Geografisch thema

Kloosterstraat (Antwerpen)

ID
11171
URI
https://id.erfgoed.net/themas/11171

Beschrijving

Tussen Munt- en Kronenburgstraat. Bestond reeds in de 12de eeuw en maakte toen deel uit van het Kiel; bij de stadsvergroting van 1291-1314 binnen de stadsomheining gesloten. Aanvankelijk Sint-Michielsstraat (platea Sancti Michaelis) genoemd, later "Cloosterstraten van Sint-Michiels" (vermelding in 1584), thans alleen nog Kloosterstraat naar de voormalige Sint-Michielsabdij gebouwd door de norbertijnen in 1124. Hun erf strekte zich uit van Kloosterstraat tot Schelde en van Kromme Elleboog- tot Goede Hoopstraat. Vanaf 1803 werd de abdij met bijhorende gebouwen (onder meer het Prinsenhof) gesloopt om plaats te maken voor een arsenaal en scheepstimmerwerven: de kerk, ingericht als entrepot, brandde af in 1830. Op de vrijgekomen gronden werden in 1842 de Vlaanderen-, Sint-Michiel-, Verbrande Entrepot- en Arsenaalstraat aangelegd. Winkelstraat met krommend tracé, tweemaal verbreed tot driehoekig pleintje, met name tussen Fortuin-, Goede Hoop- en Prekersstraat en tussen Kronenburg- en Scheldestraat. Concentratie van woningen uit de tweede helft van de 16de eeuw tot de eerste helft van de 17de eeuw aan de westzijde ten noorden van de Kromme Elleboogstraat, meer verspreid en met accent op het Mercator-Orteliushuis aan de oostzijde. Classicisme en laat-classicisme respectievelijk vertegenwoordigd in de nummers 45-47 en 31. Westzijde, ten zuiden van de Kromme Elleboogstraat bebouwd na 1840 zie bepleisterde lijstgevels in second empire- en neoclassicistische stijl (nummers 30-32, 34, 36-38, 46-50, 52) met tweetalig arduinen straatnaambordje op nummer 46; aan de overkant, hoek en eenheidsbebouwing van de Korte Vlierstraat uit dezelfde periode. Voorts, overwegend uit het vierde kwart van de 19de eeuw of eerste kwart van de 20ste eeuw bebouwing met homogene gevelwanden nummers 92 en 106 (gemiddeld drie bouwlagen) en de nummers 112 en 138 (gemiddeld vier bouwlagen), respectievelijk rode bakstenen gevels met stucdecor en vlakke bepleisterde gevels met kordons; het nummer 144-148 en verschillende gevels van de oostzijde met parement van gekleurde baksteen opgesmukt met mozaïeken (het nummer 169 gedateerd 1912). Belangrijke concentratie van sociale wooncomplexen: aan westzijde volledige straatwand tussen Arsenaal- en Fortuinstraat gebouwd in 1938 naar ontwerp van architect A. Francke ter plaatse van het vroeger arsenaal; aan de oostzijde voorbij nummer 91 tot aan de Willem Lepelstraat woonblok van 1976-77 naar ontwerp van architecten J. Fuyen en L. Clijmans ter plaatse van de voormalige Prekerskazerne. Van de talloze gangen en binnenblokbebouwing bleven alleen de achterhuizen van nummer 59 (eerste kwart van de 20ste eeuw, thans vernieuwd en voorzien van frisse binnentuin) bewaard en de Makelaarsplaats (nummer 181 omgevormd tot parkeergarage). Grote bressen ter hoogte van Munt- en Korte Vlierstraat (ten zuiden).


Bron: DE MUNCK-MANDERYCK M., DECONINCK-STEYAERT R. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nb, Brussel - Gent.
Auteurs: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Manderyck, Madeleine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

 • Omvat
  Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

 • Omvat
  Eclectisch winkelhuis

 • Omvat
  Ensemble neoclassicistische burgerhuizen

 • Omvat
  Geheel van vier gekoppelde rijwoningen

 • Omvat
  Gekoppelde meergezinswoningen in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Heilig Huisken

 • Omvat
  Herenhuis in second-empirestijl

 • Omvat
  Herenhuis met barokpoort

 • Omvat
  Hoekcomplex in Louis-Philippestijl

 • Omvat
  Meergezinswoning in eclectische stijl

 • Omvat
  Meergezinswoning met Sint-Rochusbeeld

 • Omvat
  Mercator-Orteliushuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neorenaissance handelspand

 • Omvat
  Roodenborch, hotel Moretus

 • Omvat
  Stadswoning Sint-Pauwels

 • Omvat
  Traditioneel diephuis

 • Omvat
  Traditioneel diephuis

 • Omvat
  Traditioneel diephuis

 • Omvat
  Traditioneel diephuis

 • Omvat
  Traditioneel diephuis

 • Omvat
  Traditioneel diephuis

 • Omvat
  Traditioneel diephuis

 • Omvat
  Winkelhuis in neoclassicistische stijl

 • Is deel van
  Antwerpen - Stadsuitbreiding tot aan de 16de-eeuwse Spaanse Vesten


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Kloosterstraat (Antwerpen) [online], https://id.erfgoed.net/themas/11171 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.