Beschermd monument

Sint-Janshospitaal

Beschermd monument van 23-02-2009 tot heden

ID: 13242   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13242

Besluiten

Sint-Janshospitaal
wijzigingsbesluiten: 23-02-2009  ID: 10948

Beschrijving

Het Sint-Janshospitaal te Brugge is beschermd als monument op 03-07-1942. Deze bescherming werd echter gewijzigd met een wijzigingsbesluit op 23-02-2009 waardoor het koetshuis, gelegen op de hoek van de Zonnekemeers en het kanaal, niet langer onder deze bescherming valt.Waarden

In het besluit van de secretaris-generaal van 7 juli 1942 houdende de rangschikking als monument van het Sint-Janshospitaal van Brugge, worden de woorden "kadastraal bekend Sectie C Nr. 1156d (2Ha 39a 62 ca) eigendom van de Commissie van Openbaren Onderstand;" vervangen door de woorden "kadastraal bekend Sectie C nr. 1161 C, 1161 G (deel) en 1161K (deel) zoals afgebakend op bijgevoegd plan".


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, 44 (Brugge)
Hospitaaldomein palend ten oosten aan de Maria- en Heilige-Geeststraat, ten zuidoosten aan de Reie, ten zuiden aan het Zonnekemeers, ten westen aan de Oostmeers, ten noorden aan de Goezeputstraat. Opgericht in de 12de eeuw op laaggelegen graslanden, tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk, naast de Mariapoort en net binnen de omwalling van 1127-1128.


Is de omvattende bescherming van

Sint-Janshospitaal - Middeleeuwse ziekenzalen

Mariastraat 44 (Brugge)
Drie parallelle hallenzalen in Romaanse en gotische stijl onder zadeldaken (nok loodrecht op de straat, leipannen), ten zuiden palend aan de Reie. Opgetrokken uit veld-, tuf- en baksteen, gebruik van Doornikse steen voor zuilen, scheibogen, lijstwerk, bolkozijnen en van Euvillesteen voor de restauraties.