Geografisch thema

Grote Markt

ID: 1547   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1547

Beschrijving

Historisch en geografisch centrum van Turnhout, gelegen op het kruispunt van twee assen: Otterstraat/Gasthuisstraat oost-west, Patersstraat/Herentalsstraat noord-zuid.

Licht trapeziumvormig plein, eertijds zogenaamde "Singel", waarvan de huidige rooilijnen reeds in de 10de eeuw waren vastgelegd; de verbinding markt/kerk met het noordwestelijk gelegen burchtcomplex was vroeger veel duidelijker. De oudste bewaarde bouwfragmenten zijn de onderbouw van Sint-Pieterskerk en een middeleeuwse kelder onder nummer 52.

Ofschoon het uitzicht van de huidige bebouwing grotendeels in de 19de en de 20ste eeuw tot stand kwam, vinden we kelders die teruggaan tot de 12de en de 13de eeuw; ook in de opbouw zijn nog 16de-eeuwse en 17de-eeuwse sporen aanwezig. Op de gravure van Lucas Vorsterman junior van circa 1667 zijn alle percelen rond de markt volgebouwd, zowel met diep- als breedhuizen; in het midden van het plein bevindt zich de Sint-Pieterskerk, tegenover de Herentalsstraat het oude stadhuis en naar de westzijde toe het vroegere Steentje. In de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw werden de meeste topgevels verbouwd tot bepleisterde, lichtgeschilderde lijstgevels met rechthoekige muuropeningen.

Op het plein zelf werd in de periode 1779-1788 ten noorden en ten oosten van de kerk een rij huizen gebouwd, aansluitend bij de Latijnse school en parallel aan de huidige noordzijde van de markt; hierdoor ontstond de zogenaamde "Nieuwstraat", in 1920 omgedoopt in Victor Van Halstraat; in 1961-1968 werd de volledige zuidelijke huizenrij gesloopt en de oorspronkelijke rooilijn van de markt hersteld.

Tot midden 20ste eeuw werd het karakter van de Grote Markt in Turnhout grotendeels bepaald door een samenhangende bebouwing van heren- en burgerhuizen, afgewisseld met herbergen en enkele winkels; de naar 19de-eeuwse opvattingen gemoduleerde gevelschema's werden doorbroken door poorten naar binnenplaatsen, bedrijfsgebouwen, tuinen of naar aansluitende stegen.

Met de bouw van het huidige stadhuis werden schaalvergroting en modernisering ingezet, tezamen met de afbraak van verschillende waardevolle historische panden waaronder niet in het minst het oude stadhuis; de horeca nam bezit van vrijwel alle benedenverdiepingen, flatgebouwen bepaalden de nieuwe skyline met een poging tot invularchitectuur in de jaren 1970 door het atelier Vanhout en Schellekens tussen postkantoor en Steentje. Deze vernieuwingstendens breidt zich tot op vandaag ook uit naar de aanpalende straten, voornamelijk de Gasthuisstraat die het commerciële verlengstuk is van de markt.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. A/0697.
 • DE KOK H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving, Dl. 1, Stad Turnhout, Antwerpen, 1980, p. 15-38, 157-175.
 • DE KOK H., Het Turnhout van toen, Turnhout, 1987, p. 12-39.
 • S.N., Stadsgezicht Grote Markt en Omgeving, Onuitgegeven studie door Mens en Ruimte v.z.w., april 1978.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

 • Omvat
  't Steentje
  Grote Markt 43-44 (Turnhout)

 • Omvat
  Afspanning De Eenhoorn
  Grote Markt 62-63, 64 (Turnhout)

 • Omvat
  Afspanning De Engel
  Grote Markt 20 (Turnhout)

 • Omvat
  Apotheek
  Grote Markt 50 (Turnhout)

 • Omvat
  Bloemekensgang met fabriekspand
  Grote Markt 30 (Turnhout)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Grote Markt 16 (Turnhout)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Grote Markt 17 (Turnhout)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Grote Markt 18 (Turnhout)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Grote Markt 19 (Turnhout)

 • Omvat
  Burgerhuis Den Witten Leeuw
  Grote Markt 46 (Turnhout)

 • Omvat
  Burgerhuis Maurice
  Grote Markt 61 (Turnhout)

 • Omvat
  Café Sint-Pieter
  Grote Markt 60 (Turnhout)

 • Omvat
  Decanale kerk Sint-Pieter en Sint-Barbara
  Grote Markt zonder nummer (Turnhout)

 • Omvat
  Feestzaal en café Amicitia
  Grote Markt 34 (Turnhout)

 • Omvat
  Herberg De Beurs
  Grote Markt 57 (Turnhout)

 • Omvat
  Herberg De Grooten Helm
  Grote Markt 4 (Turnhout)

 • Omvat
  Herenhuis
  Grote Markt 12 (Turnhout)

 • Omvat
  Herenhuis
  Grote Markt 13, Luizenpoort 16 (Turnhout)

 • Omvat
  Herenhuis
  Grote Markt 74 (Turnhout)

 • Omvat
  Herenhuis Caron
  Grote Markt 67 (Turnhout)

 • Omvat
  Hoekhuis De Aston
  Grote Markt 56 (Turnhout)

 • Omvat
  Hoekhuis Leysen-Michielsen
  Grote Markt 5-6, Zegeplein 16-18 (Turnhout)

 • Omvat
  Hotel Terminus
  Grote Markt 72 (Turnhout)

 • Omvat
  Huis Cleynen Helm
  Grote Markt 3 (Turnhout)

 • Omvat
  Huis De Luypaert
  Grote Markt 65 (Turnhout)

 • Omvat
  Huis Wapen van Engeland
  Grote Markt 2 (Turnhout)

 • Omvat
  Middeleeuwse kelder
  Grote Markt 52 (Turnhout)

 • Omvat
  Nationale Bank
  Grote Markt 21-24 (Turnhout)

 • Omvat
  Postkantoor
  Grote Markt 39-40 (Turnhout)

 • Omvat
  Stadhuis van Turnhout
  Grote Markt 1 (Turnhout)

 • Omvat
  Stadswoning
  Grote Markt 11 (Turnhout)

 • Omvat
  Stadswoning
  Grote Markt 49 (Turnhout)

 • Omvat
  Stadswoning
  Grote Markt 75 (Turnhout)

 • Omvat
  Stadswoning met café
  Grote Markt 7 (Turnhout)

 • Omvat
  Stadswoning De dry Valken
  Grote Markt 45 (Turnhout)

 • Omvat
  Stadswoning De Kleine Keizer
  Grote Markt 32 (Turnhout)

 • Omvat
  Stadswoning Den Vergulde Mortier
  Grote Markt 14-15 (Turnhout)

 • Omvat
  Steegbeluik Luizenpoort
  Luizenpoort 4-6, 10-12, 18, 22-24, 32 (Turnhout)

 • Omvat
  Winkel
  Grote Markt 59 (Turnhout)

 • Omvat
  Zwembad en filmtheater Kursaal
  Grote Markt 36-38 (Turnhout)

 • Is deel van
  Turnhout
  Turnhout (Turnhout)