Persoon

Vercoutere, Jules

ID: 7223   URI: https://id.erfgoed.net/personen/7223

Beschrijving

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Parochiekerk Sint-Rectrudis

Woestendorp zonder nummer (Vleteren)
Parochiekerk St. Rectrudis Georiënteerd bedehuis middenin een omhaagd kerkhof met o.m. Franse oorlogsgraven, ten O. van dorpsplein (geasfalteerde parking). Geplaveid W.-kerkpad. Hallekerk van 1921-1923 n.o.v. architecten J. en W. Vercoutere (Izegem), met gotische W.toren van 1447 . De gotische kerk uit begin XV werd tijdens W.O. I verwoest met uitzondering van de W.-toren, waarna ze gr.m


Pastorie

Woestendorp 8 (Vleteren)
Nr. 8. Pastorie, ten N.W. van de kerk, op de hoek bij de Steenstraat. Omringende tuin afgezet met gietijzeren hek. Neogotisch breedhuis van ca. vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen), uit XIX d. Herstellingswerken n.o.v. architecten W. en J. Vercoutere (Izegem) in de jaren 1920, vnl. m.b.t. garage en keuken. Verankerde bruine baksteenbouw met rode bakstenen omlijstingen, g


Gemeentehuis van Woesten

Woestendorp 12 (Vleteren)
Nr. 12. .Gemeentehuis., cf. opschrift op puilijst. Diephuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen), in een eclectische wederopbouwstijl met neobarokke inslag n.o.v. architecten J. en W. vercoutere (Izegem) van 1920. Gele bakstenen halsgevels met arduinen plint en sierelementen: vleugelstukken, dekplaten, topstuk en bekronend gehurkt leeuwtje met gemeenteschild. Sierank


Postgebouw

Baron de Pélichystraat 1 (Izegem)
Eclectisch hoekpand van 1897, zie gevelsteen, naar ontwerp van J. Vercoutere (Izegem); tot in 1981 in gebruik als post, heden leegstaand. Verankerde bakstenen lijstgevel van vijf + vier traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak waarin zes dakkapellen onder tentdak.


Architectenwoning Jules Vercoutere

Baron de Pélichystraat 2 (Izegem)
Voormalig woonhuis van architect Jules Vercoutere (Izegem). Imposant herenhuis in neogotische stijl van 1898, zie gevelsteen; uitgebreid in 1930 met één travee rechts in aansluitende bouwstijl, volgens bouwplan garage en bibliotheek, naar ontwerp van Carlos Beyaert (Izegem).


Gemeenteschool en nijverheidschool

Baron de Pélichystraat 1, 3, 5 (Izegem)
Nationaal Borstelmuseum, geopend op 19/03/1988, in de voormalige gemeente-school zie opschrift (nummer 3) en stadsberoeps- en nijverheidsschool - école industrielle, zie opschrift (nummer 5).


Fabriekspand

Baron de Pélichystraat 4 (Izegem)
Nr. 4. Achterin gelegen voormalig fabriekspand uit eind XIX, naar verluidt eigendom van de borstelfabriek De Volder en in de jaren 1920 verbouwd tot woonhuis, door J. Vercoutere (Izegem), i.o.v. zijn zoon. Thans van de straat afgescheiden door rechth. bouwvolume met praktijkruimte (één bouwl.) uit de jaren 1960. Burgerwoning van drie trav. en twee bouwl. onder pannen dak. Beschilderd bakstenen v


Rijhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Brugstraat 4 (Izegem)
Nr. 4. Rijhuis in neo-Vlaamse-renaissancestijl van 1907, n.o.v. J. Vercoutere (Izegem), i.o.v. apotheker A. Rodenbach. Enkelhuis van vier en vijf trav. en twee bouwl. onder pannen zadeldak (n // straat, mechanische pannen). Bakstenen lijstgevel op geblokte arduinen sokkel; getraliede kelderopeningen. Zowel qua materiaalgebruik als ornamentiek aansluitend bij de neo-Vlaamse-renaissancestijl: over


Neoclassicistisch herenhuis

Brugstraat 31 (Izegem)
Nr. 31-33. Vermoedelijk XIX-herenhuis waarvan de gevel vlg. bouwplan gewijzigd werd in 1920, n.o.v. J. Vercoutere (Izegem), i.o.v. V. Paret, constructeur van stoommachines. Naar verluidt voorheen woonhuis met achterin gelegen werkhuizen van schoenfabrikant L. Crochon. Neoclassicistisch dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder pannen zadeldak, vroeger doorbroken door centraal dakvenster me


Brouwerij Carpentier

Gentsestraat 30, 32, Papestraat 1 (Izegem)
Gebouwencomplex met verschillende vleugels gegroepeerd rondom gekasseide binnenplaats: koetspoort, brouwerswoning en kantoor ten noorden; mouterij en ast ten westen; paardenstallen, graanmagazijnen, kuiperij met gistings- en opslagkelders, paardenstallen en gebouw voor stoommachine ten oosten.


