erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Rectrudis

bouwkundig element
ID: 31625   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31625

Juridische gevolgen

Beschrijving

Parochiekerk St. Rectrudis Georiënteerd bedehuis middenin een omhaagd kerkhof met o.m. Franse oorlogsgraven, ten O. van dorpsplein (geasfalteerde parking). Geplaveid W.-kerkpad. Hallekerk van 1921-1923 n.o.v. architecten J. en W. Vercoutere (Izegem), met gotische W.toren van 1447 . De gotische kerk uit begin XV werd tijdens W.O. I verwoest met uitzondering van de W.-toren, waarna ze gr.m. naar vooroorlogs patroon werd heropgericht.

De plattegrond ontvouwt een voorgeplaatste W.-toren, drie beuken van acht trav.met rechte sluiting bij N.- en Z.-beuk, een hoofdkoor van een rechte trav. met driezijdige sluiting, een N. O.en Z.O.-sacristie en een N.-doopkapel. Verankerde gele baksteenbouw met aanzienlijke partijen ijzerzandsteen - hergebruikt materiaal van voormalige romaanse constructie- in de torenvoet en in de onderbouw van schip en koor; l.g. op arduinen sokkel. Leien zadeldaken.

Stoere vierkante W.-toren van drie geledingen -gemarkeerd d.m.v. doorlopende lekdrempels-, gestut door op elkaar gestelde hoeksteunberen met vier versnijdingen. Z.O.-aanleunend polygonaal traptorentje, onder stenen naald met hogels en kruisbloem. Typische vertegenwoordiger van regionale baksteengotiek, cf. architectonische versieringen. Steunberen voorzien van spits- en tudorbogige casementen met traceerwerk; l.g. in rode baksteen ter hoogte van de eerste geleding. Ruit-, kruis- en stervormige metselaarstekens van rode baksteen, opgenomen in het metselverband in N.-, W-, en Z.-gevel van de eerste geleding. Geprofileerd korfboogportaal (W.) onder spitsbogig drielicht op afzaat met doorgetrokken lekdrempel; strek van afwisselend rode en gele baksteen.

Gekoppelde spitsbogige galmgaten (één in Z.-gevel) met traceerwerk, op afzaat. Gesloten borstwering met driepasbogenfries tusen polygonale hoektorentjes onder stenen naald met hogels en kruisbloem (wederopbouw ?). Spuwers op de hoeken.

Flankerende W.-puntgevels met aandak en kruisbloem; overhoekse steunbeer met versnijding, uitlopend op pinakel met hogels en kruisbloem. Spitsbogig drielicht op afzaat.

Schip en hoofdkoor gemarkeerd d.m.v. steunberen met drie versnijdingen en spitsbogige drielichten op doorgetrokken afzaat; aflijnende tandlijst. O.-puntgevels, cf. W.-gevels, doch met blinde spitsboognis.

N.O.- en Z.O.-sacristie van twee trav. Onder afgewolfd zadeldak (+ dakkapel), in aansluitende bouwtrant.

Tegen de eerste trav. van N.-beuk, doopkapel van één trav. onder zadeldak (n ⊥ kerk); N.-puntgeveltje in aansluitende bouwtrant.

Driebeukige hallekerk. Spitsbogige scheibogen op natuurstenen zuilen met achtzijdige sokkel en knoppenkapiteel. Houten tongewelven.

Mobilair. Tegen O.-gevel van Z.-beuk: "H. Rectrudis" (doek), begin XVIII (?). Op N.altaar: "O.-L.-Vrouw van Smarten doorboord door één zwaard" (gepolychromeerd hout), uit XVIII. In N.-beuk: Calvarie (gepolychromeerd hout), uit XVIII. Hoofdaltaar (eik), van 1700; altaartafel: medaillon met buste van Liefde. N.-zijaltaar (eik), van 1700; altaartafel: medaillon met buste van O.-L.-Vrouw met kruis. Preekstoel (eik) uit XVIII. Doksaal (eik), gedateerd 1784; voorstelling van trofeeën van muziekinstrumenten. In doopkapel: doopvont (arduin, mariner, koper) uit XVIII (?).

A.R., D.V.G., 4453.
ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Poperinge, Brussel, 1977, p. 63-65.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs : Huys, Martine, Delepiere, Anne Marie

Aanvullende informatie

Op het kerkhof, verspreid naast het Franse militaire ereperk, bevinden zich verschillende privé-graven van militairen die sneuvelden tijdens de Eerste of Tweede Wereldoorlog. Het betreft de graven voor de Belgische soldaat Jerom Vlaeminck, de Franse luitenant Louis Dubois en de Franse onderluitenant Mario Bagnoli (Eerste Wereldoorlog); een perk met negen Britten (Tweede Wereldoorlog) en graven van oud-strijders (Eerste en Tweede Wereldoorlog).

 • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Auteurs : Marchand, Sofie


Relaties

 • Is deel van
  Woestendorp
  Woestendorp (Vleteren)

 • Is gerelateerd aan
  Frans militair ereperk op kerkhof
  Woestendorp zonder nummer (Vleteren)

 • Omvat
  Orgel kerk Sint-Rectrudis
  Woesten (Vleteren)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Sint-Rectrudis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31625 (Geraadpleegd op 24-05-2019)