Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Deel Plantin en Moretuslei met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
7017
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7017

Besluiten

Deel Plantin Moretuslei met aansluitende bebouwing
definitieve beschermingsbesluiten: 01-09-1994  ID: 2739

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het stadsgezicht omvat de gebouwen Plantijn en Moretuslei 66-90 en 55-91 en de aansluitende bebouwing in de Van Immerseelstraat en de Baron Joostenstraat.Waarden

De gebouwen Plantijn en Moretuslei 66-90 en 55-91 en de aansluitende bebouwing in de Van Immerseelstraat en de Baron Joostenstraat te Antwerpen zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu stedenbouwkundig-esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Deel Plantin en Moretuslei en aansluitende bebouwing Van Immerseelstraat en Baron Joostenstraat

Baron Joostensstraat 1-10, Plantin en Moretuslei 55-67, 68-89, 90, 71A, 67A, 73A, Provinciestraat 228, Van Immerseelstraat 51-61, Van den Nestlei 1, Wipstraat 37, 37A (Antwerpen)
Het stadsgezicht omvat het deel van de Plantin en Moretuslei ten oosten van de spoorwegberm tussen de stations Antwerpen-Berchem en Antwerpen-Centraal, samen met de aansluitende bebouwing van de Van Immerseelstraat tot aan de Wipstraat en de Baron Joostensstraat.

Is de omvattende bescherming van

Appartementsgebouw in art-decostijl

Plantin en Moretuslei 90 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl op de hoek van Plantin en Moretuslei en Van Den Nestlei, gebouwd in opdracht van notaris Emile Van der Avoort, naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1923. Het programma omvatte oorspronkelijk elf appartementen van hoge standing bestemd voor verhuur, en een conciërgewoning.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Plantin en Moretuslei 84 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer A. Verbert, naar een ontwerp door Willie Pijl uit 1913. Het ontwerp behoort tot het vroege oeuvre van de architect, die na een verblijf in het buitenland sinds 1911 een zelfstandige praktijk had opgezet.


Burgerhuis in neotraditionele stijl

Plantin en Moretuslei 82 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van ‘mijnheer en juffrouwen’ Ceulemans, naar een ontwerp door Louis De Vooght uit 1924. Het gebouw behoort tot het latere oeuvre van de architect, die actief was van eind jaren 1890, tot zijn overlijden in 1945.


Burgerhuis met pakhuis

Plantin en Moretuslei 69, Wipstraat 35 (Antwerpen)
Geheel gevormd door een burgerhuis in neorococostijl en een achterliggend pakhuis in art-nouveaustijl, naar een ontwerp door de architect Jacques De Weerdt uit 1912. Opdrachtgever was Emmanuel Elias Korpes, een vernis- en verffabrikant en -handelaar van vermoedelijk Nederlands-Joodse origine.


Geheel van drie gekoppelde appartementsgebouwen in art-decostijl

Plantin en Moretuslei 76-80 (Antwerpen)
Geheel van drie gekoppelde appartementsgebouwen in art-decostijl, gebouwd in opdracht van J. Cassiers en zoon, naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1922.


Geheel van drie meergezinswoningen in art-nouveaustijl

Plantin en Moretuslei 89-91, Provinciestraat 228 (Antwerpen)
Geheel van drie meergezinswoningen in art-nouveaustijl op de hoek van Plantin en Moretuslei en Provinciestraat, naar een ontwerp door de architect Jacques De Weerdt uit 1911. Het programma omvat twee winkels, een café en twaalf huurkwartieren. Opdrachtgever was Adolf Korpes, vermoedelijk een café-uitbater van Nederlands-Joodse origine.


Geheel van twee burgerhuizen en een meergezinswoning in beaux-artsstijl

Plantin en Moretuslei 79-85 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen en een meergezinswoning in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architect Jacques De Weerdt uit 1912. Opdrachtgever was Pierre De Lathouwer, over wie verder niets bekend is. Het oorspronkelijke programma omvatte behalve de twee eengezinswoningen, twee winkels met woonst en vermoedelijk acht huurkwartieren.


Geheel van twee meergezinswoningen in art-nouveaustijl

Baron Joostensstraat 9, Van den Nestlei 5 (Antwerpen)
Geheel van twee meergezinswoningen in sobere art-nouveaustijl op een geknikt perceel tussen Van den Nestlei en Baron Joostensstraat, voor eigen rekening opgetrokken door de architect Adolphe Van Coppernolle, naar een ontwerp uit 1912. Volgens de bouwplannen omvat het opbrengsteigendom een winkel en acht bescheiden huurkwartieren.


