Beschermd monument

Sint-Janshospitaal

Beschermd monument van tot heden

ID
13242
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13242

Besluiten

Sint-Janshospitaal
definitieve wijzigingsbesluiten: 23-02-2009  ID: 10948

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het Sint-Janshospitaal te Brugge is beschermd als monument op 03-07-1942. Deze bescherming werd echter gewijzigd met een wijzigingsbesluit op 23-02-2009 waardoor het koetshuis, gelegen op de hoek van de Zonnekemeers en het kanaal, niet langer onder deze bescherming valt.Waarden

In het besluit van de secretaris-generaal van 7 juli 1942 houdende de rangschikking als monument van het Sint-Janshospitaal van Brugge, worden de woorden "kadastraal bekend Sectie C Nr. 1156d (2Ha 39a 62 ca) eigendom van de Commissie van Openbaren Onderstand;" vervangen door de woorden "kadastraal bekend Sectie C nr. 1161 C, 1161 G (deel) en 1161K (deel) zoals afgebakend op bijgevoegd plan".


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Sint-Janshospitaal - Broederklooster

Mariastraat 38, 44 (Brugge)
Voormalig broederklooster. Samenstel van verschillende gebouwen, waaronder het hoofdgebouw opklimmend tot de tweede helft van de 13de eeuw, met een kleinere vleugel gedateerd 1503, een huis met meesterskamer, voornamelijk opklimmend tot de tweede helft van de 15de eeuw en vergroot in het eerste kwart van de 16de eeuw, een tweede huis teruggaand tot midden 16de eeuw, een kloostergang van kort na 1503, en een kapel herbouwd in 1907-1909. In de kloosterhof, bakstenen waterput en smeedijzeren bekroning van 1907 naar ontwerp van L. Delacenserie uitgevoerd door E. De Vooght.


Sint-Janshospitaal - Kruisweg met Calvariegroep

Mariastraat 38 (Brugge)
Kruisweg met calvariegroep, gelegen in de noordoostelijke hoek van de hospitaalsite en aangebracht tegen bakstenen tuinmuur van Goezeputstraat. Grafmonumenten in classicistische stijl met witmarmeren grafplaten voor de hospitaalzusters in 1762 opgericht op het toenmalige kerkhof. Steenhouwersmerken verwijzen naar P.C. Trigalet. In 1792 werden witmarmeren kruiswegtaferelen naar ontwerp van steenhouwer S. Siersack en een calvariegroep toegevoegd. Sinds de 19de eeuw verplaatst naar de huidige locatie en omstreeks 1981-1991 gerestaureerd en heraangelegd. Bij de restauratie werden kopieën toegevoegd van zes verdwenen platen geïnspireerd op bestaande naar ontwerp van beeldhouwer P. Goetinck, van de zandstenen beelden van Johannes en Maria naar ontwerp van beeldhouwer J. Franck, en werd een bronzen Christusbeeld door D. De Groeve vervaardigd naar oorspronkelijk houten model.


Sint-Janshospitaal - Middeleeuwse ziekenzalen

Mariastraat 44 (Brugge)
Drie parallelle hallenzalen in romaanse en gotische stijl, opklimmend tot de 13de eeuw, ten zuiden palend aan de Reie. Opgetrokken uit veld-, tuf- en baksteen, gebruik van Doornikse steen voor zuilen, scheibogen, lijstwerk, bolkozijnen en van Euvillesteen voor de restauraties. De zalen omvatten eveneens een kerk, Sint-Corneliuskapel en romaanse toren.


Sint-Janshospitaal - Ziekenzalen van 1856-1864

Mariastraat 38 (Brugge)
Hospitaalcomplex in neoclassicistische stijl met ziekenzalen van 1856-1864, naar ontwerp van architect I. Alleweireldt. Symmetrische aanleg rondom een rechthoekige binnentuin afgeboord door vier vleugels waarop aan noord- en zuidzijden telkens vier haakse ziekenzalen zijn geënt en afgescheiden door kleine binnenplaatsen; oostvleugel gemarkeerd door centraal paviljoen met de hoofdingang; in de westvleugel vormde het operatieblok zowat zijn tegenhanger. Baksteenbouw van twee bouwlagen, gekenmerkt door een strakke architectuur gericht op utilitair gebruik. Aan zuidzijde bevindt zich het bronzen beeld Pax, oorspronkelijk als grafmonument bedoeld, van 1924 naar ontwerp van beeldhouwer O. Rotsaert en gegoten in 1947.


Sint-Janshospitaal - Zusterklooster

Mariastraat 44 (Brugge)
Kloostergebouwen van de hospitaalzusters van Sint-Jan, vanaf 1539 tot eind 17de eeuw opgericht in vier fasen. Twee ongelijke vleugels van achter elkaar liggende bakstenen gebouwen van twee bouwlagen onder zadeldaken.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, 44, 36A, Oostmeers 17 (Brugge)
Hospitaaldomein palend ten oosten aan de Maria- en Heilige-Geeststraat, ten zuidoosten aan de Reie, ten zuiden aan het Zonnekemeers, ten westen aan de Oostmeers en ten noorden aan de Goezeputstraat, hier uitgebouwd vanaf de 12de eeuw. De gebouwen op de site omvatten onder meer middeleeuwse ziekenzalen opklimmend tot de 13de eeuw met Sint-Corneliuskapel uit de eerste helft van de 15de eeuw, een broederklooster gebouwd vanaf de tweede helft van de 13de eeuw, een 16de-eeuwse zusterklooster, 19de-eeuwse uitbreidingen, waaronder een toenmalige kraaminrichting en nieuwe ziekenzalen uit derde kwart 19de eeuw, en tot slot een vroeg-20ste-eeuwse kraamkliniek, een oogkliniek en neus-, keel- en oorkliniek.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.