Geografisch thema

Grote Markt

ID
1547
URI
https://id.erfgoed.net/themas/1547

Beschrijving

Historisch en geografisch centrum van Turnhout, gelegen op het kruispunt van twee assen: Otterstraat/Gasthuisstraat oost-west, Patersstraat/Herentalsstraat noord-zuid.

Licht trapeziumvormig plein, eertijds zogenaamde "Singel", waarvan de huidige rooilijnen reeds in de 10de eeuw waren vastgelegd; de verbinding markt/kerk met het noordwestelijk gelegen burchtcomplex was vroeger veel duidelijker. De oudste bewaarde bouwfragmenten zijn de onderbouw van Sint-Pieterskerk en een middeleeuwse kelder onder nummer 52.

Ofschoon het uitzicht van de huidige bebouwing grotendeels in de 19de en de 20ste eeuw tot stand kwam, vinden we kelders die teruggaan tot de 12de en de 13de eeuw; ook in de opbouw zijn nog 16de-eeuwse en 17de-eeuwse sporen aanwezig. Op de gravure van Lucas Vorsterman junior van circa 1667 zijn alle percelen rond de markt volgebouwd, zowel met diep- als breedhuizen; in het midden van het plein bevindt zich de Sint-Pieterskerk, tegenover de Herentalsstraat het oude stadhuis en naar de westzijde toe het vroegere Steentje. In de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw werden de meeste topgevels verbouwd tot bepleisterde, lichtgeschilderde lijstgevels met rechthoekige muuropeningen.

Op het plein zelf werd in de periode 1779-1788 ten noorden en ten oosten van de kerk een rij huizen gebouwd, aansluitend bij de Latijnse school en parallel aan de huidige noordzijde van de markt; hierdoor ontstond de zogenaamde "Nieuwstraat", in 1920 omgedoopt in Victor Van Halstraat; in 1961-1968 werd de volledige zuidelijke huizenrij gesloopt en de oorspronkelijke rooilijn van de markt hersteld.

Tot midden 20ste eeuw werd het karakter van de Grote Markt in Turnhout grotendeels bepaald door een samenhangende bebouwing van heren- en burgerhuizen, afgewisseld met herbergen en enkele winkels; de naar 19de-eeuwse opvattingen gemoduleerde gevelschema's werden doorbroken door poorten naar binnenplaatsen, bedrijfsgebouwen, tuinen of naar aansluitende stegen.

Met de bouw van het huidige stadhuis werden schaalvergroting en modernisering ingezet, tezamen met de afbraak van verschillende waardevolle historische panden waaronder niet in het minst het oude stadhuis; de horeca nam bezit van vrijwel alle benedenverdiepingen, flatgebouwen bepaalden de nieuwe skyline met een poging tot invularchitectuur in de jaren 1970 door het atelier Vanhout en Schellekens tussen postkantoor en Steentje. Deze vernieuwingstendens breidt zich tot op vandaag ook uit naar de aanpalende straten, voornamelijk de Gasthuisstraat die het commerciële verlengstuk is van de markt.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. A/0697.
 • DE KOK H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving, Dl. 1, Stad Turnhout, Antwerpen, 1980, p. 15-38, 157-175.
 • DE KOK H., Het Turnhout van toen, Turnhout, 1987, p. 12-39.
 • S.N., Stadsgezicht Grote Markt en Omgeving, Onuitgegeven studie door Mens en Ruimte v.z.w., april 1978.

Bron: DE SADELEER S. & PLOMTEUX G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Plomteux, Greet; De Sadeleer, Sibylle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  't Steentje

 • Omvat
  Afspanning De Eenhoorn

 • Omvat
  Afspanning De Engel

 • Omvat
  Apotheek

 • Omvat
  Bloemekensgang met fabriekspand

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis Den Witten Leeuw

 • Omvat
  Burgerhuis Maurice

 • Omvat
  Café Sint-Pieter

 • Omvat
  Decanale kerk Sint-Pieter en Sint-Barbara

 • Omvat
  Feestzaal en café Amicitia

 • Omvat
  Herberg De Beurs

 • Omvat
  Herberg De Grooten Helm

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis Caron

 • Omvat
  Hoekhuis De Aston

 • Omvat
  Hoekhuis Leysen-Michielsen

 • Omvat
  Hotel Terminus

 • Omvat
  Huis Cleynen Helm

 • Omvat
  Huis De Luypaert

 • Omvat
  Huis Wapen van Engeland

 • Omvat
  Middeleeuwse kelder

 • Omvat
  Nationale Bank

 • Omvat
  Postkantoor

 • Omvat
  Stadhuis van Turnhout

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning met café

 • Omvat
  Stadswoning De dry Valken

 • Omvat
  Stadswoning De Kleine Keizer

 • Omvat
  Stadswoning Den Vergulde Mortier

 • Omvat
  Steegbeluik Luizenpoort

 • Omvat
  Winkel

 • Omvat
  Zwembad en filmtheater Kursaal

 • Is deel van
  Turnhout


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Grote Markt [online], https://id.erfgoed.net/themas/1547 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.