Geografisch thema

Sint-Elooisstraat

ID: 11564   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11564

Beschrijving

Straat die samen met de in het verlengde liggende Sijslostraat de hoofdstraat doorheen de dorpskern van Ruddervoorde vormt. De straat start ter hoogte van de kruising van de Markt, de Torhoutsestraat, het Sint-Elooisplein en de Sijslostraat, ter hoogte van de Sint-Eligiuskerk (cf. Markt nr. 1). Ze loopt tot aan de Kortrijksestraat, ter hoogte van het gehucht de Kruiskalseide. De straat vormt samen met de in het verlengde liggende Proosdijstraat/Sijslostraat/Zedelgemsestraat de verbindingsweg (N368) tussen Hertsberge, Ruddervoorde en Zedelgem. De straatnaam is afgeleid van de parochiekerk van Ruddervoorde, toegewijd aan Sint-Eligius of Sint-Elooi (cf. Markt nr. 1). Deze heilige leefde van circa 588-590 tot 659 en wordt o.m. gezien als patroon van de goudsmeden. De huidige straatnaam is echter pas in voege sinds de fusie van Ruddervoorde met Oostkamp; voordien heet de straat Stationsstraat.
Het straattracé wordt deels aangeduid door Pieter Pourbus (1561-1571) op zijn Grote Kaart van het Brugse Vrije, gekopieerd door Pieter Claeissens (1601): de straat loopt ongeveer tot ter hoogte van de Terluchtestraat. Op de Ommeloper van Ruddervoorde van 1724-1729 beslaat de straat al het volledige traject zoals we het nu kennen. De straat is echter enkel bebouwd aan de noordzijde tussen het Sint-Elooisplein en de Hillestraat; de rest wordt ingenomen door enkele bospercelen en grasland. Tegen het einde van de 18de eeuw - cf. afbeelding op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778) - is de bebouwing al meer verspreid, doch nog steeds geconcentreerd rond de dorpskern. Op het primitief kadasterplan (circa 1835) wordt de straat omschreven als steen weg leidende naar de bruggsche calseyde. Op de kaart van het Dépôt de la Guerre (circa 1865) wordt de Sint-Elooisstraat, samen met de huidige Zedelgemsestraat, Sijslostraat en Proosdijstraat, omschreven als "Route d'Eerneghem à Bloemendaele". De kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1880) tekent ter hoogte van de straat de "16e Bne" en "17e Bne" (borne) op; deze laatste grenspaal is bewaard ter hoogte van huis nr. 18 (cf. z.nr.). In 1899 wordt vanuit zuidelijke richting (volgt deels het tracé van de zuidelijker gelegen Zandstraat) de buurtspoorweg aangelegd. Tussen de huidige nrs. 100 en 102 vervoegt de spoorlijn de Sint-Elooisstraat cf. nog afleesbaar in de huidige perceelsstructuur. Net vóór nr. 102 is trouwens nog een kasseistrook bewaard, die vermoedelijk de oude spoorbedding vormde. Door de aanleg van de tramlijn wordt de straat vanaf dan "(Tram)statiestraat" genoemd cf. opschriften op oude foto's.

Hoofdstraat doorheen het centrum van Ruddervoorde met van oudsher voornamelijk woonfunctie afgewisseld met een grote aanwezigheid van herbergen en later meer gevarieerde, kleine handelsactiviteiten. Hoofdzakelijk aaneengesloten bebouwing in de dorpskern, naar het kruispunt met de Kortrijksestraat toe halfopen of open bebouwing en vrijstaande villabebouwing.
Lage dorpswoningen van circa 1900, in de loop van de 20ste eeuw verbouwd met een gemansardeerd zadeldak en dakvensters cf. nr. 54. Nrs. 35-37, in oorsprong soortgelijke woning van de straat afgescheiden door een hekken cf. foto gepubliceerd bij Goethals, maar zwaar verbouwd in de tweede helft van de 20ste eeuw. Nr. 31, voormalige lage dorpswoning, waarvan de voorgevel is herbouwd in 2007.
Eenvoudige rijwoningen, vaak gebouwd op het einde van de 19de-begin 20ste eeuw, maar in de loop van de 20ste eeuw aangepast: nr. 14, diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen, gebouwd op het einde van de 19de eeuw, oorspronkelijk met een trapgevel die na 1980 is verbouwd tot de huidige puntgevel; de begane grond is vermoedelijk op hetzelfde moment aangepast tot winkelruimte.
Nrs. 102-104, beide daterend van het einde van de 19de eeuw, respectievelijk van 1897 en 1899. Nr. 104 is, volgens de mutatieschetsen bij het kadaster, opgetrokken naar aanleiding van de aanleg van de tramlijn die vóór de woning lag is; afgeschuinde hoektravee. Recent zijn beide woningen, waarvóór nog een strook kasseien is bewaard, samengevoegd. In het eerste kwart van de 20ste eeuw nieuw gebouwde woningen. Nr. 40 in 1934 voorzien van een nieuw, licht art-decogetint gevelparement cf. versneden penanten en strekken van granito. Nr. 58 in bruine baksteen gecombineerd met bepleisterde en wit beschilderde vlakken. Bewaard houtwerk met kleine roedenverdelingen in het bovenlicht. Begane grond met pui.
Inrit naar Rusthuis "Ter Luchte", waarvan de bestaande gebouwen zijn opgetrokken in 1962. Het ontstaan van het tehuis dateert van het midden van de 19de eeuw, toen de verzorging van de bejaarden werd uitgevoerd door de kloostergemeenschap Heilige Kindsheid van Ardooie. In 1986 in handen gekomen van het OCMW.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Ruddervoorde, 1899/16, 1934/28.
GOETHALS L., Ruddervoorde vroeger en nu, Roeselare, 1980, p. 56-75.
HEYNERMAN D., 25 jaar rusthuis Ter Luchte, in De Merel, jg. 17, nr. 2, 1987, p. 56.
LAMBERT R., Onze straatnamen, in De Merel, jg. 26, nr. 1, 1996, p. 29-30.
VERHAEGHE A., De herbergen van De Platse, Heemkundige Kring Ruddervoorde, 1998, p. 11.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  19de-eeuwse dorpswoning

 • Omvat
  Begraafplaats

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met magazijn

 • Omvat
  Café De Knock

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Grenspaal van de Rijksweg Brugge-Kortrijk

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekpand

 • Omvat
  Kleine hoekwoning

 • Omvat
  Lage dorpswoning

 • Omvat
  Lage dorpswoningen

 • Omvat
  Notariswoning

 • Omvat
  Notariswoning Vercruysse

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning in cottagestijl

 • Omvat
  Stadswoning met werkplaats

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Vrijstaand burgerhuis

 • Omvat
  Vrijstaande villa

 • Omvat
  Vrijstaande villa gebouwd in 1912

 • Omvat
  Winkel

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sint-Elooisstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/11564 (Geraadpleegd op 23-11-2020)