Geografisch thema

Ballaarstraat

ID: 11620   URI: https://id.erfgoed.net/themas/11620

Beschrijving

Lange licht gebogen straat tussen de Lange Lozanastraat en de Haantjeslei, waar het tracé aansluit op de Pyckestraat. Vermeld als Kerkweg op een plattegrond van 1832 en in de Atlas van de Buurtwegen van 1840; deze weg liep naar de oude Sint-Laurentiuskerk. In 1846 werd de officiële benaming Ballaerstraatje, wat reeds vlug in Ballaerstraat veranderde. Deze naam is ontleend aan het hof en landgoed Ballaer dat reeds bestond in de 15de eeuw en dat ongeveer lag tussen de huidige Haantjeslei, Sint-Laureisstraat, Solvynsstraat, Lange Lozanastraat en Ballaarstraat. Het goed werd in 1585 volledig vernield tijdens het beleg van de citadel, nadien herbouwd. Circa 1800 waren er, volgens A. De Lattin, nog steeds grachten en vijvers, maar geen gebouwen meer. In 1863 keurde de gemeenteraad het ontwerp goed voor de aanleg van een nieuwe wijk op terreinen van het oude domein Ballaer.

De homogene bebouwing, overwegend burgerhuizen van twee tot drie bouwlagen met bepleisterde en beschilderde lijstgevels in neoclassicistische stijl, kwam tot stand tussen eind jaren 1870 en begin jaren 1900. Het meest gave aaneengesloten huizenblok gaat van nummer 13 tot nummer 59. Verder worden de straatwanden her en der onderbroken door nieuwbouw. Tot de doorsnee of minder gaaf bewaarde neoclassicistische panden behoren de woning Anthony uit 1889 op nummer 7, de gekoppelde woningen Bollansée door aannemer Adrianus Peeters-Verheyen uit 1886 op nummers 12 tot 28 (behouden winkelpui), nummer 38, nummer 44, de woningen De Dekker uit 1893 op nummers 65-67, nummer 84, de gekoppelde woningen nummers 105-107, nummer 113, nummer 116 en een restant van het woningencomplex De Dekker hoek Haantjeslei uit 1895 op nummer 120. De meergezinswoningen in opdracht van aannemer Adrianus Peeters-Verheyen en de weduwe Schots-Peeters door architect Frans Peeters uit 1921-1922 op nummers 85-89, vervangen panden die tijdens de Duitse beschietingen van 7 tot 9 oktober 1914 volledig uitbrandden. Winkelpui van de handel C. & J. Ruys Frères door de Gebroeders Wauters uit 1921 op nummer 20.

 • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1889#734 (nummer 7), 1886#948 en 1886#1170 (nummers 12-28), 1893#1043 (nummers 65-67), 1895#1290 (nummer 120), 1921#12165 en 1922#12758 (nummers 85-89) en 1921#11089 (winkelpui nummer 20).

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 2016


Relaties

 • Is deel van
  Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding
  Antwerpen (Antwerpen)

 • Omvat
  Aannemerswoning Adrianus Peeters-Verheyen en aanpalende huizen
  Ballaarstraat 29, 31, 33 (Antwerpen)

 • Omvat
  Aannemerswoning J. Snepvangers
  Ballaarstraat 4 (Antwerpen)

 • Omvat
  Bejaardenwoningen en sociaal woonblok van Onze Woning
  Ballaarstraat 75-79 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in beaux-artsstijl
  Ballaarstraat 81, 83 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl
  Ballaarstraat 13 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl
  Ballaarstraat 15 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl
  Ballaarstraat 17 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl
  Ballaarstraat 47 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl
  Ballaarstraat 49 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl
  Ballaarstraat 51 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl
  Ballaarstraat 104 (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuizen in neoclassicistische stijl
  Ballaarstraat 70, 72, Boudewijnsstraat 74 (Antwerpen)

 • Omvat
  Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen
  Ballaarstraat 54, 56, 58 (Antwerpen)

 • Omvat
  Geheel van vijf gekoppelde burgerhuizen
  Ballaarstraat 19, 21, 23, 25, 27 (Antwerpen)

 • Omvat
  Gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl
  Ballaarstraat 35, 37 (Antwerpen)

 • Omvat
  Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl
  Ballaarstraat 53, 55 (Antwerpen)

 • Omvat
  Woning en atelier van glazenier Albert Verhoeven
  Ballaarstraat 8, 10 (Antwerpen)