Geografisch thema

Belsele

ID
13937
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13937

Beschrijving

Gemeente van 2.026 hectare en circa 8.000 inwoners (1978), begrensd door Sint-Pauwels (ten noorden), Sint-Niklaas (ten oosten), Waasmunster (ten zuiden), Sinaai (ten westen).

Talrijke Romeinse en Gallo-Romeinse vondsten, onder meer askruiken, munten, grondvesten van een villa duiden op een vroege bewoning. De naam komt eerst in 870 in documenten voor. In 1217 afscheiding van de moederparochie Waasmunster. De tiendheffende abdij van Boudelo (Klein-Sinaai) mag hier als voornaamste bevorderaar der landbouw in de middeleeuwen aangezien worden. De aanleg van de spoorweg "het Land van Waas" in het tweede kwart van de 19de eeuw, met een halte op de wijk "Duizend Appels" en de ligging op de baan Gent-Antwerpen zorgen voor een goede ontsluiting.

Centrumdorp met uitgerekte kern waarin de gotische parochiekerk, een woning van 1644, verschillende uit de 18de eeuw en een overwegend aantal uit de 19de eeuw. Neogotisch gemeentehuis. Rond de kern, vooral ten Oosten ervan, bevinden zich een aantal herenhuizen uit de 19de eeuw in goede staat en met een grote tuin. Eveneens bepalend is het zogenaamde "Hof van Belsele" met kasteel en park. De landbouwgronden en vooral de bossen ten Noorden vallen stilaan ten prooi aan verkaveling om de woondruk vanuit Sint-Niklaas op te vangen. Het gehucht Puivelde, sinds de 15de eeuw gegroeid rond een eigen kapel, ondergaat hierdoor de grootste verandering.

 • DE POTTER F. - BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks III. dl. 1. Gent. 1877.

Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  : 1981


Relaties

 • Omvat
  Bookmolenhoeve

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dikke kastanje

 • Omvat
  Domein bij herenhuis Groenhof

 • Omvat
  Domein Groenhof

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Drie gekandelaarde linden bij herberg 't Uitzicht

 • Omvat
  Drie geleide schermlinden bij herberg De 3 Lindekes

 • Omvat
  Eeckelaert hofstede

 • Omvat
  Gekoppelde burgerhuizen bij Hof van Belsele

 • Omvat
  Gekoppelde burgerhuizen bij Hof van Belsele

 • Omvat
  Gemeentehuis Belsele

 • Omvat
  Gemeentepomp

 • Omvat
  Heilige Barbarakapel met linden

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hof te Ruyte

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van bijstand, omgeven door linden en ommegang

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, omgeven door linden

 • Omvat
  Kapel ter ere van Sint-Andries

 • Omvat
  Kasteeldomein Hof van Belsele

 • Omvat
  Kerkstraat

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Omwalde hoeve

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouw van zeven Weeënkapel

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Omvat
  Opgaande eik als vrijheidsboom

 • Omvat
  Opgaande wintereik als vredesboom

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Andreas en Gislenus

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Job

 • Omvat
  Pastorie Sint-Andreas- en -Gislenusparochie

 • Omvat
  Roomanmolen

 • Omvat
  Staakkapel aan lindeboom

 • Omvat
  Staakkapel ter ere van Maria

 • Omvat
  Station Sinaai

 • Omvat
  Twee op stam gezette taxussen bij toegang naar kalvarie op het kerkhof

 • Omvat
  Tweegezinswoning Villa Willy en Villa Hubert

 • Omvat
  Villa bij Hof van Belsele

 • Is deel van
  Sint-Niklaas


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Belsele [online] https://id.erfgoed.net/themas/13937 (Geraadpleegd op 25-06-2021)