Familiebedrijf Drukkerij Strobbe

Kasteelstraat 1 (Izegem)
Nr. 1/ Baertshof. Familiebedrijf Drukkerij Strobbe; gelegen binnen het blok Kasteelstraat (Z.), Baertshof (W.) en Dirk Martenslaan (O.). Gesticht in 1890 in de Brugstraat, vanaf 1904 gevestigd in de Kasteelstraat met de aankoop van het voormalige woonhuis van notaris Wauthier. In de tuin (zijde Baertshof) wordt een drukkerij gebouwd n.o.v. J. Vercoutere (Izegem). Het woonhuis wordt verbo


Decanale kerk Sint-Tillo

Kerkplein 1 (Izegem)
Decanale kerk St.-Tillo Georiënteerde hallenkerk gelegen te midden van plein en omzoomd door struikgewas; N.-transept met gedenkplaat aan de N.-gevel en ten N., Christus aan het kruis onder zadeldakje aan de W.gevel.Deze vroegneogotische kerk is de enige met St.-Tillo (St.-Hilonius) als patroonheilige; ze is gebouwd van 1852 tot 1855 n.o.v. de Kortrijkse architect P.N. Croquison, onder mecen


Kasteel Wolvenhof

Kokelarestraat 83 (Izegem)
Monumentaal landhuis gelegen tussen de wijken Bosmolens en De Mol. In 1913 gebouwd in opdracht van de familie Vanden Bogaerde, gesigneerd Architecte J. Vercoutere Isegehm.


Kasteel Wallemote

Kokelarestraat 85 (Izegem)
Monumentaal landhuis gelegen te midden van een beboomd park en bereikbaar via lange noordelijke erfoprit. In 1913, samen met het Kasteel Wolvenhof gebouwd in opdracht van de familie Vanden Bogaerde, en vermoedelijk eveneens naar ontwerp van Jules Vercoutere (Izegem).


Parochiekerk Heilig Hart

Roeselaarsestraat 55 (Izegem)
Parochiekerk Heilig Hart N.-Z. georiënteerd bedehuis, gelegen op het hoekpand/ Ommegangstraat dat in oorsprong de tuin was van de opdrachtgeefster juffrouw E. Angillis; later omgeven door lage ijzeren omheining (cf. prentbriefkaart); thans met parking ten W. 1895: oprichting van de neogotische privékerk n.o.v. J. Vercoutere (Izegem). 1907: stichting H.-Hartparochie. De kerk wordt door E. Angili


Herenhuis ontworpen door Jules Vercoutere

Roeselaarsestraat 96 (Izegem)
Voormalig herenhuis van 1911 gebouwd in opdracht van industrieel Fr. De Clercq (eigenaar van stoomkorsettenfabriek "de zwaluw"), naar ontwerp van Jules Vercoutere (Izegem); aan de straat afgezet door smeedijzeren hek.


Brouwerswoning

Roeselaarsestraat 126 (Izegem)
Nr. 126. Voormalige brouwerswoning van brouwerij Vandeputte z.g. "De Sterre" gebouwd in 1909 cf. cartouche, n.o.v. J. Vercoutere (Izegem). In oorsprong met achterin gelegen bedrijfsgebouwen die thans zijn afgebroken en vervangen door appartementen. Enkelhuis van drie trav. en twee bouwl. onder mansardedak (n // straat, leien en pannen); twee fraai uitgewerkte dakkapellen. Eclectische lijstgevel


Parochiekerk Sint-Pieters

Emelgemseplein 2 (Izegem)
Georiënteerde hallenkerk met kruisingstoren.


Kruiskapel

Hondstraat 30 (Izegem)
Z.nr./ Hondstraat. Z.g. "Kruiskapel". Neogotisch bedehuisje van 1900, n.o.v. J. Vercoutere (Izegem), ter vervanging van de iets Z. gelegen renaissancekapel van ca. 1750, die op haar beurt een calvariekruis verving. Restauratie van de kapel en het oude Christusbeeld in 1935. Gevelrestauratie in 1999.Bakstenen bedehuisje op rechth. plattegrond afgezet door ijzeren hek.. Vooruitspringend portaa


Parochiekerk Sint-Augustinus

Stasegemdorp zonder nummer (Harelbeke)
Sint-Augustinuskerk, parochiekerk van het gehucht Stasegem, gelegen langs de straat Stasegemdorp, op de kruising met de Ommegangstraat. Eenvoudige neoromaanse kruiskerk gebouwd in 1874 naar het ontwerp van de quasi onbekende (Gentse?) architect Bloem.


Opdrachtgever van

Architectenwoning Jules Vercoutere

Baron de Pélichystraat 2 (Izegem)
Voormalig woonhuis van architect Jules Vercoutere (Izegem). Imposant herenhuis in neogotische stijl van 1898, zie gevelsteen; uitgebreid in 1930 met één travee rechts in aansluitende bouwstijl, volgens bouwplan garage en bibliotheek, naar ontwerp van Carlos Beyaert (Izegem).


Bewoner van

Architectenwoning Jules Vercoutere

Baron de Pélichystraat 2 (Izegem)
Voormalig woonhuis van architect Jules Vercoutere (Izegem). Imposant herenhuis in neogotische stijl van 1898, zie gevelsteen; uitgebreid in 1930 met één travee rechts in aansluitende bouwstijl, volgens bouwplan garage en bibliotheek, naar ontwerp van Carlos Beyaert (Izegem).