Geheel van twee meergezinswoningen in beaux-artsstijl

Baron Joostensstraat 10, Van den Nestlei 3 (Antwerpen)
Geheel van twee meergezinswoningen in sobere beaux-artsstijl, opgetrokken op een geknikt perceel tussen Van Den Nestlei en Baron Joostensstraat, naar een ontwerp door de architect Frits de Mont uit 1913. Opdrachtgever was Jos Ottelohé, aannemer de firma A. Ernemann & Cie.


Gekoppelde meergezinswoningen in art-decostijl

Plantin en Moretuslei 55-57 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde meergezinswoningen in art-decostijl op de hoek van Plantin en Moretuslei en Van Immerseelstraat, naar een ontwerp door Jules De Vroey uit 1924. Opdrachtgevers en uitvoerders waren de gebroeders Edmond en Edouard Moons, aannemers en bouwpromotors gevestigd in Borgerhout.


Gekoppelde meergezinswoningen in beaux-artsstijl

Plantin en Moretuslei 71-73 (Antwerpen)
Twee gekoppelde meergezinswoningen in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architect Jacques De Weerdt uit 1913-1914. Opdrachtgever was Adolf Korpes, vermoedelijk een caféuitbater van Nederlands-Joodse origine.


Handels-, kantoor- en appartementsgebouw met werkplaats in art-nouveaustijl

Plantin en Moretuslei 75, Wipstraat 25-27 (Antwerpen)
Complex van twee gebouwen in art-nouveaustijl tussen Plantin en Moretuslei en Wipstraat, opgetrokken in opdracht van de heer Van den Heuvel, naar een ontwerp door de architect Jacques De Weerdt uit 1913. Het oorspronkelijke programma omvatte een winkel met privéwoning en atelier, kantoren, appartementen en kwartieren voor verhuur.


Maison B. Schmitz

Plantin en Moretuslei 59, Wipstraat 45 (Antwerpen)
Woon- en handelscomplex bestaande uit een hoofdgebouw in eclectische stijl met achterliggend bijgebouw in art nouveaustijl, naar een ontwerp door de architect Charles Wuyts uit 1912. Opdrachtgever was de van oorsprong Duitse koopman Bernard Schmitz, de "Berchemsche Bouwhandel" stond in voor de bouw voltooid in 1913.


Meergezinswoning in art-nouveaustijl

Plantin en Moretuslei 87 (Antwerpen)
Meergezinswoning in art-nouveaustijl, naar een ontwerp door de architect Jacques De Weerdt uit 1912 (gevelinscriptie). Opdrachtgever was Adolf Korpes, vermoedelijk een caféuitbater van Nederlands-Joodse origine.


Meergezinswoning in beaux-artsstijl

Plantin en Moretuslei 77 (Antwerpen)
Meergezinswoning in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architect Jacques De Weerdt uit 1912. Opdrachtgever was G. Deneer-Simons, te oordelen naar de stierenkop onder het dakvenster wellicht een slager van beroep.


Meergezinswoning in neorococostijl

Plantin en Moretuslei 74 (Antwerpen)
Meergezinswoning in neorococostijl gebouwd in opdracht van H. Cassiers, naar een ontwerp door de architect Jan Sel uit 1923. Aanvankelijk plande Cassiers een burgerhuis met kantoor en garage op dit perceel, waarvoor Sel in 1919 het ontwerp tekende.


Ons Huis

Plantin en Moretuslei 68 (Antwerpen)
Bondsgebouw van de Antwerpse Diamantbewerkersbond. Complex in beaux-artsstijl met vleugels aan de Plantin en Moretuslei en de Baron Joostensstraat, gebouwd in opdracht van de Samenwerkende Maatschappij “Ons Huis”, naar een ontwerp door de architect Max Winders uit 1912, en in oktober van dat jaar ingehuldigd. Gesloopt in de jaren 1990.


Résidence Plantin

Plantin en Moretuslei 86-88, Van den Nestlei 29 (Antwerpen)
Geheel van twee aanpalende appartementsgebouwen in art-decostijl, naar een ontwerp door Edward Van Not uit 1922. De architect trad zelf als bouwheer op voor het pand aan de Plantin en Moretuslei, dat in 1930 met twee extra traveeën werd uitgebreid. Opdrachtgever van het pand aan de Van den Nestlei was de heer A. Derboven.


Sigarettenfabriek Araks

Plantin en Moretuslei 67 (Antwerpen)
Sigarettenfabriek in oriëntaalse stijl opgetrokken door de maatschappij Tchamkerten & Co, producent van het merk van Araks. Het complex dat een ruim perceel beslaat tussen Plantin en Moretuslei en Wipstraat, werd in 1913 ontworpen door de ingenieur-architect Maksoud Mihrtadiantz. Aannemer was Theodoor Vermeulen uit Borgerhout.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.