelling telt heel wat bebouwing, waarbij het dambord- en drevenpatroon gerespecteerd werd. Zendmasten van het Radio Maritiem Zendstation vormen bakens in het landschap en zijn waardevol industrieel erfgoed. Het landschap verschilt naar openheid in deze ankerplaats. De dreven in het gebied zorgen voor een begrenzing van de open ruimtes waarbij doorkijken nog steeds mogelijk zijn.