Parochiekerk Sint-Rectrudis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Vleteren
Deelgemeente Woesten
Straat Woestendorp
Locatie Woestendorp zonder nummer, Vleteren (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Vleteren (actualisaties: 28-05-2008 - 28-05-2008).
  • Adrescontrole Vleteren (adrescontroles: 14-02-2008 - 15-02-2008).
  • Inventarisatie Vleteren (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Rectrudis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Rectrudis met kerkhof

Deze bescherming is geldig sinds 14-12-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Parochiekerk St. Rectrudis Georiënteerd bedehuis middenin een omhaagd kerkhof met o.m. Franse oorlogsgraven, ten O. van dorpsplein (geasfalteerde parking). Geplaveid W.-kerkpad. Hallekerk van 1921-1923 n.o.v. architecten J. en W. Vercoutere (Izegem), met gotische W.toren van 1447 . De gotische kerk uit begin XV werd tijdens W.O. I verwoest met uitzondering van de W.-toren, waarna ze gr.m. naar vooroorlogs patroon werd heropgericht.

De plattegrond ontvouwt een voorgeplaatste W.-toren, drie beuken van acht trav.met rechte sluiting bij N.- en Z.-beuk, een hoofdkoor van een rechte trav. met driezijdige sluiting, een N. O.en Z.O.-sacristie en een N.-doopkapel. Verankerde gele baksteenbouw met aanzienlijke partijen ijzerzandsteen - hergebruikt materiaal van voormalige romaanse constructie- in de torenvoet en in de onderbouw van schip en koor; l.g. op arduinen sokkel. Leien zadeldaken.

Stoere vierkante W.-toren van drie geledingen -gemarkeerd d.m.v. doorlopende lekdrempels-, gestut door op elkaar gestelde hoeksteunberen met vier versnijdingen. Z.O.-aanleunend polygonaal traptorentje, onder stenen naald met hogels en kruisbloem. Typische vertegenwoordiger van regionale baksteengotiek, cf. architectonische versieringen. Steunberen voorzien van spits- en tudorbogige casementen met traceerwerk; l.g. in rode baksteen ter hoogte van de eerste geleding. Ruit-, kruis- en stervormige metselaarstekens van rode baksteen, opgenomen in het metselverband in N.-, W-, en Z.-gevel van de eerste geleding. Geprofileerd korfboogportaal (W.) onder spitsbogig drielicht op afzaat met doorgetrokken lekdrempel; strek van afwisselend rode en gele baksteen.

Gekoppelde spitsbogige galmgaten (één in Z.-gevel) met traceerwerk, op afzaat. Gesloten borstwering met driepasbogenfries tusen polygonale hoektorentjes onder stenen naald met hogels en kruisbloem (wederopbouw ?). Spuwers op de hoeken.

Flankerende W.-puntgevels met aandak en kruisbloem; overhoekse steunbeer met versnijding, uitlopend op pinakel met hogels en kruisbloem. Spitsbogig drielicht op afzaat.

Schip en hoofdkoor gemarkeerd d.m.v. steunberen met drie versnijdingen en spitsbogige drielichten op doorgetrokken afzaat; aflijnende tandlijst. O.-puntgevels, cf. W.-gevels, doch met blinde spitsboognis.

N.O.- en Z.O.-sacristie van twee trav. Onder afgewolfd zadeldak (+ dakkapel), in aansluitende bouwtrant.

Tegen de eerste trav. van N.-beuk, doopkapel van één trav. onder zadeldak (n ⊥ kerk); N.-puntgeveltje in aansluitende bouwtrant.

Driebeukige hallekerk. Spitsbogige scheibogen op natuurstenen zuilen met achtzijdige sokkel en knoppenkapiteel. Houten tongewelven.

Mobilair. Tegen O.-gevel van Z.-beuk: "H. Rectrudis" (doek), begin XVIII (?). Op N.altaar: "O.-L.-Vrouw van Smarten doorboord door één zwaard" (gepolychromeerd hout), uit XVIII. In N.-beuk: Calvarie (gepolychromeerd hout), uit XVIII. Hoofdaltaar (eik), van 1700; altaartafel: medaillon met buste van Liefde. N.-zijaltaar (eik), van 1700; altaartafel: medaillon met buste van O.-L.-Vrouw met kruis. Preekstoel (eik) uit XVIII. Doksaal (eik), gedateerd 1784; voorstelling van trofeeën van muziekinstrumenten. In doopkapel: doopvont (arduin, mariner, koper) uit XVIII (?).

A.R., D.V.G., 4453.
ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Poperinge, Brussel, 1977, p. 63-65.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Aanvullende informatie

Op het kerkhof, verspreid naast het Franse militaire ereperk, bevinden zich verschillende privé-graven van militairen die sneuvelden tijdens de Eerste of Tweede Wereldoorlog. Het betreft de graven voor de Belgische soldaat Jerom Vlaeminck, de Franse luitenant Louis Dubois en de Franse onderluitenant Mario Bagnoli (Eerste Wereldoorlog); een perk met negen Britten (Tweede Wereldoorlog) en graven van oud-strijders (Eerste en Tweede Wereldoorlog).

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Marchand, Sofie (20-04-2017 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Woestendorp

Woestendorp (Vleteren)

omvat Orgel kerk Sint-Rectrudis

Woesten (Vleteren)

is gerelateerd aan Frans militair ereperk op kerkhof

Woestendorp zonder nummer, Vleteren (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.